Prikaz kalendara, kontakata ili zadataka

Outlook je više od običnog programa za e-poštu. U njemu možete upravljati kalendarom, kontaktima, zadacima i bilješkama. Nova navigacijska traka (Navigacijska traka: naredbe pri dnu prozora programa Outlook koje vam omogućuje da brzo dođete do mapa Pošta, Kalendar, Osobe i Zadaci.) u programu Outlook 2013 način na koji se prebacujete između različitih prikaza.

Navigacijska traka u programu Outlook 2013

  • Kliknite prikaz koje želite vidjeti.

Nova Navigacijska traka zamjenjuje gumbe koji su se prikazivali pri dnu navigacijskog okna u programima Outlook 2003, Outlook 2007 i Outlook 2010.

Kada pokrenete Outlook, prikazat će se prikaz Pošta. Navigacijska traka prikazuje četiri prikaza– Pošta, Kalendar, Osobe i Alati. Da biste vidjeli druge prikaze – Bilješke, Mape i Prečaci – kliknite Gumb Mogućnosti navigacije na navigacijskoj traci.

Dodatne informacije o prilagodbi trake Navigacijska traka potražite u članku Promjene na navigacijskoj traci.

 
 
Odnosi se na:
Outlook 2013