Promjena fontova

Možete promijeniti fontove (font: Grafički dizajn primijenjen na sve brojke, simbole i slova. Nazivi su mu i tiskarsko slovo ili oblik znakova. Arial i Courier New primjeri su fontova. Fontovi su obično različitih veličina, primjerice 10 točaka, te različitih stilova, primjerice podebljan.) na jednom slajdu ili u cijeloj prezentaciji.

Promjena fontova na jednom slajdu

  1. Učinite nešto od sljedećeg:
  2. Na kartici Polazno u grupi Font odaberite font s popisa Font.

Promjena fontova tijekom prezentacije

Ako koristite jednu matricu slajdova i na njoj promijenite font, novi će se font primijeniti na cijelu prezentaciju.

Ako koristite veći broj matrica slajdova (kada, primjerice, na prezentaciju primjenjujete više od jednog predloška (predložak dizajna: Datoteka koja sadrži stilove u prezentaciji, uključujući vrstu i veličinu grafičkih oznaka i fontova, veličine i mjesta rezerviranih mjesta, dizajn pozadine i sheme boja ispune te matricu slajda i neobaveznu matricu naslova.)), morate promijeniti stil fonta na svakoj matrici slajda.

  1. Na kartici Prikaz u grupi Prikazi osnovne stranice kliknite Matrica slajdova.
  2. U lijevom oknu u kojem se nalaze matrice slajdova i rasporedi (struktura: Raspored elemenata na slajdu, kao što su tekst naslova i podnaslova, popisi, slike, tablice, grafikoni, samooblici i filmovi.) kliknite minijaturu matrice slajda ili raspored koji sadrži font koji želite promijeniti.
  3. Na matrici slajda ili rasporedu kliknite tekst naslova ili razinu teksta tijela na koju želite primijeniti novi stil fonta.
  4. Na kartici Matrica slajdova u grupi Pozadina kliknite Fontovi, a zatim odaberite font s popisa.

Ponovite korake od 1. do 4. za sve fontove koje želite promijeniti. Da biste se vratili na uređivanje slajdova, na kartici Matrica slajdovau grupi Zatvori kliknite Zatvori prikaz matrice.

 
 
Odnosi se na:
PowerPoint 2013