Kako i kada koristiti prikaze u programu PowerPoint 2010

Sadržaj članka


Pregled prikaza programa PowerPoint 2010

Prikazi u programu Microsoft PowerPoint 2010 koje možete koristiti za uređivanje, ispis i prikazivanje prezentacije su sljedeći:

 • Normalni prikaz
 • Prikaz razvrstavača slajdova
 • Prikaz stranice bilješki
 • Prikaz dijaprojekcije (koji obuhvaća prikaz izlagača)
 • Prikaz za čitanje
 • Prikazi osnovne stranice: slajd, brošura i bilješke

Kao što je prikazano na navedenoj snimci zaslona, prikaze programa PowerPoint pronaći ćete na dva mjesta:

 • Na kartici Prikaz u grupama Prikazi prezentacije i Prikazi osnovne stranice.
 • Za korištenje jednostavna traka na dnu prozora programa PowerPoint sadrži prikaze osnovne stranice (normalni prikaz, prikaz razvrstavača slajdova, prikaz za čitanje i prikaz dijaprojekcije).

Prikazi u programu PowerPoint

 Napomena   Ako na računalu nije instaliran PowerPoint, da biste pogledali prezentaciju, možete koristiti PowerPoint Viewer 2010.

Vrh stranice Vrh stranice

Prikazi za uređivanje prezentacije

PowerPoint sadrži razne prikaze pomoću kojih možete stvoriti profesionalnu prezentaciju.

Normalni prikaz

Normalni je prikaz glavni prozor za uređivanje namijenjen pisanju i dizajniranju prezentacija. Normalni prikaz ima četiri radna područja:

Normalni prikaz

Oblačić 1 Kartica Struktura    Ovo je sjajno mjesto za početak pisanja — za bilježenje ideja, planiranja njihove prezentacije, te premještanje slajdova i teksta. Kartica Struktura prikazuje tekst slajda u obliku strukture.

 Napomena   Da bi ispis strukture prezentacije sadržavao samo tekst, kao što se pojavljuje na prikazu strukture, bez slika i animacije, Kliknite karticu Datoteka.

Zatim kliknite Ispis, pa Slajdovi preko cijele stranice u odjeljku Ostale postavke, potom Struktura i na kraju na vrhu Ispis.

Oblačić 2 Kartica Slajdovi    Pregledavajte slajdove u prezentaciji u obliku minijatura tijekom uređivanja. Minijature olakšavaju kretanje kroz prezentaciju i prikaz učinka promjena dizajna. Ovdje možete jednostavno presložiti, dodati ili izbrisati slajdove.

Oblačić 3 Okno slajdova    U gornjem desnom dijelu prozora programa PowerPoint u oknu Slajd prikazuje se velik prikaz trenutnog slajda. Kada je trenutni slajd prikazan u tom prikazu, možete dodavati tekst i umetati slike, tablice, SmartArt grafiku, grafikone, crteže, tekstne okvire, filmove, zvukove, hiperveze i animacije.

Oblačić 4 Okno bilježaka    U oknu bilježaka ispod okna slajdova možete unositi bilješke koje se odnose na trenutni slajd. Poslije te bilješke možete ispisati i koristiti tijekom izlaganja. Bilješke možete ispisati da biste ih podijelili publici ili ih možete uvrstiti u prezentaciju koju šaljete publici ili objavljujete na web-stranici.

Na raspolaganju su vam razne kartice slajdova i strukture. Informacije kako povećati ili sakriti okno koje sadrži kartice Struktura i Slajdovi potražite u članku Radni prostor programa PowerPoint.

 Napomena   Da biste prikazali ravnalo ili crte rešetke u normalnom prikazu, na kartici Prikaz u grupi Prikaz potvrdite okvir Ravnalo ili Crte rešetke.

Vrh stranice Vrh stranice

Prikaz razvrstavača slajdova

Prikaz razvrstavača slajdova sadrži prikaz slajdova u obliku minijatura. Taj prikaz olakšava sortiranje i organiziranje redoslijeda slajdova tijekom stvaranja prezentacije i pripreme prezentacije za ispis.

U prikaz razvrstavača slajdova možete i dodavati odjeljke te sortirati slajdove u razne kategorije ili sekcije.

Prikaz razvrstavača slajdova

Vrh stranice Vrh stranice

Prikaz stranice bilješki

Okno bilježaka nalazi se ispod okna slajdova. Ondje možete unositi bilješke koje se odnose na trenutni slajd. Poslije te bilješke možete ispisati i koristiti tijekom izlaganja. Bilješke možete ispisati da biste ih dali publici ili uvrstiti u prezentaciju koju šaljete publici ili objavljujete na web-stranici.

Kada bilješke želite pregledati i s njima raditi u obliku cijele stranice, na kartici Prikaz u grupi Prikazi prezentacije kliknite Stranica bilješki.

