Prilagodba vrpce

Pomoću prilagodbi personalizirajte vrpcu na način na koji želite. Možete, primjerice, stvoriti prilagođene kartice i grupe koje sadržavaju često korištene naredbe.

 Važno   Prilagodba vrpce specifična je za program sustava Microsoft Office u kojem radite u određenom trenutku. Prilagodbe vrpce ne primjenjuju se na ostale programe sustava Office.

Zadane kartice ugrađene u sustav Microsoft Office 2010 možete preimenovati i mijenjati im redoslijed. No zadane naredbe ne možete preimenovati, mijenjati ikone povezane s njima niti im mijenjati redoslijed. Zadane se naredbe prikazuju kao sivi tekst.

Da biste naredbe dodali u grupu, prilagođenu grupu morate dodati na zadanu karticu ili na novu, prilagođenu karticu. Da biste lakše prepoznali prilagođenu karticu ili grupu te da biste ih razlikovali od od zadane kartice ili grupe, na popisu Prilagodba vrpce iza naziva prilagođenih kartica i grupa stoji oznaka (prilagođeno), ali taj se dodatak nazivu ne pojavljuje na vrpci.

Naredbe dodane u novu grupu na zadanoj kartici

Oblačić 1 Zadana kartica i grupa s naredbama koje se ne mogu promijeniti
Oblačić 2 Prilagođena grupa na zadanoj kartici u koju su dodane nove naredbe. Te se nove naredbe mogu promijeniti.

Da biste započeli prilagodbu vrpce, pratite korake navedene u nastavku.

Što vas zanima?


Gledanje videozapisa s uputama za prilagodbu vrpce

Pogledajte niz videozapisa s uputama za prilagodbu vrpce na web-mjestu Videozapis: Prilagodba vrpce.

Vrh stranice Vrh stranice

Preuzimanje besplatnih prilagođenih vrpci

Preuzmite besplatne prilagođene vrpce za Microsoft Office 2010 koje će pridonijeti povećanju vaše produktivnosti. Te vrpce imaju novu, prilagođenu karticu pod nazivom Favoriti. Kartica Favoriti stvorena je na temelju povratnih informacija korisnika o naredbama koje se najčešće koriste u programima sustava Microsoft Office. Te prilagođene vrpce možete koristiti neizmijenjene ili kao polazište za personalizaciju vrpce na način na koji želite.

Vrh stranice Vrh stranice

Otvaranje prozora za prilagodbu vrpce

 1. Kliknite karticu Datoteka.
 2. U odjeljku Pomoć kliknite Mogućnosti.
 3. Kliknite Prilagodba vrpce.

 Savjet    Prozor Prilagodba vrpce možete otvoriti i tako da desnom tipkom miša kliknete bilo koju karticu na vrpci, a zatim kliknete Prilagodba vrpce.

Vrh stranice Vrh stranice

Rad s karticama

Dodavanje prilagođene kartice

Kada kliknete Nova kartica, dodajete prilagođenu karticu i prilagođenu grupu. Naredbe se mogu dodavati samo u prilagođene grupe.

 1. U prozoru Prilagodba vrpce na popisu Prilagodba vrpce kliknite Nova kartica.

 Napomena    Upute za otvaranje prozora Prilagodba vrpce potražite u odjeljku “Otvaranje prozora za prilagodbu vrpce”.

 1. Da biste pogledali i spremili prilagodbe, kliknite U redu.

Upute za dodavanje naredbi u prilagođenu grupu potražite u odjeljku Dodavanje naredbi u prilagođenu grupu.

Vrh stranice Vrh stranice

Preimenovanje zadane i prilagođene kartice

 1. U prozoru Prilagodba vrpce na popisu Prilagodba vrpce kliknite karticu koju želite preimenovati

 Napomena    Upute za otvaranje prozora Prilagodba vrpce potražite u odjeljku “Otvaranje prozora za prilagodbu vrpce”.

 1. Kliknite Preimenuj, a zatim upišite novi naziv.
 2. Da biste pogledali i spremili prilagodbe, kliknite U redu.

Vrh stranice Vrh stranice

Skrivanje zadane i prilagođene kartice

Sakriti možete i prilagođene i zadane kartice, ali ukloniti možete samo prilagođene kartice.

 Napomena   Na popisu Prilagodba vrpce iza naziva prilagođenih kartica i grupa stoji oznaka "(prilagođeno)", ali taj se dodatak nazivu ne pojavljuje na vrpci.

