Tipkovni prečaci programa Microsoft Outlook 2010

Dio sadržaja iz ove teme možda nije primjenjiv za neke jezike.

Za ispis ove stavke pritisnite tipku TAB radi odabira značajke Prikaži sve na vrhu teme, pritisnite ENTER, a zatim pritisnite CTRL + P.

Uobičajeni postupci

PokažiOsnovna navigacija

Za Pritisnite
Prelazak na značajku Pošta. CTRL+1
Prelazak na značajku Kalendar. CTRL+2
Prelazak na značajku Kontakti. CTRL+3
Prelazak na značajku Zadaci. CTRL+4
Prelazak na značajku Bilješke. CTRL+5
Prelazak na popis mapa u značajki Navigacijsko okno. CTRL+6
Prelazak na prečace. CTRL+7
Prelazak na sljedeću poruku (dok je poruka otvorena). CTRL+TOČKA
Prelazak na prethodnu poruku (dok je poruka otvorena). CTRL+ZAREZ
Premještanje između značajke Navigacijsko okno, glavnog prozora programa Outlook, značajke Okno za čitanje i značajke Traka poslova. CTRL+SHIFT+TAB ili SHIFT+TAB
Premještanje između prozora programa Outlook, manjih okana u značajki Navigacijsko okno, značajke Okno za čitanje i sekcija u značajki Traka poslova. TAB
Kretanje između prozora programa Outlook, manjih okana u navigacijskom oknu, okna za čitanja i odjeljaka Trake s popisom obveza i prikaz tipkovnih prečaca na vrpci programa Outlook. F6
Kretanje po recima zaglavlja poruke u navigacijskom oknu ili otvorenoj poruci. CTRL+TAB
Premještanje unutar značajke Navigacijsko okno. Tipke sa strelicama
Prelazak u drugu mapu. CTRL+Y
Prelazak na okvir Pretraživanje. F3 ili CTRL+E
Prelazak na prethodni poruku unutar značajke Okno za čitanje. ALT+STRELICA PREMA GORE ili CTRL+ZAREZ ili ALT+PAGE UP
Kretanje prema dolje unutar značajke Okno za čitanje, stranicu po stranicu. RAZMAKNICA
Kretanje prema gore unutar značajke Okno za čitanje, stranicu po stranicu. SHIFT+RAZMAKNICA
Sažimanje ili proširivanje grupe u popisu poruka e-pošte. STRELICA LIJEVO ili STRELICA DESNO
Odlazak natrag na prethodni prikaz u glavnom prozoru programa Outlook. ALT+B ili ALT+STRELICA LIJEVO
Odlazak naprijed na sljedeći prikaz u glavnom prozoru programa Outlook. ALT+STRELICA DESNO
Odabir značajke InfoTraka i prikaz izbornika naredbi, ako je dostupan. CTRL+SHIFT+W

PokažiPretraživanje

Za Pritisnite
Traženje poruke ili druge stavke. CTRL+E
Čišćenje rezultata pretraživanja. ESC
Proširivanje pretraživanja na Sve stavke pošte, Sve stavke kalendara ili Sve stavke kontakta, ovisno o tome u kojem ste modulu. CTRL+ALT+A
Korištenje značajke Napredno traženje. CTRL+SHIFT+F
Stvaranje nove mape pretraživanja. CTRL+SHIFT+P
Traženje teksta unutar otvorene stavke. F4
Traženje i zamjena teksta, simbola ili nekih naredbi oblikovanja. Funkcionira u oknu za čitanje i u otvorenim stavkama. CTRL+H
Proširivanje pretraživanja na stavke iz trenutne mape. CTRL+ALT+K
Proširivanje pretraživanja na podmape. CTRL+ALT+Z

PokažiZastavice

Za Pritisnite
Otvaranje dijaloškog okvira Obilježavanje zastavicom za daljnji rad radi dodjele zastavice. CTRL+SHIFT+G

PokažiKategorije boja

Za Pritisnite
Brisanje odabrane kategorije s popisa u dijaloškom okviru Kategorije boja. ALT+D