Vrh stranice Vrh stranice

Prikazi osnovne stranice

Prikazi osnovne stranice obuhvaćaju prikaze Slajd, Brošura i Bilješke. To su glavni slajdovi na kojima se nalaze informacije o prezentaciji što obuhvaća pozadinu, boju, fontove, efekte, veličine i položaje rezerviranih mjesta. Glavna pogodnost rada s prikazima osnovne stranice je to što na matrici slajdova, matrici bilježaka i matrici brošura možete napraviti univerzalne promjene stila svakog slajda, stranice bilježaka i brošure koje su pridružene vašoj prezentaciji.

Dodatne informacije o radu s matricama potražite u članku Primjena jedne ili više matrica slajdova na novu ili postojeću prezentaciju i Stvaranje i prilagodba matrice slajdova.

Vrh stranice Vrh stranice

Prikazi za prezentiranje prezentacije

Prikaz dijaprojekcije

Sudionicima prikažite prezentaciju u obliku dijaprojekcije. Prikaz prezentacije zauzima cijeli zaslon, što odgovara izgledu koji će biti prikazan gledateljima na velikom ekranu. Na taj način možete provjeriti kako će grafika, tempiranje, filmovi, animirani efekti i efekti prijelaza izgledati u stvarnoj prezentaciji.

Da biste zatvorili prikaz dijaprojekcije, pritisnite ESC.

Vrh stranice Vrh stranice

Prikaz izlagača

Prikaz izlagača najvažniji je prikaz utemeljen na dijaprojekciji, a koristi se prilikom izlaganja prezentacije. Ako koristite dva monitora, možete pokretati druge programe i prikazivati govornikove bilješke koje gledatelji ne vide.

Da biste mogli koristiti prikaz izlagača, provjerite ima li vaše računalo mogućnost prikaza na više monitora, uključite podršku za više monitora, a zatim prikaz izlagača.

Dodatne informacije o korištenju prikaza izlagača potražite u članku Privatni prikaz govornikovih bilješki prilikom izlaganja prezentacije na više monitora

Prikaz za čitanje

Pomoću prikaza za čitanje prezentaciju ne prikazujete publici na velikom zaslonu već nekome tko prezentaciju gleda na računalu. Prikaz za čitanje koristi se za prezentaciju na vlastitom računalu, kada je ne želite prikazivati u prikazu dijaprojekcije preko cijelog zaslona nego u prozoru s jednostavnim kontrolama pomoću kojih prezentaciju možete jednostavno pregledati. Uvijek se iz prikaza za čitanje možete prebaciti u neki drugi prikaz ako želite izmijeniti prezentaciju.

Vrh stranice Vrh stranice

Prikazi za pripremanje i ispis prezentacije

Prezentaciju biste radi uštede papira i tinte trebali pripremiti prije ispisa. PowerPoint sadrži prikaze i postavke pomoću kojih možete odrediti što želite ispisati (slajdove, brošure ili stranice s bilješkama) i na koji ih način želite ispisati (u boji, sivi tonovi, crno-bijelo, s okvirima itd).

Dodatne informacije o ispisu i pretpregledu ispisa potražite u članku Ispis slajdova ili brošura prezentacije.

Vrh stranice Vrh stranice

Prikaz razvrstavača slajdova

Prikaz razvrstavača slajdova sadrži prikaz slajdova u obliku minijatura. Taj prikaz olakšava sortiranje i organiziranje redoslijeda slajdova tijekom pripreme za ispis slajdova.

Prikaz razvrstavača slajdova

Vrh stranice Vrh stranice

Pretpregled ispisa

Pomoću pretpregleda ispisa možete odrediti postavke za dijelove prezentacije koje želite ispisati – brošure, stranice s bilješkama te strukturu ili slajdove.

Vrh stranice Vrh stranice

Postavljanje prikaza kao zadanog

Kada zadani prikaz promijenite u drugi prikaz koji je prikladniji za vaš način rada, program PowerPoint će se uvijek otvoriti u tom prikazu. Među prikazima koji se mogu postaviti kao zadani su pogled razvrstavača slajdova, prikaz "Isključivo struktura", prikaz bilježaka te inačice običnog prikaza.

Prema zadanom se PowerPoint otvara u normalnom prikazu i prikazuje minijature, bilješke i slajdove. Ako želite, možete navesti da se PowerPoint otvara na drugi način, na primjer u prikazu dijaprojekcije, prikazu stranice s bilješkama ili varijacijama normalnog prikaza.

 1. Kliknite karticu Datoteka.
 1. Kliknite Mogućnosti na lijevoj strani zaslona, a zatim u lijevom oknu dijaloškog okvira Mogućnosti programa PowerPoint kliknite Napredno.
 2. U odjeljku Prikaz na popisu Otvori sve dokumente u ovom prikazu odaberite prikaz koji želite postaviti kao zadani prikaz, a zatim kliknite U redu.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Odnosi se na:
PowerPoint 2010