Pregled tekstualnog okna koje se koristi sa SmartArt grafikama

Tekstualno okno je okno nalijevo od SmartArt grafike, gdje možete unositi i uređivati tekst koji se pojavljuje u vašoj SmartArt grafici.

Što želite učiniti?


Uvod u tekstualno okno

Korištenjem tekstualnog okna možete se usredotočiti na svoje poruke bez brige o SmartArt grafici. Kad stvarate SmartArt grafiku, SmartArt grafika i njeno tekstualno okno napučeni su tekstom rezerviranog mjesta koji možete uređivati i zamijeniti svojim informacijama. Na vrhu tekstualnog okna možete uređivati tekst koji će se pojaviti u SmartArt grafici. Na dnu tekstualnog okna možete vidjeti dodatne informacije o SmartArt grafici, kao što je vrsta informacija za koju je najprikladnija. Ako informacije na dnu tekstualnog okna nisu vidljive, postavite pokazivač na naziv SmartArt grafike na dnu tekstualnog okna ili povucite obrub tekstualnog okna kako biste ga povećali.

Iako ne možete vući tekst u tekstualno okno, možete kopirati i lijepiti unutar tekstualnog okna. Iz tekstualnog okna također možete kopirati u bilo koji dokument paketa 2007 Microsoft Office ili iz dokumenata paketa Izdanje 2007 Office možete kopirati u tekstualno okno. Kad ispunite sadržaj u tekstualnom oknu, možete probati različite izglede i prilagoditi svoju SmartArt grafiku.

Slika tekstualnog okna u kojem je tekst razine 1 i razine 2

Općenito, SmartArt grafike najbolje rade s manjim količinama teksta. Veće količine teksta mogu odvratiti pažnju s vizualne privlačnosti SmartArt grafike i otežati vizualni prijenos poruke. Međutim, neki izgledi, kao Trapezoidni popis u vrsti Popis, dobro funkcioniraju s većim količinama teksta. Alternativno možete uključiti dodatne informacije koje će biti izvan SmartArt grafike, a unutar dokumenta paketa Izdanje 2007 Office, ili možete usmeno pružiti informacije tijekom prezentacije.

U određenim SmartArt grafikama pojavljuje se samo nešto teksta u tekstualnom oknu jer SmartArt grafika sadrži utvrđen broj oblika. Tekst, slike ili ostali sadržaj koji nije prikazan, označen je u tekstualnom oknu crvenim znakom X. Sadržaj koji nije prikazan i dalje je dostupan ako prebacite na drugi izgled, ali ako zadržite i zatvorite taj isti izgled, informacije neće biti spremljene kako bi se sačuvala vaša privatnost.

Tekstualno okno s crvenim znakovima X

Svaki put kad pritisnete mišem na nešto što nije SmartArt grafika, tekstualno okno nestane. Ako ga ne sakrijete, tekstualno okno ponovo će se pojaviti kad pritisnete SmartArt grafiku. Za zatvaranje tekstualnog okna pritisnite Zatvori u gornjem desnom kutu tekstualnog okna. Za prikaz tekstualnog okna pritisnite kontrolu tekstualnog okna.

U tekstualnom oknu možete provjeravati pravopis i promijeniti veličinu teksta ili premještati tekst.

Vrh stranice Vrh stranice

Što pokazuju grafičke oznake u tekstualnom oknu?

Tekstualno okno radi kao struktura ili popis s grafičkim oznakama koji mapira informacije izravno na SmartArt grafiku. Svaka SmartArt grafika definira svoje vlastito mapiranje između grafičkih oznaka u tekstualnom oknu i skupa oblika u SmartArt grafici.

Kako biste stvorili novi red teksta s grafičkim oznakama, u tekstualnom oknu pritisnite ENTER. Za uvlačenje reda teksta u tekstualnom oknu odaberite red koji želite uvući te pod SmartArt alati, na kartici Dizajn, u grupi Stvori grafiku pritisnite Digni razinu. Za negativno uvlačenje reda pritisnite Spusti razinu. Možete pritisnuti i TAB za uvlačenje ili SHIFT+TAB za negativno uvlačenje unutar tekstualnog okna. Svaka od tih radnji ažurira mapiranje između grafičkih oznaka u tekstualnom oknu i oblika u izgledu za SmartArt grafiku. Ne možete spustiti razinu teksta više od jedne razine od teksta u redu iznad, niti možete spustiti razinu oblika najviše razine.

 Napomena   Ovisno o izgledu koji odaberete za SmartArt grafiku, svaka grafička oznaka u tekstualnom oknu prikazana je u SmartArt grafici kao novi oblik ili kao grafička oznaka unutar oblika. Na primjer, obratite pažnju kako je isti tekst mapiran različito u dvije SmartArt grafike u nastavku teksta. U prvom primjeru, podređene grafičke oznake prikazane su kao odvojeni oblici. U drugom primjeru, podređene grafičke oznake prikazane su kao grafičke oznake u obliku.

SmartArt grafika u obliku hijerarhijskog popisa prikazuje grafičke oznake u tekstualnom oknu, ali ne u oblicima

SmartArt grafika u obliku osnovnog procesa prikazuje grafičke oznake u tekstualnom oknu kao grafičke oznake u obliku.

Ako koristite izgled organizacijskog dijagrama s oblikom pomoćnika, grafička oznaka s pridruženim retkom označava oblik pomoćnika.

Tekstualno okno prikazuje grafičke oznake za glavne, podređene i pomoćne oblike.

Vrh stranice Vrh stranice

Oblikovanje teksta u tekstualnom oknu

Iako se oblikovanje znaka, kao što je vrsta fonta, veličina fonta, podebljavanje, kurziv i podcrtavanje, može primijeniti na tekst u tekstualnom oknu, oblikovanje znaka nije prikazano unutar tekstualnog okna. Međutim, sve promjene oblikovanja prikazuju se u SmartArt grafici.

Vrh stranice Vrh stranice

Tipkovni prečaci

Kako biste napravili ovo Pritisnite
Uvlačenje teksta TAB ili ALT+SHIFT+STRELICA DESNO
Negativno uvlačenje teksta SHIFT+TAB ili ALT+SHIFT+STRELICA LIJEVO
Dodavanje tabulatorskog znaka CTRL+TAB
Stvaranje novog retka teksta ENTER
Provjera pravopisa u tekstu F7
Spajanje dvaju redaka teksta DELETE na kraju prvog retka teksta
Prikazivanje izbornika prečaca SHIFT+F10
Prebacivanje između tekstualnog okna i veze Saznajte više o SmartArt grafici na dnu CTRL+SHIFT+F1
Prebacivanje između SmartArt grafike i tekstualnog okna CTRL+SHIFT+F2
Zatvaranje tekstualnog okna ALT+F4
Prebacivanje fokusa s tekstualnog okna na obrub SmartArt grafike ESC

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Odnosi se na:
Excel 2010, PowerPoint 2010, Word 2010, Excel 2007, PowerPoint 2007, Word 2007