Stalna vidljivost kalendara, obveza i sastanaka

Ne morate se prebaciti na kalendar da biste pogledali nadolazeće obveze i sastanke. Prikvačite uvid u kalendar za bilo koji prikaz u programuOutlook.

  1. Uvid u kalendar pojavljuje se na navigacijskoj traci (Navigacijska traka: naredbe pri dnu prozora programa Outlook koje vam omogućuje da brzo dođete do mapa Pošta, Kalendar, Osobe i Zadaci.) kada pokažete i pokazivačem zastanete iznad kalendara.
  2. Da bi se kratki pogled na kalendar uvijek prikazivao, kliknite Gumb Prikvači kratki pogled da biste ga usidrili za desni rub prozora programa Outlook.

Uvid u kalendar

Da biste uvid u kalendar uklonili prozora programa Outlook, kliknite Gumb ukloni uvid

Naredba za uklanjanje uvida na prikvačenom uvidu u kalendar

Ako usidrite ili zatvorite usidreni kratki pogled na kalendar u jednom prikazu, primjerice u prikazu Pošta, Kalendar, Osobe ili Zadaci, on neće biti dodan u druge ni uklonjen iz njih.

Kalendar je više od prikaza trenutačnog kalendarskog mjeseca. On vam omogućuje prebacivanje na neki drugi datum i pregledavanje bilo koje obveze i sastanka za taj datum.

 
 
Odnosi se na:
Outlook 2013