Pokretanje makronaredbe

Ako ste stvorili neku makronaredbu (makronaredba: Akcija ili skup akcija za automatizaciju zadataka. Makronaredbe su zapisane u programskom jeziku Visual Basic za aplikacije.) da biste automatizirali neki zadatak u verziji programa PowerPoint starijoj od verzije Microsoft Office PowerPoint 2007, a želite nastaviti izvoditi makronaredbu u programu Microsoft PowerPoint 2010, učinite sljedeće:

 Važno    Ako želite stvoriti ili urediti makronaredbu, morate koristiti Visual Basic for Applications (VBA) (Visual Basic for Applications (VBA): Verzija jezika makronaredbi Microsoft Visual Basica koja se koristi za programiranje aplikacija Microsoft Windowsa, a uključena je u više Microsoftovih programa.).

  1. Na kartici Razvojni inženjer u grupi Kod kliknite Makronaredbe.

     Napomena    Informacije o načinu prikaza kartice Razvojni inženjer potražite u odjeljku Pristup kontrolama za razvojne inženjere, pisanje koda ili stvaranje makronaredbi

  2. U dijaloškom okviru Makronaredba u odjeljku Naziv makronaredbe odaberite željenu makronaredbu, a zatim kliknite Pokreni.
 
 
Odnosi se na:
PowerPoint 2010