Uključivanje automatskih jezičnih mogućnosti

Dvije automatske jezične značajke olakšavaju prebacivanje između jezika pri pisanju i uređivanju teksta na više jezika, a to su: Automatski prepoznaj jezik i Automatski prebaci tipkovnicu na jezik okolnog teksta.

Što želite učiniti?


Automatsko prepoznavanje jezika

Značajka automatskog prepoznavanja jezika, koja je dostupna u programima Word i Outlook sustava Microsoft, otkriva jezik na kojem tipkate i omogućuje alate za jezičnu provjeru za taj jezik. Isti se rezultat postiže i ako sami ručno postavite jezik.

 Važno   Prije korištenja mogućnosti Automatsko prepoznavanje jezika za jezik koji još niste koristili u sustavu Office morate taj jezik omogućiti u dijaloškom okviru Postavljanje preferenci jezika za uređivanje, prikaz i pomoć.

Prepoznavanje jezika u programima Word i Outlook

 1. Otvorite novi dokument ili poruku e-pošte.
 2. Na kartici Pregled u grupi Jezik kliknite Jezik.
 3. Kliknite Postavljanje jezika za jezičnu provjeru .
 4. U dijaloškom okviru Jezik potvrdite okvir Automatski prepoznaj jezik.
 5. Pregledajte jezike koji se prikazuju iznad dvostruke crte na popisu Obilježi označeni tekst kao. Office može prepoznati samo jezike koji se nalaze iznad dvostruke crte. Ako koristite jezike koji se ne prikazuju iznad dvostruke crte, morat ćete omogućiti jezik za uređivanje (uključiti mogućnosti specifične za te jezike) da bi ih Office mogao automatski prepoznati.


 Napomene 

 • Ove se informacije odnose na Microsoft Outlook, a ne na Microsoft Outlook Express. Informacije o programu Outlook Express potražite u centru za podršku za Outlook Express.
 • Jezik se ispravno automatski prepoznaje ako postoji jedna rečenica teksta. Ovisno o duljini rečenica, možda ćete morati napisati nekoliko rečenica da bi Office prikupio dovoljno kontekstnih informacija i prepoznao jezik te primijenio odgovarajući rječnik.
 • Neke se riječi na nekim jezicima jednako pišu, primjerice akuzativ množine riječi centar na hrvatskom se piše "centre", kao što se ta riječ piše na engleskom (Velika Britanija) i francuskom (Francuska) pa potvrdni okvir Automatski prepoznaj jezik može pogrešno prepoznati jezik teksta. Da biste riješili taj problem, upišite više riječi na željenom jeziku ili poništite potvrdni okvir Automatski prepoznaj jezik.

Vrh stranice Vrh stranice

Automatsko prebacivanje tipkovnice na jezik okolnog teksta

Ako koristite latinični jezik, možete koristiti mogućnost Automatski prebaci tipkovnicu na jezik okolnog teksta da biste uskladili jezik s okolnim tekstom u datoteci.

Mogućnost Automatsko prebacivanje tipkovnice na jezik okolnog teksta dostupna je samo u programima OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher i Word.

Kada je mogućnost Automatski prebaci tipkovnicu na jezik okolnog teksta uključena, ona mijenja raspored tipkovnice na jezik koji odgovara jeziku teksta susjednog pokazivaču. Ako, primjerice, vaša datoteka sadrži odlomke na engleskom i španjolskom jeziku te ako pomaknete pokazivač s odlomka na engleskom na odlomak na španjolskom, raspored tipkovnice prebacuje se s engleskog na španjolski. Isti ćete učinak postići i ako ručno prebacite raspored tipkovnice s engleskog na španjolski pomoću jezične trake.

 Važno   Prije korištenja mogućnosti Automatsko prebacivanje tipkovnice na jezik okolnog teksta s jezikom koji još niste koristili u sustavu Office morate najprije taj jezik omogućiti u dijaloškom okviru Postavljanje preferenci jezika za uređivanje, prikaz i pomoć.

Koji program sustava Microsoft Office koristite?


OneNote

 1. Kliknite karticu Datoteka.
 2. Kliknite Mogućnosti.
 3. Kliknite Dodatno.
 4. U odjeljku Uređivanje potvrdite okvir Automatski prebaci tipkovnicu na jezik okolnog teksta.

 Napomena   Potvrdni okvir Automatski prebaci tipkovnicu na jezik okolnog teksta prikazat će se tek nakon što omogućite raspored tipkovnice za neki jezik. Ako se ta mogućnost ne prikazuje, potrebno je omogućiti raspored tipkovnice za jezik koji želite koristiti.

Outlook

 1. U programu Outlook ili u poruci e-pošte kliknite karticu Datoteka.
 2. Kliknite Mogućnosti.
 3. Kliknite Pošta.
 4. Kliknite Mogućnosti uređivača.
 5. Kliknite Dodatno.
 6. U odjeljku Mogućnosti uređivanja potvrdite okvir Automatski prebaci tipkovnicu na jezik okolnog teksta.

 Napomena   Potvrdni okvir Automatski prebaci tipkovnicu na jezik okolnog teksta prikazat će se tek nakon što omogućite raspored tipkovnice za neki jezik. Ako se ta mogućnost ne prikazuje, potrebno je omogućiti raspored tipkovnice za jezik koji želite koristiti.

PowerPoint

 1. Kliknite karticu Datoteka.
 2. Kliknite Mogućnosti.
 3. Kliknite Dodatno.
 4. U odjeljku Mogućnosti uređivanja potvrdite okvir Automatski prebaci tipkovnicu na jezik okolnog teksta.

 Napomena   Potvrdni okvir Automatski prebaci tipkovnicu na jezik okolnog teksta prikazat će se tek nakon što omogućite raspored tipkovnice za neki jezik. Ako se ta mogućnost ne prikazuje, potrebno je omogućiti raspored tipkovnice za jezik koji želite koristiti.

Publisher

 1. Kliknite karticu Datoteka.
 2. Kliknite Mogućnosti.
 3. Kliknite Dodatno.
 4. U odjeljku Mogućnosti uređivanja potvrdite okvir Automatski prebaci tipkovnicu na jezik okolnog teksta.

 Napomena   Potvrdni okvir Automatski prebaci tipkovnicu na jezik okolnog teksta prikazat će se tek nakon što omogućite raspored tipkovnice za neki jezik. Ako se ta mogućnost ne prikazuje, potrebno je omogućiti raspored tipkovnice za jezik koji želite koristiti.

Word

 1. Kliknite karticu Datoteka.
 2. Kliknite Mogućnosti.
 3. Kliknite Dodatno.
 4. U odjeljku Mogućnosti uređivanja potvrdite okvir Automatski prebaci tipkovnicu na jezik okolnog teksta.

 Napomena   Potvrdni okvir Automatski prebaci tipkovnicu na jezik okolnog teksta prikazat će se tek nakon što omogućite raspored tipkovnice za neki jezik. Ako se ta mogućnost ne prikazuje, potrebno je omogućiti raspored tipkovnice za jezik koji želite koristiti.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Odnosi se na:
Access 2013, Excel 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Publisher 2013, Access 2010, Excel 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Publisher 2010, Word 2010