Postavljanje predloška datoteke za biblioteku dokumenata ili obrazaca

Prilikom stvaranja biblioteke dokumenata ili obrazaca za nju možete postaviti zadani predložak datoteke. Kada netko u biblioteci stvara novu datoteku, otvorit će se zadani predložak u odgovarajućem programu. Na primjer, u biblioteci dokumenata možete postaviti predložak programa Microsoft Office Word 2010. Kada netko u toj biblioteci dokumenata stvori novu datoteku, predložak se otvara u programu Word.

Ako želite odrediti druge postavke ili unijeti zadani sadržaj koji će se prikazivati u svakoj novoj datoteci, npr. željeni nacrt marketinške kampanje ili službenu poruku o odricanju od odgovornosti u podnožju stranice, možete ih dodati u predložak.

Što vas zanima?


Informacije o predlošcima datoteka u biblioteci dokumenata ili obrazaca

Prilikom stvaranja biblioteke dokumenata ili obrazaca za nju možete postaviti zadani predložak datoteke. Kada netko u biblioteci stvara novu datoteku, otvorit će se zadani predložak u odgovarajućem programu. Na primjer, u biblioteci dokumenata možete postaviti predložak programa Microsoft Office Word 2010. Kada netko u toj biblioteci dokumenata stvori novu datoteku, predložak se otvara u programu Word.

Ako želite odrediti druge postavke ili unijeti zadani sadržaj koji će se prikazivati u svakoj novoj datoteci, npr. željeni nacrt marketinške kampanje ili službenu poruku o odricanju od odgovornosti u podnožju stranice, možete ih dodati u predložak.

Vrh stranice Vrh stranice

Vrste datoteka koje možete, odnosno ne možete spremati u biblioteku sustava SharePoint

Ovisno o datotekama u biblioteci, možda ćete naići na jednu od sljedećih situacija:

Datoteke kompatibilne sa tehnologijama sustava SharePoint    Da bi korisnik u biblioteci dokumenata mogao stvoriti datoteku pomoću naredbe Novo, predložak datoteke morate stvoriti u programu koji je kompatibilan sa sustavom SharePoint 2010, kao što je Microsoft Office Word 2010. Kada novu datoteku stvarate u biblioteci obrazaca, zadani program može biti program za dizajniranje obrazaca utemeljenima na XML-u koji je kompatibilan sa sustavom SharePoint 2010, kao što je Microsoft InfoPath 2010.

Datoteke ostalih programa   Datoteke većine ostalih programa također možete spremati u biblioteku i ondje upravljati njima. No umjesto izravnog stvaranja datoteke iz biblioteke dokumenata, datoteku možete stvoriti u svom programu te je kasnije prenijeti u biblioteku.

Datoteke blokiranih programa   Spremanje nekih vrsta programskih datoteka – kao npr. .exe — u biblioteku blokirano je iz sigurnosnih razloga.

Dodatne informacije o blokiranim vrstama datoteka potražite u odjeljku Vidi također.

Vrh stranice Vrh stranice

Dvije vrste biblioteka koje koriste predloške datoteka

Dvije vrste biblioteka koje koriste predloške jesu biblioteke dokumenata i biblioteke obrazaca.

Biblioteke dokumenata   Biblioteku dokumenata koristite za pohranjivanje različitih vrsta datoteka i upravljanje njima, što obuhvaća dokumente, proračunske tablice, prezentacije, tekstne datoteke i ostale vrste datoteka. Biblioteka dokumenata najčešće je korišteno mjesto na web-mjestu na kojem najčešće stvarate, prikupljate, ažurirate i upravljate datotekema s članovima tima i na kojem te datoteke zajednički koristite s drugim suradnicima u tvrtki ili ustanovi. Biblioteku dokumenata možete koristiti kao repozitorij datoteka opće namjene. Možete je koristiti i u konkretnu svrhu, na primjer marketinški tim može imati vlastitu biblioteku dokumenata za pohranjivanje materijala za planiranje, objavljivanje novosti i publikacija.