 1. U prozoru Prilagodba vrpce na popisu Prilagodba vrpce poništite potvrdni okvir pokraj zadane ili prilagođene kartice koju želite sakriti.

 Napomena    Upute za otvaranje prozora Prilagodba vrpce potražite u odjeljku “Otvaranje prozora za prilagodbu vrpce”.

 1. Da biste pogledali i spremili prilagodbe, kliknite U redu.

Vrh stranice Vrh stranice

Promjena redoslijeda zadanih i prilagođenih kartica

 1. U prozoru Prilagodba vrpce na popisu Prilagodba vrpce kliknite karticu koju želite premjestiti.

 Napomena    Upute za otvaranje prozora Prilagodba vrpce potražite u odjeljku “Otvaranje prozora za prilagodbu vrpce”.

 1. Kliknite strelicu Premjesti prema gore ili Premjesti prema dolje te to nastavite činiti dok ne postignete željeni redoslijed.
 2. Da biste pogledali i spremili prilagodbe, kliknite U redu.

Vrh stranice Vrh stranice

Uklanjanje prilagođene kartice

Sakriti možete i prilagođene i zadane kartice, ali ukloniti možete samo prilagođene kartice.

 Napomena   Na popisu Prilagodba vrpce iza naziva prilagođenih kartica i grupa stoji oznaka "(prilagođeno)", ali taj se dodatak nazivu ne pojavljuje na vrpci.

 1. U prozoru Prilagodba vrpce na popisu Prilagodba vrpce kliknite karticu koju želite ukloniti.

 Napomena    Upute za otvaranje prozora Prilagodba vrpce potražite u odjeljku “Otvaranje prozora za prilagodbu vrpce”.

 1. Kliknite Ukloni.
 2. Da biste pogledali i spremili prilagodbe, kliknite U redu.

Vrh stranice Vrh stranice

Rad s grupama

Dodavanje prilagođene grupe na karticu

Prilagođenu grupu možete dodati na prilagođenu ili zadanu karticu.

 1. U prozoru Prilagodba vrpce na popisu Prilagodba vrpce kliknite karticu na koju želite dodati neku grupu.

 Napomena    Upute za otvaranje prozora Prilagodba vrpce potražite u odjeljku “Otvaranje prozora za prilagodbu vrpce”.

 1. Kliknite Nova grupa.
 2. Da biste preimenovali grupu Nova grupa (prilagođeno), desnom tipkom miša kliknite Preimenuj, a zatim upišite novi naziv.

 Napomena   Možete dodati i ikonu koja predstavlja prilagođenu grupu. Kliknite prilagođenu grupu, a zatim naredbu Preimenuj. Dodatne informacije o svrsi te ikone potražite u odjeljku Razlozi za prikaz zelene kuglice na vrpci.

 1. Da biste sakrili oznake naredbi koje dodajete u tu prilagođenu grupu, desnom tipkom miša kliknite grupu, a zatim kliknite Sakrij oznake naredbi.

 Napomena   Da biste prikazali oznake naredbi nakon njihova skrivanja, desnom tipkom miša kliknite grupu, a zatim kliknite Sakrij oznake naredbi.

 1. Da biste pogledali i spremili prilagodbe, kliknite U redu.

Upute za dodavanje naredbi u prilagođenu grupu potražite u odjeljku Dodavanje naredbi u prilagođenu grupu.

Vrh stranice Vrh stranice

Preimenovanje zadane i prilagođene grupe

 1. U prozoru Prilagodba vrpce na popisu Prilagodba vrpce kliknite karticu ili grupu kojoj želite promijeniti naziv.

 Napomena    Upute za otvaranje prozora Prilagodba vrpce potražite u odjeljku “Otvaranje prozora za prilagodbu vrpce”.

 1. Kliknite Preimenuj, a zatim upišite novi naziv.

 Napomena    Prilikom preimenovanja prilagođene grupe možete kliknuti ikonu koja će predstavljati tu grupu kada se promjeni veličina vrpce.

 1. Da biste pogledali i spremili prilagodbe, kliknite U redu.

Vrh stranice Vrh stranice

Promjena redoslijeda zadanih i prilagođenih grupa

 1. U prozoru Prilagodba vrpce na popisu Prilagodba vrpce kliknite grupu koju želite premjestiti.

 Napomena    Upute za otvaranje prozora Prilagodba vrpce potražite u odjeljku “Otvaranje prozora za prilagodbu vrpce”.

