Dodavanje teksta slajdu

Učinite jedno od sljedećeg:

PokažiDodajte tekst naslova i tijela

 Napomena   Ako tekst premašuje veličinu praznog mjesta, Microsoft PowerPoint smanjuje veličinu fonta i prostor među redcima za vrijeme tipkanja kako bi stao cijeli tekst.

PokažiDodajte tekst samoobliku

PokažiDodajte tekst koji ostaje u jednom retku

 • Na slajdu pokažite na mjesto na kojem želite tekstualni okvir, kliknite, a zatim utipkajte ili zalijepite tekst.

PokažiTekst koji se prelama

 • Na slajdu pokažite na mjesto na kojem želite tekstualni okvir, namjestite tekstualni okvir na željenu veličinu, a zatim utipkajte ili zalijepite tekst.

 Napomena   Da biste tekst dodali retku, vezi ili slobodnom obrascu (prostoručni oblik: Svaki oblik koji nacrtate pomoću alata Krivulja, Prostoručno i Škrabanje . Prostoručni oblici mogu uključivati ravne crte i prostoručne krivulje. Moguće ih je nacrtati otvorene ili zatvorene, a mogu se uređivati korištenjem alata za crtanje.) samooblika, dodajte ga upotrebom tekstualnog okvira.

PokažiDodajte tekst tekstualnom okviru

PokažiDodajte WordArt

 1. Odaberite slajd na koji želite dodati WordArt (WordArt: Tekstualni objekti koje stvarate pomoću gotovih efekata na koje možete primijeniti dodatna oblikovanja.).
 2. Na alatnoj traci Crtanje kliknite Umetni WordArt Slika gumba.
 3. Kliknite željeni WordArt, a potom U redu.
 4. U dijaloškom okviru Uredi tekst WordArta utipkajte željeni tekst.
 5. Učinite nešto od sljedećeg:
  • da biste promijenili vrstu fonta, odaberite font s popisa Font
  • da biste promijenili veličinu fonta, odaberite veličinu s popisa Veličina
  • da biste podebljali tekst, kliknite gumb Podebljano
  • da biste tekst ukosili, kliknite gumb Ukošeno
 
 
Odnosi se na:
PowerPoint 2003