Biblioteke obrazaca   Biblioteka obrazaca nudi jednostavan način zajedničkog korištenja i praćenja obrazaca koji se temelje na XML-u te se koriste za prikupljanje informacija. Možete, primjerice, stvoriti biblioteku obrazaca za izvješća o troškovima odjela. Predložak izvješća troškova sprema se kao zadani predložak datoteke u biblioteci obrazaca. Svaki put kad netko stvara izvješće o troškovima, predložak se otvara u obliku praznog obrasca koji sadrži raspored, polja i izračune koji sačinjavaju izvješće o troškovima. Kad netko ispuni obrazac, podaci iz izvješća o troškovima (i samo podaci!) spremaju se u obliku XML datoteke u biblioteku obrazaca. Odvajanjem podataka od obrasca olakšava se zasebna obrada pojedinačnih izvješća o troškovima u drugim sustavima, spajanje podataka te izvoz radi daljnje obrade i analize.

Vrh stranice Vrh stranice

Mjesto spremanja predložaka datoteka u biblioteci

Ako biblioteka dokumenata ili predložaka ima zadani predložak datoteke, on se sprema u mapu Obrasci.

Otvorite biblioteku u programu Windows Explorer da biste vidjeli mapu Obrasci koja sadrži predložak datoteke za biblioteku.

Sadržaj mape Mape u biblioteci dokumenata

Prema zadanom biblioteka dokumenata sadrži predložak datoteke naziva predložak.dotx, no tu datoteku po potrebi možete promijeniti. Da biste odredili drugi predložak, prvo ga morate stvoriti u programu koji je kompatibilan sa sustavom SharePoint 2010, kao što je Office Word 2010, a zatim ga spremiti u biblioteku u mapu obrasci. Potom u biblioteci navedite adresu prilagođenog predloška.

Biblioteka obrazaca po zadanom sadrži datoteku za rezerviranje mjesta, koja se naziva predložak.xml, a koju morate zamijeniti predloškom obrasca koji ste stvorili.

Vrh stranice Vrh stranice

Stvaranje predloška datoteke za biblioteku obrazaca

Da biste predložak stvorili u biblioteci obrazaca ili ga u njoj prilagodili, upotrijebite program za dizajniranje obrazaca utemeljenih na XML-u koji je kompatibilan sa sustavom SharePoint 2010, kao što je Microsoft Office InfoPath 2010. Program za dizajniranje obrazaca nudi dodatne prednosti. Na primjer, Office InfoPath 2010 omogućuje sljedeće:

 • biblioteku obrazaca i predložak stvoriti izravno u programu InfoPath
 • na praktičan način uređivati i ponovno objaviti predložak obrasca u biblioteci obrazaca
 • spajati pojedine XML podatkovne datoteke stvorene iz određenih predložaka obrazaca radi daljnje obrade
 • promicati polja XML podataka u stupce biblioteke u biblioteci obrazaca

Kada korisnik stvori obrazac, obrazac se po zadanom otvara u programu za uređivanje obrazaca koji je kompatibilan sa sustavom SharePoint 2010 i koji je instaliran na korisnikovom klijentskom računalu. Ako na računalu nije instaliran kompatibilan program, obrazac se, ako je dizajniran za to, može otvoriti u pregledniku. Ako želite, možete odrediti da se obrazac dizajniran za otvaranje u pregledniku uvijek otvara u pregledniku. Zadani način funkcioniranja možete promijeniti u dodatnim postavkama biblioteke u postavci Otvaranje dokumenata u pregledniku.

Vrh stranice Vrh stranice

Korištenje vrsta sadržaja za postavljanje predložaka za biblioteku dokumenata ili obrazaca

Ako je omogućeno više vrsta sadržaja te su za te vrste sadržaja određeni predlošci, biblioteka umjesto zadanog predloška datoteke koristi predloške određene po vrstama sadržaja. U tom ćete slučaju ako želite prilagoditi predloške za biblioteku, morati promijeniti vrste sadržaja.

Vrh stranice Vrh stranice

Postavljanje zadanog predloška datoteke prilikom stvaranja biblioteke dokumenata ili obrazaca

 Napomena    Postavljanje predloška za biblioteku dokumenata ili obrazaca zahtijeva dozvolu za potpunu kontrolu.

 1. Otvorite web-mjesto na kojem želite stvoriti biblioteku.
 2. Kliknite Akcije web-mjesta, zatim Prikaz cjelokupnog sadržaja web-mjesta, a potom Stvaranje.

