Dodavanje prijelaza između slajdova

Prijelazi slajdova efekti su kretanja koji se pojavljuju u prikazu dijaprojekcije prilikom prijelaza s jednog slajda na sljedeći za vrijeme prezentacije. Možete upravljati brzinom, dodavati zvukove te čak i prilagoditi svojstva efekata prijelaza.

 Napomene 

Što vas zanima?


Dodavanje prijelaza na slajd

 1. U oknu koje sadrži kartice Struktura i Slajdovi kliknite karticu Slajdovi.

Okno koje sadrži kartice Struktura i Slajd

 1. Odaberite minijaturu slajda na koji želite primijeniti prijelaz.
 2. Na kartici Prijelazi u grupi Prijelaz na ovaj slajd kliknite željeni efekt prijelaza za taj slajd.

Odaberite prijelaz iz galerije u grupi Prijelaz na ovaj slajd.

Odaberite prijelaz u grupi Prijelaz na ovaj slajd. U primjeru je odabran prijelaz Iščezavanje.

Da biste vidjeli više efekata prijelaza, kliknite gumb DodatnoSlika gumba.

 Napomena   Da biste primijenili isti prijelaz na sve slajdove u prezentaciji, učinite sljedeće: slijedite gore navedene korake od drugog do četvrtog, a zatim na kartici Prijelazi u grupi Tempiranje kliknite Primijeni na sve.

Vrh stranice Vrh stranice

Postavljanje tempiranja za prijelaz

Da biste postavili vrijeme trajanja između prethodnog i trenutnog slajda, učinite sljedeće:

 • Na kartici Prijelazi u grupi Tempiranje u okvir Trajanje unesite ili odaberite željenu brzinu.

U okvir Trajanje u grupi Tempiranje unesite broj sekundi koliko želite da prijelaz traje.

Da biste odredili koliko vremena treba proći prije no što trenutni slajd prijeđe u sljedeći, upotrijebite jedan od sljedećih postupaka:

 • Da biste klikom prešli na sljedeći slajd, na kartici Prijelazi u grupi Tempiranje potvrdite okvir Pri kliku mišem.
 • Da biste prešli na sljedeći slajd nakon određenog vremena, na kartici Prijelazi u grupi Tempiranje u okvir Nakon unesite željeni broj sekundi.

Vrh stranice Vrh stranice

Dodavanje zvuka prijelazima slajda

 1. U oknu koje sadrži kartice Struktura i Slajdovi kliknite karticu Slajdovi.
 2. Odaberite minijaturu slajda na koji želite dodati zvuk.
 3. Na kartici Prijelazi u grupi Tempiranje kliknite strelicu pokraj Zvuk, a potom učinite jedno od sljedećeg:
  • Za dodavanje zvuka s popisa odaberite željeni zvuk.
  • Da biste dodali zvuk koji nije na popisu, odaberite Drugi zvuk, pronađite željenu zvukovnu datoteku i kliknite U redu.

Dodajte zvukove na prijelaz tako da odaberete zvuk u grupi Tempiranje.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Odnosi se na:
PowerPoint 2010