Efekt iščezavanja na početku ili završetku videozapisa

Na početak ili kraj videozapisa možete na određen broj sekundi primijeniti efekt iščezavanja.

Postupno pojavljivanje i iščezavanje videozapisa

  1. Odaberite videozapis na slajdu.
  2. U odjeljku Alati za videozapise na kartici Uređivanje u grupi Uređivanje u odjeljku Trajanje postupne promjene učinite nešto ili oboje od sljedećeg:
    • Da biste na početak videozapisa dodali vremenski regulirano postupno pojavljivanje, u okviru Postupno pojavljivanje kliknite strelicu gore ili strelicu dolje da biste produljili ili skratili vrijeme trajanja efekta postupnog pojavljivanja.
    • Da biste na kraj videozapisa dodali vremenski regulirano iščezavanje, u okviru Postupno iščezavanje kliknite strelicu gore ili strelicu dolje da biste produljili ili skratili vrijeme trajanja efekta postupnog iščezavanja.
 
 
Odnosi se na:
PowerPoint 2010