Otvaranje i spremanje privitaka

Privici su datoteke ili stavke (stavka: Stavka je osnovni element koji sadrži podatke u Outlooku (slična je datoteci u drugim programima). Stavke uključuju poruke e-pošte, obveze, kontakte, zadatke, unose dnevnika, bilješke, oglašene stavke i dokumente.) koje je moguće uvrstiti u poruku e-pošte. Poruke s privicima na popisu poruka obilježene su spajalicom ikona privitka. Ovisno o obliku primljene poruke, privici će se prikazivati na jednom od dva mjesta u poruci.

 • Ako je poruka u obliku HTML-a ili običnog teksta, privici će se prikazivati u okviru za privitke ispod retka Predmet.
 • Ako je poruka u manje uobičajenom obliku obogaćenog teksta (RTF), privici će se prikazati u tijelu poruke. Iako se čini da je datoteka u tijelu poruke, ona je zapravo i dalje zaseban privitak.

 Napomena   Oblik u kojem je poruka sastavljena naznačen je u naslovnoj traci na vrhu poruke.

Otvaranje privitka

Privitak možete otvoriti iz okna za čitanje (okno za čitanje: Prozor u Outlooku u kojemu možete pretpregledati stavku, a da je pri tome ne otvorite. Da biste stavku prikazali u Oknu za čitanje, kliknite je.) ili otvorene poruke. U oba slučaja za otvaranje dvokliknite privitak.

Da biste privitak otvorili s popisa poruka, desnom tipkom miša kliknite poruku koja ima privitak, zatim kliknite Prikaz privitaka, a potom naziv privitka.

 Napomene 

InfoTraka

Spremanje privitka

Nakon otvaranja i pregleda privitka možete odabrati njegovo spremanje na pogon tvrdog diska. Ako poruka ima više privitaka, možete ih spremiti kao grupu ili zasebno.

Spremanje pojedinačnog privitka iz poruke

 1. Učinite nešto od sljedećeg:
  • Ako je poruka u HTML obliku ili obliku običnog teksta     Kliknite privitak u oknu za čitanje ili otvorenoj poruci. Zatim na kartici Privici u grupi Akcije kliknite Spremi kao. Možete i desnom tipkom miša kliknuti privitak, a zatim kliknuti Spremi kao.
  • Ako je poruka u RTF obliku     U oknu za čitanje ili u otvorenoj poruci desnom tipkom miša kliknite privitak, a zatim kliknite Spremi kao.
 2. Odaberite mjesto za spremanje mape, a potom kliknite Spremi.

Spremanje više privitaka iz poruke

 1. U oknu za čitanje ili otvorenoj poruci odaberite privitke koje želite spremiti. Da biste odabrali više privitaka, držite tipku CTRL dok klikate privitke.
 2. Učinite nešto od sljedećeg:
  • Ako je poruka u HTML obliku ili obliku običnog teksta     Na kartici Privici u grupi Akcije kliknite Spremi kao.
  • Ako je poruka u RTF obliku     Desnom tipkom miša kliknite odabrane poruke, a zatim kliknite Spremi kao.
 3. Kliknite mjesto u mapi, a zatim U redu.

Spremanje svih privitaka iz poruke

 1. U oknu za čitanje ili u otvorenoj poruci kliknite privitak.
 2. Učinite nešto od sljedećeg:
  • Ako je poruka u HTML obliku ili obliku običnog teksta     Na kartici Privici u grupi Akcije kliknite Spremi sve privitke.
  • Ako je poruka u RTF obliku     Kliknite karticu Datoteka da biste otvorili prikaz Backstage, zatim kliknite Spremi privitke, a potom U redu.
 3. Kliknite mjesto mape, a zatim U redu.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Odnosi se na:
Outlook 2010