Dodavanje, promjena ili uklanjanje ispune

Za dodavanje ispune u bilo koju sliku, osim u animiranu GIF (animirani GIF: Datoteka koja sadrži niz slika u obliku zapisa Graphics Interchange Format (GIF) koje se prikazuju u brzom slijedu u nekim web-preglednicima da bi se postigao učinak animacije.)-sliku, možete koristiti alat Boja ispune. Te promjene napravite u programu za uređivanje animiranih GIF-ova, a zatim ponovno umetnite datoteku.

  1. Označite sliku (slika: Datoteka (kao što je metadatoteka) koju možete razdvojiti i njome rukovati kao s dva ili više objekata ili datoteka koja ostaje pojedinačni objekt (kao što su bitmape.), samooblik (samooblici: Skupina gotovih oblika koji uključuju osnovne oblike, kao što su pravokutnici i krugovi te mnoštvo crta i poveznika, bločnih strelica, simbola dijagrama toka, zvijezda i transparenata te oblačića.), tekstualni okvir (tekstni okvir: Spremnik teksta ili slika koju je moguće premještati i mijenjati joj veličinu. Tekstne okvire koristite za smještanje nekoliko blokova teksta na stranicu ili ako želite da određeni tekst ima drukčije usmjerenje od ostalog teksta u dokumentu.) ili WordArt (WordArt: Tekstualni objekti koje stvarate pomoću gotovih efekata na koje možete primijeniti dodatna oblikovanja.) koji želite promijeniti.
  2. Na alatnoj traci (alatna traka: Traka s gumbima i mogućnostima koju koristite za izvršenje naredbi. Da biste prikazali alatnu traku, pritisnite ALT i zatim SHIFT+F10.) Crtanje pritisnite strelicu uz Boja ispune Slika gumba.
  3. Učinite nešto od sljedećeg:

PokažiDodavanje ili promjena boje ispune

Učinite nešto od sljedećeg:

  • Za vraćanje boje ispune u zadanu pritisnite Samoizabrana.
  • Za promjenu u boju iz sheme boja, pritisnite neku od boja ispod Samoizabrana.
  • Za promjenu u boju koja nije u shemi boja, pritisniteJoš boja ispune. Na kartici Standard pritisnite željenu boju ili karticu Prilagodba kako biste napravili vlastitu boju.

PokažiDodavanje ili promjena prijelazne ispune, uzorka, teksture ili ispuna slikom

  1. Najprije pritisnite Efekti ispune, a zatim karticu Prijelazno, Tekstura, Slika ili Uzorak.
  2. Odaberite željene mogućnosti.

PokažiUklanjanje ispune

  • Pritisnite Bez ispune.

 Napomena   Ispuna može odgovarati i pozadini. Na izborniku Oblikovanje pritisnite Boje i crte. Pritisnite okvir Boja pod Ispuna, a zatim Pozadina.

 
 
Odnosi se na:
PowerPoint 2003