Stranica 6 od 24PRETHODNOSLJEDEĆE

Ukorak s Excelom 2007

Reproducirajte animaciju da biste vidjeli dodavanje, a zatim brisanje gumba s Alatne trake za brz pristup.

Ako često koristite naredbe koje nisu dovoljno brzo dostupne, možete ih dodati na Alatnu traku za brz pristup koja se nalazi iznad Vrpce prilikom prvog pokretanja Excela 2007. Na toj alatnoj traci naredbe su uvijek vidljive i pri ruci.

Na primjer, ako svakodnevno koristite Automatski filtar, a ne želite svaki put kliknuti karticu Podaci da biste pristupili naredbi Filtar, naredbu Filtar možete dodati Alatnoj traci za brz pristup.

Da biste to učinili, desnom tipkom miša kliknite Filtar na kartici Podaci, a zatim kliknite Dodaj na Alatnu traku za brz pristup.

Da biste uklonili gumb s te alatne trake, kliknite ga desnom tipkom miša, a zatim kliknite Ukloni s Alatne trake za brz pristup.

Kliknite Reproduciraj da biste vidjeli postupak dodavanje gumba na alatnu traku, a zatim i njegovo uklanjanje.

Stranica 6 od 24PRETHODNOSLJEDEĆE