Stalna vidljivost nadolazećih zadataka

Kada pokažete na mogućnost Zadaci na navigacijskoj traci (Navigacijska traka: naredbe pri dnu prozora programa Outlook koje vam omogućuje da brzo dođete do mapa Pošta, Kalendar, Osobe i Zadaci.), uvid u zadatke prikazat će vam nadolazeće zadatke i stavke s popisa obaveza koje su označene zastavicom. Da bi vam i jedno drugo stalno bilo vidljivo, prikvačite uvid u zadatke na prozor programa Outlook.

  • Kliknite gumb za kvačenje uvida.

Uvid u zadatke na navigacijskoj traci

Da biste zatvorili uvid, pri vrhu prihvaćenog uvida u zadatke, kliknite gumb za uklanjanje uvida

Prikvačeni uvid u zadatke

Kada je uvid prikvačen ili otkvačen, to utječe samo na taj prikaz. Ako ste, primjerice, u Pošti i prikvačite uvid u zadatke, kada se prebacite na kalendar, uvid u zadatke neće se prikazivati. Uvid u zadatke možete prikvačiti i otkvačiti za svaki prikaz klikom na Gumb Prikvači uvid ili Gumb Ukloni uvid

 
 
Odnosi se na:
Outlook 2013