Pretvaranje slika sa slajda u SmartArt grafiku

Osim pretvaranja teksta sa slajda u SmartArt grafiku, u SmartArt grafiku možete pretvoriti i slike pomoću jednog od novih fotocentričnih izgleda SmartArt grafike. SmartArt grafika vizualno je predstavljanje informacija koje možete potpuno prilagođavati.

Sadržaj članka


Pretvaranje slika u SmartArt grafiku

 1. Odaberite slike koje želite pretvoriti u SmartArt grafiku.

Da biste odabrali više slika, kliknite prvu sliku, a zatim pritisnite i držite CTRL dok klikate dodatne slike.

 1. U odjeljku Alati za slike na kartici Oblik u grupi Stilovi slike kliknite Izgled slike.

Slika vrpce programa PowerPoint

Ako se kartice Oblik ili Alati za slike ne prikazuju, provjerite jeste li odabrali slike. Možda ćete morati dvokliknuti slike da biste otvorili karticu Oblik.

 1. U galeriji kliknite željeni izgled SmartArt grafike.

Galerija sadrži izglede SmartArt grafike koji najbolje pristaju slikama.

Nakon što odaberete izgled SmartArt grafike, slike se automatski postavljaju u oblike i razmještaju prema odabranom izgledu. Nakon toga možete dodati tekst u SmartArt grafiku i prilagoditi je mijenjanjem boja ili dodavanjem SmartArt stila.

 Napomena   Ako niste zatvorili i ponovno otvorili prezentaciju, pretvorbu u SmartArt grafiku možete poništiti klikom na PoništiSlika gumba na alatnoj traci za brzi pristup.

Vrh stranice Vrh stranice

Dodavanje teksta u SmartArt grafiku

 1. Kliknite SmartArt grafiku.
 2. Unesite tekst na jedan od sljedećih načina:
  • u tekstnom oknu kliknite [tekst], a zatim upišite tekst
  • kopirajte tekst s drugog mjesta ili iz drugog programa, zatim u tekstnom oknu kliknite [tekst], a potom zalijepite tekst
  • kliknite okvir SmartArt grafike i unesite tekst. Da biste postigli najbolje rezultate, ovu mogućnost koristite tek nakon što ste dodali sve željene okvire

 Napomene 

 • Ako se tekstno okno ne vidi, kliknite kontrolu.

Kontrola tekstnog okna

Vrh stranice Vrh stranice

Dodavanje oblika u SmartArt grafiku i brisanje oblika iz nje

 1. Kliknite SmartArt grafiku u koju želite dodati još jedan oblik.
 2. Kliknite postojeći oblik koji se nalazi najbliže mjestu na koje želite dodati novi oblik.
 3. U odjeljku Alati za SmartArt na kartici Dizajn u grupi Stvori grafiku kliknite strelicu gumba Dodaj oblik.

Padajući popis gumba Dodaj oblik

Ako ne vidite kartice Alati za SmartArt ili Dizajn, provjerite jeste li odabrali SmartArt grafiku. Možda ćete morati dvokliknuti SmartArt grafiku da biste otvorili karticu Dizajn.

 1. Učinite nešto od sljedećeg:
  • da biste umetnuli oblik iza odabranog oblika, kliknite Dodaj oblik iza
  • da biste umetnuli oblik ispred odabranog oblika, kliknite Dodaj oblik ispred

 Napomene 

 • Da biste dodali oblik iz tekstnog okvira, kliknite postojeći oblik, pomaknite pokazivač na mjesto prije ili poslije teksta, ovisno o tome gdje želite dodati oblik, a zatim pritisnite ENTER.
 • Da biste iz SmartArt grafike izbrisali oblik ili sliku, kliknite oblik ili sliku koju želite izbrisati, a zatim pritisnite DELETE. Da biste izbrisali cijelu SmartArt grafiku, kliknite obrub SmartArt grafike, a zatim pritisnite DELETE.

Vrh stranice Vrh stranice

Promjena boja cijele SmartArt grafike

Možete mijenjati boje primijenjene na oblike u SmartArt grafici. Sve različite kombinacije boja izvode se iz boja teme (tema boja: Niz boja koje se koriste u nekoj datoteci. Temu sačinjavaju tema boja, tema fontova i tema efekata.) prezentacije.

 1. Kliknite SmartArt grafiku.
 2. U odjeljku Alati za SmartArt na kartici Dizajn u grupi SmartArt stilovi kliknite Promijeni boje.

Promjena boje SmartArt grafike

Ako ne vidite kartice Alati za SmartArt ili Dizajn, provjerite jeste li odabrali SmartArt grafiku. Možda ćete morati dvokliknuti SmartArt grafiku da biste je odabrali i otvorili karticu Dizajn.

 1. Kliknite varijaciju boja koju želite.

 Napomena   Da biste ponovno obojili slike u SmartArt grafici tako da odgovaraju odabranoj varijaciji boja, u dnu galerije Promijeni boje kliknite Ponovno bojenje slika na SmartArt grafici.

Vrh stranice Vrh stranice

Primjena SmartArt stila na SmartArt grafiku

SmartArt stil kombinacija je raznih efekata, poput stila crta, kosina i 3D efekata, koje možete primijeniti na oblike u SmartArt grafici da biste stvorili jedinstveni i profesionalni izgled.

 1. Kliknite SmartArt grafiku.
 2. U odjeljku Alati za SmartArt na kartici Dizajn u grupi SmartArt stilovi kliknite željeni SmartArt stil.

Da biste vidjeli dodatne SmartArt stilove, kliknite gumb DodatnoSlika gumba.

Savjeti    

Vrh stranice Vrh stranice

Promjena redoslijeda slika na SmartArt grafici

 1. U tekstnom oknu SmartArt grafike desnom tipkom miša kliknite sliku čiji redoslijed želite promijeniti.

Ako se tekstno okno ne vidi, kliknite kontrolu.

Kontrola tekstnog okna

 1. Na izborničkom prečacu (izbornik prečac: Izbornik koji pokazuje popis naredbi važnih za pojedinu stavku. Za prikaz izbornika prečaca desnom tipkom miša kliknite stavku ili pritisnite SHIFT+F10.) kliknite Prerasporedi prema gore ili Prerasporedi prema dolje.

 Napomene 

 • Ako prerasporedite sliku kojoj je pridružen tekst, tekst će se premjestiti zajedno s njom, uključujući tekst na različitim razinama (primjerice, tekst koji je uvučen ispod drugog retka teksta).
 • Prerasporediti se mogu samo slike prve razine (najviše razine).

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Odnosi se na:
PowerPoint 2010