Stvaranje bilješke

Bilješke su praktičan način zapisivanja i praćenja brojnih informacija koje svakodnevno primate. Bilješke mogu sadržavati sve vrste informacija utemeljenih na tekstu i mogu se čuvati u programu Microsoft Outlook 2010, na radnoj površini ili u drugim mapama na računalu.

Bilješku možete stvoriti iz bilo koje mape u programu Outlook 2010.

  1. Na kartici Polazno u grupi Novo kliknite Nove stavke, zatim Još stavki, a potom Bilješka.

Tipkovni prečac  Da biste stvorili bilješku, pritisnite Ctrl+Shift+N.

  1. Upišite tekst bilješke. Sve promjene koje napravite u bilješci automatski se spremaju.
  2. Da biste zatvorili bilješku, kliknite ikonu bilješke Slika ikone u gornjem lijevom kutu prozora Bilješka, a zatim Zatvori.

Tijekom rada bilješku možete ostaviti otvorenu i povući je na bilo koje mjesto na zaslonu radi lakšeg prikaza. Da biste kopirali bilješku na radnu površinu, povucite je iz mape Bilješke na željeno mjesto.

Da biste pročitali ili promijenili bilješku, u mapi Bilješke dvoklikom otvorite bilješku. Možete prilagoditi bilješke da biste ih lakše pronašli i organizirali.

 Savjet   Da biste povezali bilješke s ostalim srodnim stavkama programa Outlook, npr. porukama e-pošte, kontaktima ili stavkama kalendara, dodijelite im kategorije boja (kategorija boje: Boja koju je moguće pridružiti ključnoj riječi ili izrazu kao pomoć prilikom sortiranja, grupiranja ili praćenja stavki, primjerice poruka, zadataka, kontakata ili sastanaka.).

 
 
Odnosi se na:
Outlook 2010