Dodavanje govornikovih bilješki na slajdove

Upišite bilješke govornika u okno bilješki ispod svakog slajda.

Bilješke govornika prikazuju se pri dnu svakog slajda

 Napomena    Ako ne vidite okno bilješki ispod svakog slajda, na narančastoj traci sa zadacima (prikazanoj gore) pri dnu prozora slajda s lijeve strane kliknite Bilješke.

 
 
Odnosi se na:
PowerPoint 2013