Promjena boje oblika, obruba oblika ili cjelokupne SmartArt grafike

Možete istovremeno primijeniti profesionalno dizajnirane kombinacije boja na sve oblike u svojoj cjelokupnoj SmartArt grafici, ili možete promijeniti boju pojedinog oblika ili obruba oblika.

Sadržaj članka


Pregled promjena boja

Možete promijeniti boje svim oblicima u svojoj SmartArt grafici primjenjujući različite kombinacije boja. Minijature boja pokazuju različite načine na koje su boje primijenjene (kao što su naizmjenične, ili od najtamnije do najsvjetlije), a ne kako su boje upotrijebljene.

Možete primijeniti boje iz teme boja (tema boja: Niz boja koje se koriste u nekoj datoteci. Temu sačinjavaju tema boja, tema fontova i tema efekata.) svog dokumenta u svoju SmartArt grafiku, a varijacije boje automatski odgovaraju bojama korištenim na vašem slajdu ili dokumentu. Ako promijenite temu boja u svom dokumentu, vaša SmartArt grafika će također odražavati novu temu boja.

Postoji širok raspon odabira boja dizajniranih da dobro rade sa svim izgledima za SmartArt grafike. Primijenite SmartArt stilove i boje na svoju SmartArt grafiku kako bi odgovarala poruci koju želite prenijeti. Možete čak izabrati izgled, SmartArt stil i boje i zatim ponovo promijeniti izgled. Vaš SmartArt stil i boje će ostati s vašom SmartArt grafikom, pa ih nećete morati ponovo postavljati.

Ako stvarate višestruke SmartArt grafike i želite da izgledaju identično, možete na njih primijeniti iste boje i SmartArt stilove kako biste postigli konzistentni, profesionalni izgled.

Možete koristiti boje kako biste naglasili poruku u svojoj SmartArt grafici. Na primjer, za isticanje da je svaki korak u procesu drugačiji, mogli biste primijeniti Šareno - Boje isticanja.

Promjena galerije boja

Ili možete upotrijebiti Raspon stupnjevanja - Isticanje 1 za podcrtavanje smjera vaše poruke za linearni proces.

Promjena galerije boja s odabranom opcijom Raspon stupnjevanja - Isticanje 1

Vrh stranice Vrh stranice

Promjena boje oblika

  1. Pritisnite oblik koji želite promijeniti.

Za promjenu više oblika u istu boju, pritisnite prvi oblik, a zatim pritisnite i držite CTRL dok pritišćete druge oblike.

  1. Pod SmartArt alati, na kartici Oblikovanje, u grupi Stilovi oblika, pritisnite strelicu pored Ispuna oblika, a zatim pritisnite boju koju želite. Ako ne želite odabrati boju pritisnite Bez ispune.

Slika kartice Oblik SmartArt alata

Za promjenu u boju koja nije u bojama teme (tema boja: Niz boja koje se koriste u nekoj datoteci. Temu sačinjavaju tema boja, tema fontova i tema efekata.), pritisnite Više boja ispune, a zatim ili pritisnite boju koju želite na kartici Standardno ili stvorite svoju boju na kartici Prilagođeno. Prilagođene boje i boje na kartici Standardno se ne ažuriraju ako kasnije promijenite temu (tema: Skup jedinstvenih elemenata dizajna koji daju izgled dokumentu pomoću boje, fontova i slika.) dokumenta.

Savjeti    

Vrh stranice Vrh stranice

Promjena boje obruba oblika

  1. Pritisnite obrub oblika koji želite promijeniti.

Ako želite promijeniti obrube više oblika u istu boju, pritisnite prvi oblik, a zatim pritisnite i držite CTRL dok pritišćete ostale oblike.

  1. Pod SmartArt alati, na kartici Oblikovanje, u grupi Stilovi oblika, pritisnite strelicu pored Kontura oblika, a zatim pritisnite boju koju želite. Za sakrivanje obruba pritisnite Bez konture.

Slika kartice Oblik SmartArt alata

Za promjenu u boju koja se ne nalazi u bojama teme (tema boja: Niz boja koje se koriste u nekoj datoteci. Temu sačinjavaju tema boja, tema fontova i tema efekata.), pritisnite Više boja konture, a zatim ili pritisnite boju koju želite na kartici Standardno ili izradite svoju boju na kartici Prilagođeno. Prilagođene boje i boje na kartici Standardno se ne ažuriraju ako kasnije promijenite temu (tema: Skup jedinstvenih elemenata dizajna koji daju izgled dokumentu pomoću boje, fontova i slika.) dokumenta.

Vrh stranice Vrh stranice

Promjena boje cjelokupne SmartArt grafike

  1. Pritisnite SmartArt grafiku.
  2. Pod SmartArt alati, na kartici Dizajn, u grupi SmartArt stilovi, pritisnite Promijeni boje, a zatim pritisnite minijaturu koju želite.

Slika kartice Dizajn SmartArt alata

Savjeti    

  • Kako biste vidjeli kako će se boja primijeniti na vašu SmartArt grafiku prije nego odaberete minijaturu, postavite svoj pokazivač preko minijature koju želite, a zatim pogledajte svoju SmartArt grafiku.
  • Kako biste osigurali da će vaš dokument izgledati dobro ispisan crno-bijelo, pritisnite minijaturu pod Boje primarne teme.
  • Kako biste svojoj SmartArt grafici dali izgled primjera, u galeriji Odaberi SmartArt grafiku, primijenite Šareno - Boje isticanja (pritisnite Promijeni boje) i SmartArt stil Crtić.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Odnosi se na:
Excel 2007, PowerPoint 2007, Word 2007