Stvaranje, prikaz i brisanje grupe kalendara

Ako imate skup kalendara koje često zajednički pregledavate, s kolegama ili s obitelji na primjer, grupe kalendara omogućuju vam da jednim pogledom usporedno pregledate rasporede. U grupi kalendara mogu se nalaziti i izvori (resurs: Prostorija, računalo ili bilo koji uređaj potreban za sastanak. Možete gledati dostupnost resursa, usporediti njegov raspored s vašim i blokirati vrijeme u njegovom kalendaru. Resurse pozivate na svoje sastanke na isti način kao što pozivate i osobe.), internetski kalendari i kalendari sustava SharePoint.

 Napomena    Za tu je značajku potreban račun sustava Microsoft Exchange Server.

Stvaranje grupe kalendara

Dva su načina na koje možete stvoriti grupu kalendara:

Odaberite članove iz adresara ili s popisa kontakata.

 1. U mapi Kalendar na kartici Polazno u grupi Upravljanje kalendarima kliknite Grupe kalendara, a zatim Stvori novu grupu kalendara.
 2. Upišite naziv nove grupe kalendara, a zatim kliknite U redu.
 3. U odjeljku Adresar odaberite adresar (adresar: Zbirka adresara koju koristite da biste pohranili imena, adrese e-pošte, brojeve faksa i popise raspodjele. Adresar može sadržavati globalni popis adresa, Outlookov adresar i osobni adresar.) ili popis kontakata iz kojeg želite birati članove svoje grupe.
 4. Imena pronađite ili ih upišite u okvir Pretraživanje, zatim kliknite željeno ime, a potom Članovi grupe. Ponovite taj korak za svaki kalendar koji želite uvrstiti u grupu, a zatim kliknite U redu.

Stvaranje grupe kalendara utemeljene na kalendarima koje pregledavate

 1. U mapi Kalendar na kartici Polazno u grupi Upravljanje kalendarima kliknite Grupe kalendara, a zatim Spremi kao novu grupu kalendara.
 2. Upišite naziv nove grupe kalendara, a zatim kliknite U redu.

 Napomene 

Dodavanje kalendara u grupu kalendara

Da biste dodali kalendar u postojeću grupu kalendara, povucite ga u željenu grupu u navigacijskom oknu.

Ako kalendar koji želite dodati nije u navigacijskom oknu, učinite sljedeće:

 1. U mapi Kalendar na kartici Polazno u grupi Upravljanje kalendarima kliknite Otvori kalendar, a zatim kliknite željenu vrstu kalendara.
 2. Imena pronađite ili ih upišite u okvir Pretraživanje, zatim kliknite željeno ime, a potom Kalendar. Ponovite taj korak za svaki kalendar koji želite uvrstiti u grupu, a zatim kliknite U redu. Dodani kalendari pojavit će se u mapi Zajednički kalendari u navigacijskom oknu.

 Napomena    U prikazu rasporeda možete kliknuti okvir Dodaj kalendar pri dnu prikaza, a zatim unijeti željeno ime. Kalendar će biti dodan u mapu Zajednički kalendari u navigacijskom oknu.

 1. U navigacijskom oknu povucite kalendar iz mape Zajednički kalendari u željenu grupu kalendara.

 Napomena   Sve kalendare članova grupe možete premjestiti u drugu grupu. U navigacijskom oknu povucite kalendar u željenu grupu kalendara.

Prikaz grupe kalendara

Grupe kalendara u navigacijskom oknu

Kalendari iz grupe kalendara pojavit će se prikazani jedan uz drugi ili u vodoravnom prikazu rasporeda. Da biste vidjeli kalendare u načinu s preklapanjem, učinite sljedeće:

 1. Na kartici Polazno u grupi Rasporedi kliknite Dan, Radni tjedan, Tjedan ili Mjesec.

Kalendari će se rasporediti jedan uz drugi.

 1. Kliknite strelicu Prikaži u načinu preklapanja na kartici svakog kalendara koji želite preklopiti s drugim.

 Napomene 

 • Svaki kalendar u navigacijskom oknu može se pregledavati usporedno s bilo kojom grupom, čak i ako nije član te grupe. Možete i istodobno pregledavati više grupa kalendara. Potvrdite okvir svakog kalendara ili grupe kalendara koje želite pregledavati.
 • Svaki kalendar možete sakriti iz prikaza tako da u navigacijskom oknu poništite njegov potvrdni okvir ili tako da na kartici kalendara kliknete Zatvori kalendar. Time ćete promijeniti samo kalendare u trenutnom prikazu. Time nećete ukloniti nijedan kalendar iz grupe kalendara.

Brisanje grupe kalendara

 • U navigacijskom oknu desnom tipkom miša kliknite grupu kalendara koju želite izbrisati, a zatim kliknite Izbriši grupu.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Odnosi se na:
Outlook 2010