Spremanje privitaka

Privitke poruka e-pošte moguće je spremiti na računalo ili prijenosni uređaj kao što je prijenosni tvrdi disk ili USB izbrisivi memorijski pogon. Ako poruka sadrži više privitaka, možete odabrati privitke koje želite spremiti.

  1. U oknu za čitanje ili u otvorenoj poruci kliknite privitak.

Da biste odabrali više privitaka, klikajte privitke držeći pritisnutu tipku Ctrl.

  1. Kliknite Privici.
  2. U grupi Akcije kliknite Spremi kao. Možete i desnom tipkom miša kliknuti privitak, a zatim kliknuti Spremi kao.

 Napomena    Ako je poruka u RTF obliku, desnom tipkom miša kliknite privitak, a zatim kliknite Spremi kao. RTF poruke možete prepoznati po tome što se privici prikazuju u tijelu poruke.

  1. Kliknite mjesto mape, a zatim Spremi.

Spremanje svih privitaka

Ako poruka sadrži više privitaka, možete uštedjeti na vremenu tako da sve privitke spremite istovremeno.

  1. U oknu za čitanje ili u otvorenoj poruci kliknite privitak.
  2. Kliknite Privici.
  3. U grupi Akcije kliknite Spremi sve privitke.

 Napomena    Ako je poruka u RTF obliku, kliknite karticu Datoteka, zatim Spremi privitke, a potom U redu. RTF poruke možete prepoznati po tome što se privici prikazuju u tijelu poruke.

  1. U dijaloškom okviru Spremanje svih privitaka kliknite U redu.
  2. Kliknite mjesto mape, a zatim U redu.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Odnosi se na:
Outlook 2013