Dupliciranje animacija pomoću preslikača animacije

Pomoću preslikača animacije u programu Microsoft PowerPoint 2010 moguće je brzo i jednostavno kopirati animacije iz jednoga u drugi objekt.

Primjer kopiranja animacije iz jednoga u drugi objekt

Slika 1  Primjer u kojem se animacija putanje pokreta iz plavog kvadrata "preslikava" ili kopira u zeleni krug.

Da biste kopirali animaciju, učinite sljedeće:

  1. Odaberite objekt s animacijama koje želite kopirati.
  2. Na kartici Animacije u grupi Dodatna animacija kliknite Preslikač animacije.
    Kartica Animacije na vrpci programa PowerPoint 2010.
    Pokazivač će se promijeniti te će izgledati ovako:
    Pokazivač preslikača animacije
  3. Na slajdu kliknite objekt u koji želite kopirati animacije.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Odnosi se na:
PowerPoint 2010