Promjena boje, stila i debljine obruba videozapisa

Ako želite uokviriti videozapis na slajdu u prezentaciji, možete dodati obrub, a zatim mu promijeniti boju, izgled stila crte i njezinu debljinu.

Što vas zanima?


Promjena boje obruba

 1. Odaberite videozapis na slajdu.
 2. U odjeljku Alati za videozapise na kartici Oblikovanje u grupi Stilovi videozapisa kliknite strelicu pokraj mogućnosti Obrub videozapisa, a zatim odaberite željenu boju.

Ako ne vidite kartice Alati za videozapise i Oblikovanje, provjerite jeste li odabrali videozapis.

Promjena boje videozapisa

 Savjet   Da biste izvršili promjenu u boju koja se ne nalazi u bojama teme (tema boja: Niz boja koje se koriste u nekoj datoteci. Temu sačinjavaju tema boja, tema fontova i tema efekata.), kliknite Još boja strukture teksta, a zatim na kartici Standardno kliknite željenu boju ili stvorite svoju boju na kartici Prilagođeno. Prilagođene boje i boje na kartici Standardno ne ažuriraju se ako kasnije promijenite temu (tema: Skup jedinstvenih elemenata dizajna koji daju izgled dokumentu pomoću boje, fontova i slika.) dokumenta.

Vrh stranice Vrh stranice

Promjena stila obruba

 1. Odaberite videozapis na slajdu.
 2. U odjeljku Alati za videozapise na kartici Oblikovanje u grupi Stilovi videozapisa kliknite strelicu pokraj Obrub videozapisa.

 Savjet   Ako ne vidite kartice Alati za videozapise i Oblikovanje, provjerite jeste li odabrali videozapis.

 1. Pokažite na Crtice, a zatim odaberite vrstu crte koju želite.

Da biste stvorili prilagođeni stil, kliknite Još crta, a zatim izaberite željene mogućnosti.

Vrh stranice Vrh stranice

Promjena debljine obruba

 1. Odaberite videozapis na slajdu.
 2. U odjeljku Alati za videozapise na kartici Oblikovanje u grupi Stilovi videozapisa kliknite strelicu pokraj Obrub videozapisa.

 Savjet   Ako ne vidite kartice Alati za videozapise i Oblikovanje, provjerite jeste li odabrali videozapis.

 1. Pokažite na Debljina, a zatim odaberite debljinu crte koju želite.

Da biste stvorili prilagođenu debljinu crte, kliknite Još crta, a zatim izaberite željene mogućnosti.

Vrh stranice Vrh stranice

Brisanje obruba

 1. Odaberite oblik koji želite promijeniti.
 2. U odjeljku Alati za videozapise na kartici Oblikovanje u grupi Stilovi videozapisa kliknite strelicu pokraj Obrub videozapisa.

 Savjet   Ako ne vidite kartice Alati za videozapise i Oblikovanje, provjerite jeste li odabrali videozapis.

 1. U odjeljku Standardne boje kliknite Bez konture

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Odnosi se na:
PowerPoint 2010