Stvaranje poruke e-pošte

  1. Na kartici Polazno u grupi Novo kliknite Nova poruka e-pošte.

Tipkovni prečac  Da biste stvorili poruku e-pošte iz bilo koje mape u programu Outlook, pritisnite CTRL+SHIFT+M.

  1. U okvir Predmet upišite predmet poruke.
  2. Unesite adrese e-pošte ili imena primatelja u okvir Prima, Kopija ili Skrivena kopija (okviri Prima, Kopija i Skrivena kopija: Poruka se šalje primateljima navedenim u okviru Prima. Primatelji u okvirima Kopija i Skrivena kopija također će dobiti poruku, ali nazivi primatelja u okviru Skrivena kopija nisu vidljivi ostalim primateljima.). Imena više primatelja odvojite točkom sa zarezom.

Da biste imena primatelja odabrali s popisa u adresaru, kliknite Prima, Kopija ili Skrivena kopija, a zatim željena imena.

PokažiOkvir Skrivena kopija (Skrivena kopija (Bcc): Kratica za skrivenu kopiju. Dodate li ime primatelja u ovaj okvir poruke, kopija poruke šalje se tom primatelju, a njegovo ime nije vidljivo ostalim primateljima poruke.) nije vidljiv. Kako ga uključiti?

Da biste prikazali okvir Skrivena kopija za ovu i sve buduće poruke, na kartici Mogućnosti u grupi Prikaži polja kliknite Skrivena kopija.


  1. Kada sastavite poruku, kliknite Pošalji.
 
 
Odnosi se na:
Outlook 2010