PokažiStvaranje stavke ili datoteke

Za Pritisnite
Stvaranje obveze. CTRL+SHIFT+A
Stvaranje kontakta. CTRL+SHIFT+C
Stvaranje popisa za raspodjelu. CTRL+SHIFT+L
Stvaranje faksa. CTRL+SHIFT+X
Stvaranje mape. CTRL+SHIFT+E
Stvaranje unosa dnevnika. CTRL+SHIFT+J
Stvaranje izvješća sa sastanka. CTRL+SHIFT+Q
Stvaranje poruke. CTRL+SHIFT+M
Stvaranje bilješke. CTRL+SHIFT+N
Stvaranje novog dokumenta programskog paketa Microsoft Office. CTRL+SHIFT+H
Slanje u ovu mapu u ovu mapu. CTRL+SHIFT+S
Slanje odgovora u ovu mapu. CTRL+T
Stvaranje mape pretraživanja. CTRL+SHIFT+P
Stvaranje zadatka. CTRL+SHIFT+K
Stvaranje zahtjeva za zadatkom. CTRL+SHIFT+U

PokažiPostupci u svim stavkama

Za Pritisnite
Spremanje (osim u prikazu Zadaci). CTRL+S ili SHIFT+F12
Spremanje i zatvaranje (osim u prikazu Pošta). ALT+S
Spremanje u obliku (samo u prikazu Pošta). F12
Poništavanje. CTRL+Z ili ALT+BACKSPACE
Brisanje stavke. CTRL+D
Ispis. CTRL+P
Kopiranje stavke CTRL+SHIFT+Y
Premještanje stavke. CTRL+SHIFT+V
Provjeravanje imena. CTRL+K
Provjeravanje pravopisa. F7
Obilježavanje zastavicom za daljnji rad. CTRL+SHIFT+G
Prosljeđivanje. CTRL+F
Slanje ili oglašavanje ili pozivanje svih. ALT+S
Omogućivanje uređivanja u polju (osim u prikazu Pošta i Ikone). F2
Lijevo poravnanje teksta. CTRL+L
Centriranje teksta. CTRL+E
Desno poravnanje teksta. CTRL+R

PokažiE-pošta

Za Pritisnite
Prelazak u mapu Primljeno. CTRL+SHIFT+I
Prelazak u mapu Za slanje. CTRL+SHIFT+O
Odabir računa s kojeg će se slati poruka. CTRL+TAB (s fokusom na okviru Primatelj), a zatim tipkom TAB do gumba Računi
Provjeravanje imena. CTRL+K
Slanje. ALT+S
Odgovaranje na poruku. CTRL+R
Odgovaranje na sve poruke. CTRL+SHIFT+R
Odgovor sa zahtjevom za sastankom. CTRL+ALT+R
Prosljeđivanje poruke. CTRL+F
Označavanje da poruka nije smeće. CTRL+ ALT+J
Prikazivanje blokiranog vanjskog sadržaja (u poruci). CTRL+SHIFT+I
Slanje u mapu. CTRL+ SHIFT+S
Primjenjivanje stila Obično. CTRL+SHIFT+N
Provjeravanje pristiglih poruka. CTRL+M ili F9
Prelazak na prethodnu poruku. STRELICA GORE
Prelazak na sljedeću poruku. STRELICA DOLJE
Stvaranje poruke (u prikazu Pošta). CTRL+N
Stvaranje poruke (iz bilo kojeg prikaza programa Outlook). CTRL+SHIFT+M
Otvaranje primljene poruke. CTRL+O
Brisanje i zanemarivanje razgovora. CTRL+SHIFT+D
Otvaranje adresara. CTRL+SHIFT+B
Dodavanje brze zastavice neotvorenoj poruci. INSERT
Prikazivanje dijaloškog okvira Obilježavanje zastavicom za daljnji rad. CTRL+SHIFT+G
Označavanje kao pročitano. CTRL+Q
Označavanje kao nepročitano. CTRL+U
Otvaranje savjeta o pošti u odabranoj poruci. CTRL+SHIFT+W
Traženje i zamjena. F4
Traženje sljedećeg. SHIFT+F4
Slanje. CTRL+ENTER
Ispis. CTRL+P
Prosljeđivanje. CTRL+F
Prosljeđivanje u obliku privitka. CTRL+ALT+F
Prikaz svojstava odabrane stavke. ALT+ENTER
Stvaranje multimedijske poruke. CTRL+SHIFT+U
Stvaranje tekstne poruke. CTRL+SHIFT+T
Označavanje za preuzimanje. CTRL+ALT+M
Uklanjanje oznake za preuzimanje. CTRL+ALT+U
Prikazivanje tijeka slanja/primanja. CTRL+B (kada je slanje/primanje u tijeku)

