Stranica 1 od 12PRETHODNOSLJEDEĆE

Prijelaz na PowerPoint 2010

PowerPoint 2010 Ako nadograđujete sa starije verzije programa PowerPoint, osobito s programa PowerPoint 2003 ili starije verzije, ovaj je tečaj namijenjen vama. Saznajte koje su promjene izvršene u programu PowerPoint 2010, na primjer izmjena dizajna izbornika i alatnih traka (sada se nazivaju vrpcom), i učinite ono što obično činite da biste stvorili prezentaciju.

Autor: Shellie Tucker


Informacije o tečaju

Ovaj tečaj sadrži:

  • lekciju prilagodljivog tempa i sesiju praktične obuke za aktivno upoznavanje (za sesiju praktične obuke potreban je PowerPoint 2010)
  • kratak test na kraju lekcije (ne ocjenjuje se)
  • karticu za brzi pregled koju možete ispisati na kraju tečaja

Ciljevi

Kad završite ovaj tečaj, znat ćete:

  • Naučite raditi sa sučeljem vrpce.
  • Izvršite bitne akcije kao što su stvaranje slajdova, primjena dizajna slajda i umetanje elemenata slajda.
  • Upravljajte datotekama pomoću kartice Datoteka.
  • Iskoristite prednosti novih prikaza, alatnih traka i tipki prečaca.
  • Naizmjence radite s novim i starim verzijama programa PowerPoint.

Prije početka

Prije početka:

  • Ako nadograđujete na PowerPoint 2010 s programa PowerPoint 2003 ili starije verzije, ovaj je tečaj namijenjen vama.
  • Ako nadograđujete s programa PowerPoint 2007, možda se želite samo upoznati s novim značajkama programa PowerPoint 2010. Preporučujemo sljedeći članak: Novosti u programu PowerPoint 2010
Stranica 1 od 12PRETHODNOSLJEDEĆE