Osnovni zadaci pri stvaranju prezentacije programa PowerPoint 2013

Prezentacije programa PowerPoint funkcioniraju kao dijaprojekcije. Putem slajdova prenosite poruku ili priču. Svaki slajd možete zamisliti kao prazno platno za slike, riječi i oblike kojima gradite priču.

 Savjet   

Odabir teme

Kad otvorite PowerPoint, vidjet ćete neke ugrađene teme. Tema je dizajn slajdova koji sadrži komplementarne boje (tema boja: Niz boja koje se koriste u nekoj datoteci. Temu sačinjavaju tema boja, tema fontova i tema efekata.), fontove (tema fontova: Skup glavnih i sporednih fontova koji se primjenjuju u datoteci. Tema fontova, teme boja i tema efekata čine temu.) i posebne efekte (tema efekata: Niz vizualnih atributa koji se primjenjuju na elemente datoteke. Tema efekata, tema boja i tema fontova sačinjavaju temu.), kao što su sjene, odrazi i dr.

 1. Odaberite temu.
 2. Kliknite Stvori ili najprije odaberite varijantu boja pa zatim Stvori.

Početni zaslon programa PowerPoint 2013

Saznajte više: Primjena boje i dizajna na slajdove (tema)

Umetanje novog slajda

Na kartici Polazno kliknite Novi slajd pa odaberite raspored slajda.

Umetanje novog slajda

Potražite dodatne informacije: Dodavanje, razmještanje i brisanje slajdova.

Spremanje prezentacije

 1. Na kartici Datoteka kliknite Spremanje.
 2. Odaberite ili pronađite mapu.
 3. U okvir Naziv datoteke unesite naziv prezentacije, a zatim kliknite Spremi.

Spremanje prezentacije

 Savjet    Tijekom rada spremajte to na čemu radite. Često pritišćite Ctrl+S.

Potražite dodatne informacije: Spremanje prezentacije

Dodavanje teksta

Kliknite unutar rezerviranog mjesta za tekst i počnite pisati.

Dodavanje teksta

Oblikovanje teksta

 1. Odaberite tekst.
 2. U odjeljku Alati za crtanje kliknite Oblikovanje.
 3. Učinite sljedeće:
 • Da biste promijenili boju teksta, kliknite Tekstna ispuna i odaberite boju.
 • Da biste promijenili boju konture teksta, kliknite Kontura teksta i odaberite boju.
 • Da biste primijenili sjenu, odraz, sjaj, kosinu, 3D rotaciju ili pak transformaciju, kliknite Tekstni efekti pa odaberite željeni efekt.

Oblikovanje teksta

Saznajte više:

Dodavanje oblika

 1. Na kartici Umetanje kliknite Oblici.
 2. Odaberite željeni oblik, zatim kliknite bilo gdje na slajd, a potom povlačenjem nacrtajte oblik.

Umetanje oblika

 Savjet    Da biste stvorili savršen kvadrat ili krug (ili ograničili dimenzije drugih oblika), povlačite držeći pritisnutu tipku Shift.

Potražite dodatne informacije: Dodavanje oblika.

Dodavanje slika

Na kartici Umetanje učinite nešto od sljedećeg:

 • Da biste umetnuli sliku koja je spremljena na lokalni disk ili interni poslužitelj, kliknite Slike, pronađite sliku pa kliknite Umetni.

Dodavanje slike

 • Da biste umetnuli sliku sa servisa Bing ili iz galerije isječaka crteža na web-mjestu Office.com, kliknite Slike s interneta pa pronađite sliku pomoću okvira za pretraživanje.

U okvir za pretraživanje Isječak crteža s web-mjesta Office.com upišite, primjerice, "Mačka".

Umetanje slike iz isječka crteža


Evo primjera slika mačak koje ćete vidjeti:

Primjer slika mačaka na web-mjestu Isječci crteža

 • Odaberite sliku pa kliknite Umetni.

Saznajte više: Umetanje slike

Dodavanje govornikovih bilješki

Slajdovi najbolje funkcioniraju kad ih ne zatrpate s previše podataka. Korisne činjenice i bilješke možete umetnuti u govornikove bilješke te ih pratiti tijekom izlaganja.

 1. Da biste otvorili okno s bilješkama, pri dnu prozora kliknite Bilješke.

Dodavanje govornikovih bilješki

 1. Kliknite u okno Bilješke ispod slajda te počnite unositi bilješke.

Potražite dodatne informacije: Dodavanje govornikovih bilješki u svaki slajd prezentacije

Ispis govornikovih bilješki

 1. Na kartici Datoteka kliknite Ispis.
 2. U odjeljku Pisačodaberite pisač na koji želite ispisati.
 3. U odjeljku Postavke kliknite strelicu pokraj mogućnosti Slajdovi preko cijele stranice, a zatim u odjeljku Izgled ispisa kliknite Stranice s bilješkama.
 4. Kliknite Ispis.

Ispis govornikovih bilješki

Saznajte više: Ispis slajdova s bilješkama govornika i bez njih.

Održavanje prezentacije

Na kartici Dijaprojekcija učinite nešto od sljedećeg:

 • Da biste prezentaciju započeli od prvog slajda, u grupi Pokretanje dijaprojekcije kliknite Od početka.

Započinjanje prezentacije od početka.

 Savjet    Ako želite da se tijekom održavanja prezentacije bilješke prikazuju vama, ali ne i publici, informacije potražite u članku Izlaganje dijaprojekcije u prikazu izlagača.

Izlaz iz prikaza dijaprojekcije

Da biste u bilo kojem trenutku izašli iz prikaza dijaprojekcije, na tipkovnici pritisnite tipku Esc.

 
 
Odnosi se na:
PowerPoint 2013