PokažiKalendar

Za Pritisnite
Stvaranje nove obveze (u kalendaru) CTRL+N
Stvaranje nove obveze (u bilo kojem prikazu programa Outlook). CTRL+SHIFT+A
Stvaranje novog zahtjeva za sastankom. CTRL+SHIFT+Q
Prosljeđivanje obveze ili sastanka. CTRL+F
Odgovor porukom na zahtjev za sastankom. CTRL+R
Odgovor porukom na sve zahtjeve za sastankom. CTRL+SHIFT+R
Prikazivanje 10 dana u kalendaru. ALT+0
Prikazivanje 1 dana u kalendaru. ALT+1
Prikazivanje 2 dana u kalendaru. ALT+2
Prikazivanje 3 dana u kalendaru. ALT+3
Prikazivanje 4 dana u kalendaru. ALT+4
Prikazivanje 5 dana u kalendaru. ALT+5
Prikazivanje 6 dana u kalendaru. ALT+6
Prikazivanje 7 dana u kalendaru. ALT+7
Prikazivanje 8 dana u kalendaru. ALT+8
Prikazivanje 9 dana u kalendaru. ALT+9
Prelazak na datum. CTRL+G
Prelazak na Prikaz mjeseca. ALT+= ili CTRL+ALT+4
Prelazak na sljedeći dan. CTRL+STRELICA DESNO
Prelazak na sljedeći tjedan. ALT+STRELICA DOLJE
Prelazak na sljedeći mjesec. ALT+PAGE DOWN
Prelazak na prethodni dan. CTRL+STRELICA LIJEVO
Prelazak na prethodni tjedan. ALT+STRELICA GORE
Prelazak na prethodni mjesec. ALT+PAGE UP
Prelazak na početak tjedna. ALT+HOME
Prelazak na kraj tjedna. ALT+END
Prelazak na prikaz Puni tjedan. ALT+ZNAK MINUS ili CTRL+ALT+3
Prelazak na prikaz Radni tjedan. CTRL+ALT+2
Prelazak na prethodnu obvezu. CTRL+ZAREZ ili CTRL+SHIFT+ZAREZ
Prelazak na sljedeću obvezu. CTRL+TOČKA ili CTRL+SHIFT+TOČKA
Postavljanje ponavljanja za otvorenu obvezu ili sastanak. CTRL+G

Vidi također pod prikazi, prikaz kalendara dan/tjedan/mjesec i datumski navigator.

PokažiKontakti

Za Pritisnite
Novi poziv. CTRL+SHIFT+D
Pronalaženje kontakta ili druge stavke (pretraživanje). F3 ili CTRL+E
Unos naziva u okvir Pretraživanje adresara. F11
Prelazak na prvi kontakt koji počinje određenim slovom unutar prikaza kontakata u obliku tablice ili popisa. SHIFT+slovo
Odabir svih kontakata. CTRL+A
Stvaranje poruke s odabranim kontaktom kao predmetom. CTRL+F
Stvaranje unosa dnevnika za odabrani kontakt. CTRL+J
Stvaranje novog kontakta (u mapi Kontakti). CTRL+N
Stvaranje novog kontakta (u bilo kojem prikazu programa Outlook). CTRL+SHIFT+C
Otvaranje obrasca kontakta za odabrani kontakt. CTRL+O
Stvaranje popisa raspodjele. CTRL+SHIFT+L
Ispis. CTRL+P
Ažuriranje popisa članova popisa za raspodjelu. F5
Prelazak u drugu mapu. CTRL+Y
Otvaranje adresara. CTRL+SHIFT+B
Korištenje značajke Napredno traženje. CTRL+SHIFT+F
U otvorenom kontaktu, otvaranje sljedećeg popisanog kontakta. CTRL+SHIFT+TOČKA
Pronalaženje kontakta. F11
Zatvaranje kontakta. ESC
Slanje faksa odabranom kontaktu. CTRL+SHIFT+X
Otvaranje dijaloškog okvira Provjera adrese. ALT+D
U obrascu kontakta, pod Internet, prikazivanje informacija o značajci E-pošta 1. ALT+SHIFT+1
U obrascu kontakta, pod Internet, prikazivanje informacija o značajci E-pošta 2. ALT+SHIFT+2
U obrascu kontakta, pod Internet, prikazivanje informacija o značajci E-pošta 3. ALT+SHIFT+3