 1. Kliknite strelicu Premjesti prema gore ili Premjesti prema dolje te to nastavite činiti dok ne postignete željeni redoslijed.
 2. Da biste pogledali i spremili prilagodbe, kliknite U redu.

Vrh stranice Vrh stranice

Uklanjanje zadane i prilagođene grupe

 1. U prozoru Prilagodba vrpce na popisu Prilagodba vrpce kliknite grupu koju želite ukloniti.

 Napomena    Upute za otvaranje prozora Prilagodba vrpce potražite u odjeljku “Otvaranje prozora za prilagodbu vrpce”.

 1. Kliknite Ukloni.
 2. Da biste pogledali i spremili prilagodbe, kliknite U redu.

Vrh stranice Vrh stranice

Zamjena zadane grupe prilagođenom grupom

Nije moguće ukloniti Naredbu iz zadane grupe, tj. grupe ugrađene u Microsoft Office. No možete stvoriti prilagođenu grupu samo sa željenim naredbama kojom ćete zamijeniti zadanu grupu.

 1. U prozoru Prilagodba vrpce na popisu Prilagodba vrpce kliknite zadanu karticu na koju želite dodati prilagođenu grupu.

 Napomena    Upute za otvaranje prozora Prilagodba vrpce potražite u odjeljku “Otvaranje prozora za prilagodbu vrpce”.

 1. Kliknite Nova grupa.
 2. Desnom tipkom miša kliknite novu grupu, a zatim kliknite Preimenuj.
 3. Upišite naziv nove grupe i odaberite ikonu koja će predstavljati novu grupu kada se promijeni veličina vrpce.
 4. Na popisu Odaberite naredbu iz kliknite Glavne kartice.
 5. Kliknite znak plus (+) pokraj zadane kartice koja sadrži grupu koju želite prilagoditi.
 6. Kliknite znak plus (+) pokraj zadane grupe koju želite prilagoditi.
 7. Kliknite naredbu koju želite dodati u prilagođenu grupu, a zatim kliknite Dodaj.

 Napomena    Ne morate dodati sve naredbe, već samo one koje želite.

 1. Desnom tipkom miša kliknite zadanu grupu, a zatim kliknite Ukloni.

 Napomena    Zadanu grupu možete vratiti tako da vratite vrpcu na zadane postavke, no ako želite ponovno koristiti prilagodbe vrpce, najprije ih izvezite.

Vrh stranice Vrh stranice

Rad s naredbama

Naredbe možete dodavati samo u prilagođenu grupu koja se nalazi na prilagođenoj ili zadanoj kartici. U zadanu grupu ne možete dodavati naredbe. Preimenovati je moguće samo naredbe dodane u prilagođene grupe. Upute za ažuriranje zadane grupe potražite u odjeljku “Zamjena zadane grupe prilagođenom grupom”.

Dodavanje naredbi u prilagođenu grupu

 Napomena   Na popisu Prilagodba vrpce iza naziva prilagođenih kartica i grupa stoji oznaka "(prilagođeno)", ali taj se dodatak nazivu ne pojavljuje na vrpci.

 1. U prozoru Prilagodba vrpce na popisu Prilagodba vrpce kliknite prilagođenu grupu u koju želite dodati neku naredbu.

 Napomena    Upute za otvaranje prozora Prilagodba vrpce potražite u odjeljku “Otvaranje prozora za prilagodbu vrpce”.

 1. Na popisu Odaberite naredbu iz kliknite popis s kojeg želite dodati naredbe, primjerice Popularne naredbe ili Sve naredbe.

Odabir naredbi s popisa

 1. Na popisu koji ste odabrali kliknite neku naredbu.
 2. Kliknite Dodaj.
 3. Da biste pogledali i spremili prilagodbe, kliknite U redu.

 Napomena   Naredbu možete i preimenovati te dodati ikonu koja će predstavljati naredbu tako da kliknete tu naredbu, a zatim naredbu Preimenuj. Dodatne informacije o svrsi te ikone potražite u odjeljku Razlozi za prikaz zelene kuglice na vrpci.

Vrh stranice Vrh stranice

Uklanjanje naredbi iz prilagođene grupe

Naredbe možete ukloniti samo iz prilagođene grupe.

 1. U prozoru Prilagodba vrpce na popisu Prilagodba vrpce kliknite naredbu koju želite ukloniti.

 Napomena    Upute za otvaranje prozora Prilagodba vrpce potražite u odjeljku “Otvaranje prozora za prilagodbu vrpce”.

