Stvaranje i dodavanje potpisa u poruke e-pošte

Za poruke e-pošte možete stvarati prilagođene potpise koji se sastoje od teksta, slika, elektroničke posjetnice (Elektronička posjetnica: Prikaz određenih podataka o kontaktu u obliku sličnom kao na klasičnoj posjetnici, koja se može umetnuti u poruke.), logotipa ili čak slike vlastoručnog potpisa.

 Napomena    Članak se odnosi na sustav Microsoft Outlook 2010. Ti su podaci dostupni i za sustave Microsoft Office Outlook 2003 te Microsoft Office Outlook 2007.

Vaš se potpis može automatski dodavati u odlazne poruke ili ga po potrebi možete dodavati ručno samo u odabrane poruke.

Stvaranje potpisa

 1. Otvorite novu poruku. Na kartici Poruke u grupi Uvrsti kliknite Potpis, a zatim Potpisi.

Naredba Potpisi na vrpci

 1. Na kartici Potpis e-pošte kliknite Novo.
 2. Unesite ime za potpis, a zatim kliknite U redu.
 3. U okvir Uređivanje potpisa unesite tekst koji želite uključiti u potpis.
 4. Za oblikovanje teksta odaberite željeni tekst, a zatim upotrijebite gumbe za stil i oblikovanje kako biste odabrali oblik koji želite.
 5. Da biste dodali elemente koji nisu tekst, kliknite mjesto na kojem želite da se element pojavi, a potom učinite nešto od sljedećeg:
Mogućnosti Upute
Dodavanje elektroničke posjetnice Kliknite Posjetnica, a zatim kliknite kontakt na popisu Spremljen kao. Na kraju kliknite U redu.
Dodavanje hiperveze Kliknite Ikona umetanja hiperveze Umetni hipervezu, potom upišite podatke ili pronađite hipervezu, kliknite je da biste je odabrali, a zatim kliknite U redu.
Dodavanje slike Kliknite Ikona umetanja slike Slika, pronađite sliku, kliknite je da biste je odabrali, a zatim kliknite U redu. Uobičajeni datotečni oblici slika jesu .bmp, .gif, .jpg i .png.
 1. Da biste završili sa stvaranjem potpisa, kliknite U redu.

 Napomena    Potpis koji ste upravo stvorili ili izmijenili neće se pojaviti u već otvorenoj poruci, već ga u nju morate umetnuti.

Vrh stranice Vrh stranice

Dodavanje potpisa u poruke

Potpise je u odlazne poruke moguće dodavati automatski, a možete i odabrati koje će od poruka sadržavati potpis.

 Napomena    Svaka poruka može sadržavati samo jedan potpis.

Automatsko umetanje potpisa

 1. Na kartici Poruka u grupi Uvrsti kliknite Potpis, a zatim Potpisi.

Naredba Potpisi na vrpci

 1. U odjeljku Odaberi zadani potpis na popisu Račun e-pošte kliknite račun e-pošte kojemu želite pridružiti potpis.
 2. S popisa Nove poruke odaberite potpis koji želite uvrstiti.
 3. Ako potpis želite uvrstiti kada odgovarate na poruke i prosljeđujete ih, na popisu Odgovori/prosljeđivanja odaberite potpis. U suprotnom kliknite (ništa).

Ručno umetanje potpisa

 • U novoj poruci na kartici Poruka u grupi Uvrštavanje kliknite Potpis, a zatim odaberite željeni potpis.

Naredba Potpisi na vrpci

 Savjet    Da biste potpis uklonili iz otvorene poruke, odaberite ga u tijelu poruke, a zatim pritisnite tipku DELETE.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Odnosi se na:
Outlook 2010