U dijaloškom okviru Elektroničke posjetnice

Za Pritisnite
Otvaranje popisa Dodaj. ALT+A
Odabir teksta u okviru Natpis kada je odabrano polje kojem je dodijeljen natpis. ALT+B
Otvaranje dijaloškog okvira Dodavanje slike posjetnici. ALT+C
Smještanje pokazivača na početak okvira Uređivanje. ALT+E
Odabir okvira Polja. ALT+F
Odabir padajućeg popisa Poravnanje slike. ALT+G
Odabir palete boja za pozadinu. ALT+K, a zatim ENTER
Odabir padajućeg popisa Izgled. ALT+L
Uklanjanje odabranih polja iz okvira Polja. ALT+R

PokažiZadaci

Za Pritisnite
Prikazivanje ili skrivanje značajke Traka poslova. ALT+F2
Prihvaćanje zahtjeva za zadatkom. ALT+C
Odbijanje zahtjeva za zadatkom. ALT+D
Traženje zadatka ili druge stavke. CTRL+E
Otvaranje dijaloškog okvira Idi u mapu. CTRL+Y
Stvaranje novog zadatka (unutar značajke Zadaci). CTRL+N
Stvaranje novog zadatka (iz bilo kojeg prikaza u programu Outlook). CTRL+SHIFT+K
Otvaranje odabrane stavke. CTRL+O
Ispis odabrane stavke. CTRL+P
Odabir svih stavki. CTRL+A
Brisanje odabrane stavke. CTRL+D
Prosljeđivanje zadatka u obliku privitka. CTRL+F
Stvaranje zahtjeva za sastankom. CTRL+SHIFT+ALT+U
Premještanje između značajke Navigacijsko okno, popisa Zadaci i značajke Traka poslova. TAB ili SHIFT+TAB
Otvaranje odabrane stavke kao stavke dnevnika. CTRL+J
Poništavanje posljednje akcije. CTRL+Z
Označavanje stavke zastavicom ili označavanje kao dovršeno. INSERT

PokažiOblikovanje teksta

Za Pritisnite
Prikaz izbornika Oblikovanje. ALT+O
Prikaz dijaloškog okvira Font. CTRL+SHIFT+P
Prelazak s velikih na mala slova i obrnuto (s odabranim tekstom). SHIFT+F3
Oblikovanje slova kao malih velikih slova. CTRL+SHIFT+K
Podebljavanje slova. CTRL+B
Dodavanje grafičkih oznaka. CTRL+SHIFT+L
Postavljanje slova u kurziv. CTRL+I
Povećanje uvlake. CTRL+T
Smanjenje uvlake CTRL+SHIFT+T
Poravnanje lijevo. CTRL+L
Centriranje. CTRL+E
Podcrtavanje. CTRL+U
Povećanje veličine fonta. CTRL+] ili CTRL+SHIFT+>
Smanjenje veličine fonta. CTRL+[ ili CTRL+SHIFT+<
Izrezivanje. CTRL+X ili SHIFT+DELETE
Kopiranje.

CTRL+C ili CTRL+INSERT

 Napomena   U oknu za čitanje funkcija CTRL+INSERT nije dostupna.

