Pronalaženje svih poruka s privicima

Kada tražite privitak, trenutno pretraživanje može vam prikazati samo poruke e-pošte koje sadrže privitke.

  1. U oknu s mapama (Okno mapa: stupac na lijevoj strani prozora programa Outlook koji sadrži mape za pojedini prikaz, kao što su mape Pošta ili Kalendar. Kliknite mapu da biste prikazali stavke mape. U prethodnim se izdanjima to okno nazivalo navigacijskim oknom.) kliknite neku mapu.

Kada kliknete Ulazna pošta, pretraživanjem su obuhvaćene sve mape za taj račun e-pošte. Ako odaberete neku drugu mapu, po zadanom se pretražuje samo odabrana mapa. Ne brinite. To možete promijeniti u sljedećem koraku.

  1. Na vrhu popisa poruka kliknite okvir za trenutno pretraživanje ili pritisnite Ctrl+E.

Okvir za trenutno pretraživanje

Bez obzira na mapu koju ste kliknuli, možete odabrati mape koje želite pretražiti. U okviru za trenutno pretraživanje kliknite padajuću strelicu da biste vidjeli mogućnosti opsega.

  1. Kliknite Pretraživanje > Ima privitke.

Ako ne pronađete željenu poruku, pokušajte proširiti pretraživanje na opseg Svi poštanski sandučići ili Sve stavke programa Outlook.

Čišćenje rezultata pretraživanja

U okviru za trenutno pretraživanje kliknite Gumb za zatvaranje pretraživanja ili Pretraživanje > Zatvori pretraživanje.

Kada kliknete drugu mapu u oknu Okno mapa, popis poruka vraća se na zadani prikaz.

 
 
Odnosi se na:
Outlook 2013