Dodavanje, razmještanje i brisanje slajdova

Kada stvarate prezentaciju, obično dodajete nove slajdove, premještate ih po dokumentu i brišete ako vam više nisu potrebni.

Dodavanje novog slajda

  1. U lijevom oknu s minijaturama slajdova kliknite slajd iza kojega želite dodati novi slajd.
  2. Na kartici Polazno kliknite Novi slajd.

Rasporedi novog slajda

  1. U galeriji rasporeda kliknite željeni raspored za novi slajd.

Promjena redoslijeda slajdova

U lijevom oknu kliknite minijaturu slajda koji želite premjestiti, a zatim je povucite na željeno mjesto.

Povlačenje slajda na novo mjesto

 Savjet    Da biste odabrali više slajdova, držeći pritisnutu tipku CTRL, kliknite sve druge slajdove koje želite premjestiti, a zatim ih kao grupu povucite na novo mjesto.

Brisanje slajda

U lijevom oknu desnom tipkom miša kliknite minijaturu slajda koji želite izbrisati, a zatim kliknite Izbriši slajd.

Kliknite minijaturu slajda desnom tipkom miša, pa kliknite Izbriši slajd.

 
 
Odnosi se na:
PowerPoint 2013