Lijepljenje. CTRL+V ili SHIFT+INSERT
Čišćenje oblikovanja. CTRL+SHIFT+Z ili CTRL+RAZMAKNICA
Brisanje sljedeće riječi. CTRL+SHIFT+H
Razvlačenje odlomka između margina. CTRL+SHIFT+J
Primjenjivanje stilova. CTRL+SHIFT+S
Stvaranje viseće uvlake. CTRL+T
Umetanje hiperveze. CTRL+K
Lijevo poravnanje odlomka. CTRL+L
Desno poravnanje odlomka. CTRL+R
Smanjenje viseće uvlake. CTRL+SHIFT+T
Uklanjanje oblikovanja odlomka. CTRL+Q

PokažiDodavanje informacija koje se odnose na Web stavkama.

Za Pritisnite
Uređivanje URL-a u tijelu stavke. Kliknite dok držite pritisnutu tipku CTRL.
Umetanje hiperveze. CTRL+K

PokažiIspis

Za Pritisnite
Otvaranje kartice Ispis u prikazu Backstage. Pritisnite ALT+F, a potom pritisnite P
Ispis stavke iz otvorenog prozora. ALT+F, pritisnite P, a potom F i 1
Otvaranje značajke Postavljanje stranice iz značajke Pretpregled ispisa. ALT+S ili ALT+U
Odabir pisača iz pretpregleda ispisa. ALT+F, pritisnite P, a potom I
Definiranje stilova ispisa. ALT+F, pritisnite P, a potom L
Otvaranje Mogućnosti ispisa. ALT+F, pritisnite P, a potom R

PokažiSlanje/primanje

Za Pritisnite
Pokretanje slanja/primanja za sve definirane grupe za slanje/primanje s odabranom značajkom Uključi ovu grupu u slanje/primanje (F9). Ovo može uključivati zaglavlja, pune stavke, određene mape, stavke koje su manje od određene veličine ili bilo koju kombinaciju koju vi definirate. F9
Pokretanje slanja/primanja za trenutnu mapu, dohvaćanje punih stavki (zaglavlja, stavke i privitaka, ako ih ima). SHIFT+F9
Pokretanje slanja/primanja. CTRL+M
Definiranje grupa za slanje/primanje. CTRL+ALT+S

PokažiVisual Basic Editor

Za Pritisnite
Otvaranje modula Visual Basic Editor. ALT+F11

PokažiMakronaredbe

Za Pritisnite
Izvođenje makronaredbe. ALT+F8

PokažiObrasci

Za Pritisnite
Stvaranje obrasca programa Office InfoPath. Kliknite u mapi programa InfoPath, a zatim pritisnite CTRL+N.
Odabir obrasca programa Microsoft InfoPath. CTRL+SHIFT+ALT+T

Vrh stranice Vrh stranice

Prikazi

PokažiPrikaz tablice

PokažiOpćenito korištenje

Za Pritisnite
Otvaranje stavke. ENTER
Odabir svih stavki. CTRL+A
Prelazak na stavku na dnu zaslona. PAGE DOWN
Prelazak na stavku na vrhu zaslona. PAGE UP
Proširivanje ili smanjivanje odabranih stavki po jednu stavku. SHIFT+STRELICA GORE ili SHIFT+STRELICA DOLJE
Prelazak na sljedeću ili prethodnu stavku bez proširivanja odabira. CTRL+STRELICA GORE ili CTRL+STRELICA DOLJE
Odabir ili poništavanje odabira aktivne stavke. CTRL+RAZMAKNICA

PokažiS odabranom grupom

Za Pritisnite
Proširivanje jedne odabrane grupe. STRELICA DESNO
Sažimanje jedne odabrane grupe. STRELICA LIJEVO
Odabir prethodne grupe. STRELICA GORE
Odabir sljedeće grupe. STRELICA DOLJE
Odabir prve grupe. HOME
Odabir posljednje grupe. END
Odabir prve stavke u proširenoj grupi na zaslonu ili prve stavke s desne strane van zaslona. STRELICA DESNO

