Povežite se s omiljenom društvenom mrežom pomoću programa Outlook

Za početak kliknite ikone u nastavku da biste preuzeli i instalirali dodatke za društvene mreže za Outlook.*

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Windows Live Messenger
  • Viadeo
  • Viadeo

Pogledajte profile i ažuriranja te dodajte nove veze, a da ne izlazite iz mape ulazne pošte.
Saznajte više o dodatku Outlook Social Connector.

Pogledajte aktivnost kontakata na društvenim mrežama
Dodatni resursi dodatka Outlook Social Connector:

* Ti programi mogu poslati adrese e-pošte iz poruka e-pošte koje šaljete i primate na društvenim mrežama drugih davatelja usluga. Društvene mreže mogu vam putem tih adresa isporučivati sažetke aktivnosti. Saznajte više o dodatku Outlook Social Connector i zaštiti privatnosti.