Pregledavanje digitalnih potvrda datoteke ili projekta makronaredbi

Kada pregledavate pojedinosti digitalne potvrde (digitalna potvrda: Privitak datoteci, makronaredbenom projektu ili poruci e-pošte koji jamči autentičnost, pruža sigurno šifriranje ili nudi provjerljiv potpis. Da biste digitalno potpisali makronaredbene projekte, morate instalirati digitalnu potvrdu.), u poljima IzdanoIzdao provjerite vjerujete li njezinom izvoru. U polju Vrijedi od provjerite je li potvrda važeća.

Učinite nešto od sljedećeg:

PokažiPogled potvrda datoteke

  1. Na izborniku Alati pritisnite Mogućnosti.
  2. Pritisnite karticu Sigurnost.
  3. Pritisnite Digitalni potpisi.
  4. Za pogled pojedinosti o određenoj potvrdi, odaberite naziv potpisnika i pritisnite Pogled potvrde.

PokažiPogled potvrda projekta makronaredbi

Ako je postavka Sigurnost makronaredbe postavljena na Srednje ili Visoko, primit ćete upozorenje prije otvaranja datoteke koja sadrži makronaredbe (makronaredba: Akcija ili skup akcija za automatizaciju zadataka. Makronaredbe su zapisane u programskom jeziku Visual Basic za aplikacije.) potpisane (digitalni potpis: Šifriran, siguran, elektronički, pečat autentičnosti na makronaredbi ili dokumentu. Taj potpis potvrđuje da makronaredba ili dokument potječu od potpisnika i da nisu mijenjani.) sumnjivim potvrdama. Dijaloški okvir upozorenja omogućuje vam da pritisnite Pojedinosti za pogled svojstava potvrde.

Za pogled potvrda datoteke koju ste već otvorili slijedite ove korake:

  1. Najprije na izborniku Alati pritisnite Makronaredba, a zatim Uređivač za Visual Basic.
  2. U pregledniku projekta odaberite željeni projekt makronaredbe.
  3. U Uređivaču za Visual Basic, na izborniku Tools pritisnite Digital Signature.
  4. Za pogled pojedinosti o potvrdi, u dijaloškom okviru Digital Signature pritisnite Detail.

 Napomena   Gumb Detail pojavit će se samo ako je digitalna potvrda pridružena projektu.

 
 
Odnosi se na:
Excel 2003, Outlook 2003, PowerPoint 2003, Word 2003