PokažiPrikaz kalendara dan/tjedan/mjesec

PokažiSva tri

Za Pritisnite
Prikaz od 1 do 9 dana. ALT+tipka za broj dana.
Prikaz 10 dana. ALT+0 (NULA)
Prelazak na tjedne. ALT+ZNAK MINUS
Prelazak na mjesece. ALT+=
Premještanje između značajke Kalendar, značajke Ploča zadataka i popisa Popis mapa. CTRL+TAB ili F6
Odabir prethodne obveze SHIFT+TAB
Prelazak na prethodni dan. STRELICA LIJEVO
Prelazak na sljedeći dan. STRELICA DESNO
Prelazak na isti dan u sljedećem tjednu. ALT+STRELICA DOLJE
Prelazak na isti dan u prethodnom tjednu. ALT+STRELICA GORE

PokažiPrikaz Dan

Za Pritisnite
Odabir vremena početka vašeg radnog dana. HOME
Odabir vremena završetka vašeg radnog dana. END
Odabir prethodnog bloka vremena. STRELICA GORE
Odabir sljedećeg bloka vremena. STRELICA DOLJE
Odabir bloka vremena na vrhu ekrana. PAGE UP
Odabir bloka vremena na dnu ekrana. PAGE DOWN
Proširivanje ili smanjivanje odabranog vremena. SHIFT+STRELICA GORE ili SHIFT+STRELICA DOLJE
Premještanje obveze prema gore ili prema dolje. S pokazivačem na obvezi, ALT+STRELICA GORE ili ALT+STRELICA DOLJE
Promjena vremena početka ili završetka obveze. S pokazivačem na obvezi, ALT+SHIFT+STRELICA GORE ili ALT+SHIFT+STRELICA DOLJE
Premještanje odabrane stavke u isti dan u sljedećem tjednu. ALT+STRELICA DOLJE
Premještanje odabrane stavke u isti dan u prethodnom tjednu. ALT+STRELICA GORE

PokažiPrikaz Tjedan

Za Pritisnite
Prelazak na početak radnih sati za odabrani dan. HOME
Prelazak na kraj radnih sati za odabrani dan. END
Prelazak jedan prikaz stranice prema gore u odabranom danu. PAGE UP
Prelazak jedan prikaz stranice prema dolje u odabranom danu. PAGE DOWN
Promjena trajanja odabranog bloka vremena. SHIFT+STRELICA LIJEVO, SHIFT+STRELICA DESNO, SHIFT+STRELICA GORE ili SHIFT+STRELICA DOLJE; ili SHIFT+HOME ili SHIFT+END

PokažiPrikaz Mjesec

Za Pritisnite
Prelazak na prvi dan u tjednu. HOME
Prelazak na isti dan u tjednu na prethodnoj stranici. PAGE UP
Prelazak na isti dan u tjednu na sljedećoj stranici. PAGE DOWN

PokažiDatumski navigator

Za Pritisnite
Prelazak na prvi dan u trenutnom tjednu. ALT+HOME
Prelazak na posljednji dan u trenutnom tjednu. ALT+END
Prelazak na isti dan u prethodnom tjednu. ALT+STRELICA GORE
Prelazak na isti dan u sljedećem tjednu. ALT+STRELICA DOLJE

PokažiPrikaz Posjetnice ili prikaz Adresne kartice

PokažiOpćenito korištenje

Za Pritisnite
Odabir određene kartice na popisu. Jedno ili više slova naziva pod kojim je kartica spremljena ili naziv polja po kojem sortirate
Odabir prethodne kartice. STRELICA GORE
Odabir sljedeće kartice. STRELICA DOLJE
Odabir prve kartice na popisu. HOME
Odabir posljednje kartice na popisu. END
Odabir prve kartice na trenutnoj stranici. PAGE UP
Odabir prve kartice na sljedećoj stranici. PAGE DOWN
Odabir najbliže kartice u sljedećem stupcu. STRELICA DESNO
Odabir najbliže kartice u prethodnom stupcu. STRELICA LIJEVO
Odabir ili poništavanje odabira aktivne kartice. CTRL+RAZMAKNICA
Proširivanje odabira na prethodnu karticu i poništavanje odabira kartica nakon početne točke. SHIFT+STRELICA GORE
Proširivanje odabira na prethodnu karticu i poništavanje odabira kartica prije početne točke. SHIFT+STRELICA DOLJE
Proširivanje odabira na prethodnu karticu neovisno o početnoj točki. CTRL+SHIFT+STRELICA GORE
Proširivanje odabira na sljedeću karticu neovisno o početnoj točki. CTRL+SHIFT+STRELICA DOLJE
Proširivanje odabira na prvu karticu u popisu. SHIFT+HOME
Proširivanje odabira na posljednju karticu u popisu. SHIFT+END
Proširivanje odabira na prvu karticu na prethodnoj stranici. SHIFT+PAGE UP
Proširivanje odabira na posljednju karticu na posljednjoj stranici. SHIFT+PAGE DOWN

