Poravnavanje grafikona, slika i objekata s rešetkom i njihovo oblikovanje

Međusobno poravnajte slike, grafikone i ostale objekte stranice ili ih razmjestite na stranici pomoću naredbi "poravnaj s".

Koji program sustava Office koristite?


Excel

Uključivanje mogućnosti poravnanja

 1. Kliknite grafikon, sliku ili objekt na radnom listu.
 2. Učinite nešto od sljedećeg:
  • Da biste oblike ili objekte poravnali s najbližim sjecištem rešetke, kliknite Oblikovanje > Poravnaj > Poravnaj s rešetkom.
  • Da biste oblik ili objekt poravnali s drugim oblicima ili objektima, kliknite Oblikovanje > Poravnaj > Poravnaj s oblikom.

 Savjet   Da biste privremeno nadjačali mogućnosti poravnanja, pritisnite i držite tipku ALT tijekom povlačenja grafikona, slike ili objekta.

Isključivanje mogućnosti poravnanja

 1. Kliknite grafikon, sliku ili objekt (objekt: Tablica, grafikon, slika, jednadžba ili neki drugi oblik podatka. Objekti napravljeni u jednoj aplikaciji, primjerice proračunske tablice, koji su povezani ili umetnuti u drugu aplikaciju OLE su objekti.) na radnom listu.
 2. Kliknite Oblikovanje > Poravnaj, a zatim ovisno o mogućnosti kliknite Poravnaj s rešetkom ili Poravnaj s oblikom da biste onemogućili tu mogućnost.

PowerPoint

Uključivanje mogućnosti poravnanja

 1. Kliknite Prikaz, a zatim u grupi Prikaz kliknite dijaloški okvir u pokretaču dijaloškog okvira.
  Pokretač dijaloškog okvira u grupi Prikaz
 2. Da biste oblike ili objekte (objekt: Tablica, grafikon, slika, jednadžba ili neki drugi oblik podatka. Objekti napravljeni u jednoj aplikaciji, primjerice proračunske tablice, koji su povezani ili umetnuti u drugu aplikaciju OLE su objekti.) poravnali s najbližim sjecištem rešetke, u odjeljku Poravnanje potvrdite okvir Poravnaj objekte s rešetkom. Ako na zaslonu želite vidjeti rešetku, u odjeljku Postavke rešetke potvrdite okvir Na zaslonu prikaži rešetku.
  Dijaloški okvir Rešetka i vodilice programa PowerPoint


 Napomene 

 • Da biste privremeno nadjačali mogućnosti poravnanja, pritisnite i držite tipku ALT tijekom povlačenja grafikona, slike ili objekta.
 • Da biste na zaslonu prikazali vodilice za crtanje, u odjeljku Postavke vodilice kliknite okvir Na zaslonu prikaži vodilice za crtanje. Kada se vodilice za crtanje prikažu, objekti će se, kada ih povlačite, poravnavati s tim crtama s točnošću od nekoliko piksela:
 • Ako trenutačne postavke u dijaloškom okviru Rešetka i vodilice postaviti kao zadane za sve prezentacije, kliknite Postavi kao zadano.
 • Ako okvir Poravnaj objekte s rešetkom nije potvrđen, prilikom crtanja prostoručnog oblika, možete crtati ravne crte.Slika gumba

Isključivanje mogućnosti poravnanja

 1. Kliknite Prikaz, a zatim u grupi Prikaži kliknite pokretač dijaloškog okvira Slika ikone. Prikazat će se okvir Rešetka i vodilice.
 2. Poništite potvrdni okvir Poravnaj objekte s rešetkom .

 Napomena   Ako trenutačne postavke u dijaloškom okviru Rešetka i vodilice postaviti kao zadane za sve prezentacije, kliknite Postavi kao zadano.

Word

Uključivanje mogućnosti poravnanja

 1. Kliknite grafikon, sliku ili objekt u dokumentu.
 2. Kliknite Oblikovanje > Poravnaj > Postavke rešetke. Prikazat će se okvir Rešetka i vodilice.
  Dijaloški okvir Rešetka i vodilice programa Word
 3. Učinite nešto od sljedećeg:
  • Da biste grafikone, slike ili objekte poravnali s najbližim sjecištem rešetke čak i kada rešetka nije vidljiva, u odjeljku Prikaži rešetku potvrdite okvir Poravnaj objekte s rešetkom kada crte rešetke nisu prikazane.
  • Da biste oblik ili objekt poravnali s drugim oblicima ili objektima, u odjeljku Poravnanje objekta potvrdite okvir Poravnaj objekte s drugim objektima.


 Napomene 

 • Da biste privremeno nadjačali mogućnosti poravnanja, pritisnite i držite tipku ALT tijekom povlačenja grafikona, slike ili objekta.
 • Ako trenutačne postavke u dijaloškom okviru Rešetka i vodilice postaviti kao zadane za sve dokumente, kliknite Postavi kao zadano.
 • Prema zadanom oblici i ostali objekti poravnat će se s najbližim sjecištem crta rešetke samo ako je rešetka vidljiva. To možete promijeniti potvrđivanjem okvira Poravnaj objekte s rešetkom kada crte rešetke nisu prikazane.

Isključivanje mogućnosti poravnanja

 1. Kliknite grafikon, sliku ili objekt u dokumentu.
 2. Kliknite Oblikovanje > Poravnaj > Postavke rešetke. Prikazat će se okvir Rešetka i vodilice.
 3. Postavke Poravnaj objekte s rešetkom kada crte rešetke nisu prikazane ili Poravnaj oblike s drugim oblicima isključite poništavanjem njihovih potvrdnih okvira.

 Napomena   Ako trenutačne postavke u dijaloškom okviru Rešetka i vodilice postaviti kao zadane za sve dokumente, kliknite Postavi kao zadano.

 
 
Odnosi se na:
Excel 2013, PowerPoint 2013, Word 2013