 Napomena    Izgled i navigaciju web-mjesta moguće je bitno izmijeniti. Ako ne možete pronaći neku mogućnost, npr. naredbu, gumb ili vezu, obratite se administratoru.

 1. U odjeljku Biblioteke kliknite Biblioteka dokumenata ili Biblioteka obrazaca.
 2. U okvir Naziv upišite naziv biblioteke. Naziv biblioteke je obavezan.

Naziv se prikazuje na vrhu stranice biblioteke te postaje dio adrese te stranice, a pojavljuje se i u elementima navigacije pomoću kojih korisnici pronalaze i otvaraju biblioteku.

 1. U okviru Opis upišite opis svrhe upitnika. Opis nije obavezan.

Opis se prikazuje pri vrhu stranice biblioteke, ispod naziva biblioteke. Ako želite omogućiti primanje sadržaja za biblioteku e-poštom, adresu e-pošte biblioteke možete dodati u njezin biblioteke da bi je korisnici lakše pronašli.

 1. Da biste na traku za brzo pokretanje dodali vezu na tu biblioteku, provjerite je li u odjeljku Navigacija odabrano Da.
 2. U odjeljku Povijest verzija dokumenta kliknite Da ako želite da se verzija ili pričuvna kopija datoteke stvara prilikom svake prijave datoteke u biblioteku.
 3. U odjeljku Predložak dokumenta učinite nešto od sljedećeg:

Biblioteka dokumenata    Odredite vrstu datoteke koja će se koristiti kao predložak za nove datoteke u biblioteci dokumenata. Po zadanom su dostupne sljedeće vrste datoteke:

 • Ništa
 • dokument programa Microsoft Word 97-2003
 • proračunska tablica programa Microsoft Excel 97-2003
 • prezentacija programa Microsoft PowerPoint 97-2003
 • dokument programa Microsoft Word
 • proračunska tablica programa Microsoft Excel
 • prezentacija programa Microsoft PowerPoint
 • bilježnica programa Microsoft OneNote 2010
 • web-stranica programa Microsoft SharePoint Designer
 • osnovna stranica
 • stranica web-dijela

Biblioteka obrazaca    Odaberite predložak obrasca koji želite postaviti kao vrstu obrasca svih obrazaca u biblioteci.

 1. Kliknite Stvori.

Vrh stranice Vrh stranice

Promjena zadanog predloška datoteke za biblioteku dokumenata ili obrazaca

Zadani predložak možete promijeniti na dva načina:

 • Ako biblioteka dokumenata ili obrazaca ima zadani predložak datoteke za program kompatibilan sa sustavom SharePoint 2010, moći ćete uređivati zadani predložak.
 • Za ostale programe zadani predložak ne možete izravno uređivati, ali možete kopirati datoteku novog predloška u mapu Obrasci da biste odredili prilagođeni predložak.

Vrh stranice Vrh stranice

Uređivanje zadanog predloška datoteke

 1. Dođite do web-mjesta koje sadrži biblioteku čiji zadani predložak želite uređivati.
 2. Na traci za brzo pokretanje kliknite naziv biblioteke ili Akcije web-mjesta, zatimPrikaz cjelokupnog sadržaja web-mjesta, a potom u odgovarajućem odjeljku biblioteke kliknite naziv biblioteke.

 Napomena    Izgled i navigaciju web-mjesta moguće je uvelike izmijeniti. Ako ne možete pronaći neku mogućnost, npr. naredbu, gumb ili vezu, obratite se administratoru.

 1. Na vrpci u odjeljku Alati biblioteke kliknite Biblioteka, a zatim u grupi Postavke kliknite Postavke biblioteke.
 2. U odjeljku Općenite postavke kliknite Napredne postavke.
 3. U odjeljku Predložak dokumenta u okvir URL predloška kliknite Uredi predložak. Dogodit će se nešto od sljedećeg:

Biblioteka dokumenata   Predložak će se otvoriti u aplikaciji koja je kompatibilna sa sustavom SharePoint 2010 i koja je pridružena vrsti datoteke trenutnog predloška. Na primjer, ako je zadani predložak dokument programa Word, otvorit će se Office Word 2010, a ako je zadani predložak proračunska tablica programa Excel, otvorit će se Office Excel 2010.

