Zajedničko korištenje kalendara programa Outlook s drugim korisnicima

Podatke iz kalendara možete zajednički koristiti s drugima pomoću programa Microsoft Outlook 2010 na tri načina:

 • e-poštom
 • pomoću računa sustava Microsoft Exchange
 • objavljivanjem kalendara na internetu
Što želite učiniti?


Zajedničko korištenje kalendara putem e-pošte

Kalendari koji se zajednički koriste putem e-pošte u mapu dolazne pošte primatelja isporučuju se u obliku privitaka poruke e-pošte, a tijelo poruke sadrži brzu snimku kalendara. Brzu snimku kalendara možete urediti prije slanja. Primjerice, možete promijeniti fontove ili istaknuti dane ili obveze.

Da biste kalendar poslali e-poštom, učinite sljedeće:

 1. Na kartici Polazno u grupi Zajedničko korištenje kliknite Pošalji kalendar e-poštom.
 2. U okviru Kalendar kliknite kalendar koji želite poslati.
 3. U okviru Datumski raspon kliknite vremensko razdoblje koje želite prikazati u kalendaru.
 4. Unesite ili odaberite sve druge željene mogućnosti, a zatim kliknite U redu.

Korisnik programa Outlook 2010 koji primi kalendar e-poštom ima mogućnost otvoriti brzu snimku kalendara u programu Outlook. Tako može prikazati snimku kalendara i trenutni kalendar primatelja u usporednom načinu prikaza ili u načinu prikaza s preklapanjem kalendara.

Vrh stranice Vrh stranice

Zajedničko korištenje kalendara pomoću računa sustava Microsoft Exchange Server

Microsoft Exchange omogućuje zajedničko korištenje kalendara s drugim korisnicima računa sustava Exchange. Vaš kalendar mogu pregledavati samo oni kojima ste dali dozvolu. Ako vas druga osoba čiji kalendar želite otvoriti nije ovlastila za pregledavanje, Outlook će od vas zatražiti da od te osobe zatražite dozvolu.

Nakon što prvi put pristupite zajedničkom kalendaru, on se dodaje na popis Zajednički kalendari u navigacijskom oknu (navigacijsko okno: Stupac koji omogućuje pristup mapama pomoću kojih su informacije organizirane. Kliknite mapu da biste prikazali stavke koje sadrži. Sadrži i odjeljak Omiljene mape te gumbe za promjenu prikaza u Pošta, Kalendar, Zadaci i ostalo.) putem kojeg mu možete pristupiti kada vam idući put zatreba.

Da biste zajednički koristili kalendar s drugim korisnikom sustava Exchange, učinite sljedeće:

 1. Na kartici Polazno u grupi Zajedničko korištenje kliknite Zajedničko korištenje kalendara.
 2. U okvir Prima u pozivnici za zajedničko korištenje koja se prikaže unesite ime osobe s kojom ga želite zajednički koristiti.
 3. Unesite ili odaberite sve druge željene mogućnosti, baš kao da šaljete poruku e-pošte.

Primatelj e-poštom prima obavijest da ste omogućili zajedničko korištenje svog kalendara. Možete tražiti i da primatelj vama omogući zajedničko korištenje svog kalendara u sustavu Exchange.

 Savjet    Akoželite zajednički koristiti kalendar koji ste stvorili, a nije vaš zadani kalendar, u navigacijskom oknu desnom tipkom miša kliknite naziv kalendara, a zatim kliknite Zajednički koristi naziv kalendara.

Vrh stranice Vrh stranice

Zajedničko korištenje kalendara objavljivanjem na internetu

Svoj zadani kalendar programa Outlook 2010 možete objaviti na internetu, čime ćete većem broju osoba omogućiti da ga pregledavaju. Kada se kalendar objavljuje na internetu, ni osoba koja ga objavljuje ni osoba koja ga koristi ne moraju koristiti račun sustava Exchange.

 • Objavljivanje na web-mjestu Outlook.com   Zajedničko korištenje kalendara programa Outlook s drugim korisnicima možete omogućiti tako da ga objavite na web-mjestu Outlook.com.

Da biste omogućili zajedničko korištenje kalendara programa Outlook na web-mjestu Outlook.com, najprije ga spremite kao iCalendar (.ics datoteku), a zatim za njega omogućite zajedničko korištenje s osobama koje ga moraju vidjeti.

Spremite kalendar u obliku .ics datoteke tako da u programu Outlook odaberete kalendar, zatim kliknete Datoteka > Spremi kalendar, a potom odaberete vrstu datoteke Oblik iCalendar.

Nemate račun na web-mjestu Outlook.com? Na web-mjestu Outlook.com saznajte kako ga stvoriti.

 • Objavljivanje na WebDAV poslužitelju   Ako imate pristup web-poslužitelju koji podržava protokol World Wide Web Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), možete objaviti kalendar na tom poslužitelju.

U svojem zadanom kalendaru na kartici Polazno u grupi Zajedničko korištenje kliknite Objavi na internetu, a zatim Objavi na WebDAV poslužitelju. Dodatne informacije potražite u članku Objavljivanje kalendara na WebDAV poslužitelju.

Vaš davatelj internetskih usluga (ISP) (ISP: Tvrtka koja daje pristup Internetu i koja nudi usluge poput elektroničke pošte, soba za razgovor i World Wide Weba. Neki su davatelji internetskih usluga multinacionalne tvrtke koje nude pristup na mnogim lokacijama, a neki su ograničeni na određeno područje.) može vam ponuditi značajke i alate kojima ćete moći objaviti svoj kalendar kao web-stranicu. Obratite se davatelju internetskih usluga da biste saznali je li vam dostupna ta značajka.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Odnosi se na:
Outlook 2010