 1. Kliknite Ukloni.
 2. Da biste pogledali i spremili prilagodbe, kliknite U redu.

Vrh stranice Vrh stranice

Preimenovanje naredbe koju ste dodali u prilagođenu grupu

 1. U prozoru Prilagodba vrpce na popisu Prilagodba vrpce kliknite naredbu kojoj želite promijeniti naziv.

 Napomena    Upute za otvaranje prozora Prilagodba vrpce potražite u odjeljku “Otvaranje prozora za prilagodbu vrpce”.

 1. Kliknite Preimenuj, a zatim upišite novi naziv.

 Napomena   Prilikom preimenovanja naredbe koju dodajete u prilagođenu grupu možete kliknuti ikonu koja će predstavljati tu naredbu.

 1. Da biste pogledali i spremili prilagodbe, kliknite U redu.

Vrh stranice Vrh stranice

Promjena redoslijeda naredbi u prilagođenim grupama

 1. U prozoru Prilagodba vrpce na popisu Prilagodba vrpce kliknite naredbu koju želite premjestiti.

 Napomena    Upute za otvaranje prozora Prilagodba vrpce potražite u odjeljku “Otvaranje prozora za prilagodbu vrpce”.

 1. Kliknite strelicu Premjesti prema gore ili Premjesti prema dolje te to nastavite činiti dok ne postignete željeni redoslijed.
 2. Da biste pogledali i spremili prilagodbe, kliknite U redu.

Vrh stranice Vrh stranice

Vraćanje vrpce na zadane postavke

Možete odabrati želite li sve ili samo odabrane kartice s vrpce vratiti na zadane postavke. Kada sve kartice na vrpci vratite na zadane postavke, vratit ćete i alatnu traku za brzi pristup tako da će na njoj biti prikazane samo zadane naredbe.

Vraćanje zadanih postavki vrpce

 Važno   Kada kliknete Vrati zadane postavke za sve prilagodbe, na zadane postavke vraćate i vrpcu i alatnu traku za brzi pristup.

 1. U prozoru Prilagodba vrpce kliknite Vrati zadane postavke.

 Napomena    Upute za otvaranje prozora Prilagodba vrpce potražite u odjeljku “Otvaranje prozora za prilagodbu vrpce”.

 1. Kliknite Vrati zadane postavke za sve prilagodbe.

Vrh stranice Vrh stranice

Vraćanje samo odabrane kartice na zadane postavke

Na zadane postavke možete vratiti samo zadane kartice.

 1. U prozoru Prilagodba vrpce odaberite zadanu karticu koju želite vratiti na zadane postavke.

 Napomena    Upute za otvaranje prozora Prilagodba vrpce potražite u odjeljku “Otvaranje prozora za prilagodbu vrpce”.

 1. Kliknite Vrati zadane postavke, a zatim Vrati zadane postavke samo za odabranu karticu vrpce.

Vrh stranice Vrh stranice

Izvoz prilagođene vrpce

Prilagodbe vrpce i alatne trake za brzi pristup možete izvesti u datoteku koju potom mogu uvesti i koristiti suradnici na drugom računalu.

 1. U prozoru Prilagodba vrpce kliknite Uvoz/izvoz.

 Napomena    Upute za otvaranje prozora Prilagodba vrpce potražite u odjeljku “Otvaranje prozora za prilagodbu vrpce”.

 1. Kliknite Izvezi sve prilagodbe.

Vrh stranice Vrh stranice

Uvoz prilagođene vrpce

Da biste zamijenili trenutni raspored vrpce i alatne trake za brzi pristup, uvezite datoteke prilagodbe. Pomoću uvoza prilagodbe možete postići da programi sustava Microsoft Office izgledaju isto kao kod vašeg suradnika ili na različitim računalima.

 Važno   Kad uvezete datoteku prilagodbe vrpce, nestat će sve prijašnje prilagodbe vrpce i alatne trake za brzi pristup. Prije uvoza novih prilagodbi preporučuje se izvoz prilagodbe koju trenutno imate ako mislite da ćete je morati vratiti.

 1. U prozoru Prilagodba vrpce kliknite Uvoz/izvoz.

 Napomena    Upute za otvaranje prozora Prilagodba vrpce potražite u odjeljku “Otvaranje prozora za prilagodbu vrpce”.

 1. Kliknite Uvezi datoteku prilagodbe.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Odnosi se na:
Access 2010, Excel 2010, InfoPath 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Publisher 2010, SharePoint Designer 2010, SharePoint Workspace 2010, Word 2010