Postavljanje mogućnosti reprodukcije videozapisa u prezentaciji

Da biste mogli postaviti mogućnosti reprodukcije videozapisa, najprije morate ugraditi videozapis ili stvoriti vezu na njega iz prezentacije.

Sadržaj članka


Reprodukcija videozapisa klikom na videozapis ili automatski

 Savjet   Postavite tu mogućnost prije no što dodate bilo kakve animacije ili okidače ư videozapis. Ako promijenite tu mogućnost, uklonit ćete sve animacije povezane s videozapisom.

 1. U normalnom prikazu kliknite videosličicu na slajdu.

Mogućnosti videozapisa

Određivanje načina pokretanja videozapisa tijekom prezentacije
 1. U odjeljku Alati za videozapise na kartici Reprodukcija u grupi Mogućnosti videozapisa na popisu Pokreni učinite nešto od sljedećeg:
  • Da biste videozapis prikazali kada se slajd na kojem se nalazi videozapis pojavi u prikazu Dijaprojekcija, kliknite Automatski.
  • Da biste odredili vrijeme početka pokretanja videozapisa klikom miša, kliknite Prilikom klika. Zatim u prikazu Dijaprojekcija kliknite videosličicu kada želite reproducirati videozapis.

 Savjet   Videozapis možete pauzirati tijekom reprodukcije tako da na njega kliknete. Da biste videozapis nastavili reproducirati, ponovno ga kliknite.

Vrh stranice Vrh stranice

Reprodukcija videozapisa preko cijelog zaslona

Videozapis možete reproducirati tako da tijekom prikazivanja prezentacija ispunjava čitav slajd (zaslon). Ovisno o razlučivosti izvorne videodatoteke, videozapis se može izobličiti kada ga povećate. Uvijek pretpregledajte videozapis prije nego ga uključite u prezentaciju da biste, ako je slika videozapisa izobličena ili mutna, poništili mogućnost prikaza preko cijelog zaslona.

 Napomena   Ako videozapis postavite za prikazivanje preko cijelog zaslona i odaberete mogućnost automatskog pokretanja, videosličicu možete odvući sa slajda u sivo područje da ne bude vidljiv na slajdu i da se ne prikaže na trenutak prije nego se počne prikazivati preko cijelog zaslona.

 1. U normalnom prikazu na slajdu kliknite videosličicu koju želite prikazivati preko cijelog zaslona.
 2. U odjeljku Alati za videozapise na kartici Reprodukcija u grupi Mogućnosti videozapisa potvrdite okvir Reproduciraj preko cijelog zaslona.

Vrh stranice Vrh stranice

Pretpregled videozapisa

 • U normalnom prikazu kliknite videosličicu.
 • Kliknite Reproduciraj.

 Napomena   Postoji i mogućnost Reproduciraj u grupi Pretpregled na karticama Oblik i Reprodukcija u odjeljku Alati za videozapise.

Vrh stranice Vrh stranice

Postavljanje glasnoće videozapisa

 Savjet   Možete postaviti i glasnoću pomoću klizača glasnoće na traci s kontrolama reprodukcije.

 • U odjeljku Alati za videozapise na kartici Reprodukcija u grupi Mogućnosti videozapisa kliknite Glasnoća, a zatim odaberite nešto od sljedećeg:
  • Nisko
  • Srednje
  • Visoko
  • Isključi zvuk

Vrh stranice Vrh stranice

Skrivanje videozapisa kada se ne reproducira

Prilikom prikazivanja prezentacije videozapis možete sakriti sve do trenutka kada ga poželite prikazati. No trebali biste stvoriti automatsku ili potaknutu animaciju da biste započeli reprodukciju jer inače nećete vidjeti videozapis tijekom dijaprojekcije. Dodatne informacije stvaranju automatske ili potaknute animacije potražite u članku Animacija teksta i objekata.

 • U odjeljku Alati za videozapise na kartici Reprodukcija u grupi Mogućnosti videozapisa potvrdite okvir Sakrij kada se ne reproducira.

Vrh stranice Vrh stranice

Kontinuirana reprodukcija videozapisa

Da biste kontinuirano reproducirali videozapis tijekom prezentacije, poslužite se značajkom petlje.

 • U odjeljku Alati za videozapise na kartici Reprodukcija u grupi Mogućnosti videozapisa potvrdite okvir Ponavljaj do zaustavljanja.

Vrh stranice Vrh stranice

Vraćanje videozapisa na početak nakon reproduciranja

Da biste videozapis nakon prikazivanja u prezentaciji vratili na početak, učinite sljedeće:

 • U odjeljku Alati za videozapise na kartici Reprodukcija u grupi Mogućnosti videozapisa potvrdite okvir Premotaj nakon reprodukcije.

Vrh stranice Vrh stranice

Prikazivanje kontrola medijskog sadržaja

Da biste tijekom prezentacije prikazali kontrole medijskog sadržaja, učinite sljedeće:

 • Na kartici Dijaprojekcija u grupi Postavljanje potvrdite okvir Prikaži kontrole medijskog sadržaja.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Odnosi se na:
PowerPoint 2010