PokažiPremještanje između polja u otvorenoj kartici

Da biste koristili sljedeće tipke, provjerite je li polje na kartici odabrano. Da biste odabrali polje kada je kartica odabrana, kliknite ga.

Za Pritisnite
Prelazak na sljedeće polje i kontrolu. TAB
Prelazak na prethodno polje i kontrolu. SHIFT+TAB
Zatvaranje aktivne kartice. ENTER

PokažiPremještanje između znakova u polju

Da biste koristili sljedeće tipke, provjerite je li polje u kartici odabrano. Da biste odabrali polje kada je kartica odabrana, kliknite ga.

Za Pritisnite
Dodavanje retka u polje s više redaka. ENTER
Premještanje na početak retka. HOME
Premještanje na kraj retka. END
Premještanje na početak polja s više redaka. PAGE UP
Premještanje na kraj polja s više redaka. PAGE DOWN
Premještanje na prethodni redak u polju s više redaka. STRELICA GORE
Premještanje na sljedeći redak u polju s više redaka. STRELICA DOLJE
Premještanje na prethodni znak u polju. STRELICA LIJEVO
Premještanje na sljedeći znak u polju. STRELICA DESNO

PokažiPrikaz vremenske skale (Zadaci ili Dnevnik)

PokažiKada je stavka odabrana

Za Pritisnite
Odabir prethodne stavke. STRELICA LIJEVO
Odabir sljedeće stavke. STRELICA DESNO
Odabir nekoliko susjednih stavki. SHIFT+STRELICA LIJEVO ili SHIFT+STRELICA DESNO
Odabir nekoliko stavki koje nisu susjedne. CTRL+STRELICA LIJEVO+RAZMAKNICA ili CTRL+STRELICA DESNO+RAZMAKNICA
Otvaranje odabranih stavki. ENTER
Odabir prve stavke na vremenskoj skali (ako stavke nisu grupirane) ili prve stavke u grupi. HOME
Odabir posljednje stavke na vremenskoj skali (ako stavke nisu grupirane) ili posljednje stavke u grupi. END
Prikazivanje (bez odabira) prve stavke na vremenskoj skali (ako stavke nisu grupirane) ili prve stavke u grupi. CTRL+HOME
Prikazivanje (bez odabira) posljednje stavke na vremenskoj skali (ako stavke nisu grupirane) ili posljednje stavke u grupi. CTRL+END

PokažiKada je odabrana grupa

Za Pritisnite
Proširivanje grupe. ENTER ili STRELICA DESNO
Sažimanje grupe. ENTER ili STRELICA LIJEVO
Odabir prethodne grupe. STRELICA GORE
Odabir sljedeće grupe. STRELICA DOLJE
Odabir prve grupe na vremenskoj skali. HOME
Odabir posljednje grupe na vremenskoj skali. END
Odabir prve stavke u proširenoj grupi na zaslonu ili prve stavke s desne strane izvan zaslona. STRELICA DESNO

PokažiKada je odabrana jedinica vremena za vremensku skalu za dane

Za Pritisnite
Premještanje natrag u vremenskim razmacima koji su jednaki onima prikazanim na vremenskoj skali. STRELICA LIJEVO
Premještanje naprijed u vremenskim razmacima koji su jednaki onima prikazanim na vremenskoj skali. STRELICA DESNO
Prebacivanje između aktivnog prikaza, trake s popisom obveza, pretraživanja, mapa dnevnika i natrag na aktivni prikaz. TAB i SHIFT+TAB

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Odnosi se na:
Outlook 2010