Biblioteka obrazaca   Predložak će se otvoriti u programu kompatibilnom sa sustavom SharePoint 2010, programu za dizajniranje obrazaca koji se temelji na XML-u kao što je Microsoft Office InfoPath 2010 ili u XML uređivaču.

 Napomena    Ako su korisnici na web-mjestu već ispunjavali obrasce koji su se temeljili na izvornom predlošku, razmotrite kako promjene predloška utječu na te obrasce. Na primjer, dodavanje polja koja korisnici moraju ispuniti može prouzročiti pojavljivanje pogrešaka u izvornim obrascima ispunjenima prije dodavanja polja.

 1. Unesite željene promjene i spremite predložak. Zatvorite program ako vam više nije potreban ili se prebacite na web-mjesto.
 2. Ovisno o programu za dizajn obrazaca, možda ćete iz njega morati ponovno objaviti predložak u biblioteci na web-mjestu.
 3. Na web-mjestu pri dnu stranice Dodatne postavke biblioteke dokumenata ili obrazaca kliknite U redu.

Vrh stranice Vrh stranice

Određivanje prilagođenog predloška datoteke

 1. Stvorite i spremite prilagođeno izvješće u programu koji je kompatibilan sa sustavom SharePoint 2010. Zabilježite njegovo mjesto, a zatim se prebacite u SharePoint 2010.
 2. Dođite do web-mjesta koje sadrži biblioteku za koju želite odrediti zadani predložak.
 3. Na traci za brzo pokretanje kliknite naziv biblioteke ili Akcije web-mjesta , zatim Prikaz cjelokupnog sadržaja , a zatim u odgovarajućem odjeljku biblioteke kliknite naziv biblioteke.

 Napomena    Izgled i navigaciju web-mjesta moguće je uvelike izmijeniti. Ako ne možete pronaći neku mogućnost, npr. naredbu, gumb ili vezu, obratite se administratoru.

 1. Na vrpci kliknite karticu Biblioteka, a zatim u grupi Povezivanje i izvoz kliknite Otvori u programu Explorer.
 2. U programu Windows Explorer potražite prilagođeni predložak koji ste stvorili.
 3. Desnom tipkom miša kliknite datoteku, a zatim na izborničkom prečacu kliknite Kopiraj.
 4. Klikajte gumb Natrag sve dok se ne vratite u biblioteku, a zatim kliknite mapu Obrasci da biste je otvorili.
 5. Desnom tipkom miša kliknite prazno područje u prozoru mape, a zatim na izborničkom prečacu kliknite Zalijepi.
 6. Zatvorite Windows Explorer i vratite se u biblioteku na web-mjestu.
 7. Na izborniku Postavke kliknite Postavke biblioteke.
 8. U odjeljku Općenite postavke kliknite Napredne postavke.
 9. U odjeljku Predložak dokumenta učinite jedno od sljedećeg:

Biblioteka dokumenata   U okvir URL predloška upišite adresu prilagođenog predloška. Mjesto je web-adresa predloška na web-mjestu izražena relativno u odnosu na naziv web-mjesta. Ako je, primjerice, naziv predloška Vodeni_žig.dotx, a dodali ste ga u mapu Obrasci u sklopu biblioteke dokumenata Zajednički dokumenti, morat ćete upisati sljedeće:

Zajednički dokumenti/Obrasci/Vodeni_žig.dotx

Biblioteka obrazaca   U okvir URL predloška upišite adresu prilagođenog predloška koji želite koristiti. Mjesto je web-adresa predloška na web-mjestu izražena relativno u odnosu na naziv web-mjesta. Ako je, primjerice, naziv predloška Narudžbe.xml, a dodali ste ga u mapu Obrasci u sklopu biblioteke obrazaca Nabava, morat ćete upisati sljedeće:

Nabava/Obrasci/Narudžbe.xsn

 Napomena    Ako postavke u okviru Predložak dokumenta nisu dostupne, administrator je možda postavio višestruke vrste sadržaja. Da biste vidjeli jesu li omogućene višestruke vrste sadržaja, provjerite je li u odjeljku Dopusti upravljanje vrstama sadržaja? i Vrste sadržaja , koji se nalazi neposredno iznad odjeljka Predlošci dokumenata , odabrano Da . Ako jest, morate urediti predložak za pripadnu vrstu sadržaja.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Odnosi se na:
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Server 2010