Osnovni zadaci u programu Outlook 2013

Microsoft Outlook 2013 služi za organiziranje poruka e-pošte, kalendara, kontakata, zadataka i popisa obveza, sve na jednom mjestu. Sve počinje od računa e-pošte. S tog mjesta možete početi raditi s porukama e-pošte, pretvarajući ih u zadatke i obveze, te spremajući podatke o ljudima s kojima komunicirate na popis kontakata da ne biste morali pamtiti adrese e-pošte i telefonske brojeve. Bacimo kratak pogled na te osnovne korake.

Postavljanje računa e-pošte

Najprije ćemo postaviti račun. Nakon toga moći ćete primati i slati e-poštu, koristiti kalendar, stvarati kontakte i raditi sa zadacima.  

Postavljanje se vrši automatski ako ste već koristili neku stariju verziju programa Outlook na istom računalu. Ako pak niste, značajka automatskog postavljanja računa pokrenut će se nakon što otvorite Outlook i započnete taj postupak.

Zatražit će se vaše ime, adresa e-pošte i lozinka. Obično je to dovoljno, no ako automatsko postavljanje ne uspije, Outlook će vas zatražiti još koji podatak, recimo naziv poslužitelja za e-poštu.

Ako ga ne znate, dat će vam ga davatelj usluga e-pošte.

Gumb Novi račun u prikazu Backstage

 Napomena    Ako kasnije želite dodati drugi račun e-pošte, kliknite Datoteka > Postavke računa da biste započeli automatsko postavljanje računa.

Vrh stranice Vrh stranice

Stvaranje nove poruke e-pošte

U odjeljku Pošta kliknite Nova poruka e-pošte.

Nova poruka e-pošte

Tipkovni prečac    Da biste stvorili poruku e-pošte, pritisnite Ctrl + Shift + M.

Kada završite, kliknite Pošalji.

Dodatne informacije potražite u članku Stvaranje poruke e-pošte.

Vrh stranice Vrh stranice

Prosljeđivanje poruke e-pošte i odgovaranje na nju

U oknu za čitanje (okno za čitanje: Prozor u Outlooku u kojemu možete pretpregledati stavku, a da je pri tome ne otvorite. Da biste stavku prikazali u Oknu za čitanje, kliknite je.) ili na vrpci kliknite Odgovori, Odgovori svima ili Proslijedi.

Odgovori

Da biste uklonili neko ime iz redaka Prima ili Kopija, kliknite ga i pritisnite tipku Delete. Da biste dodali primatelja, kliknite unutar okvira Prima, Kopija ili Skrivena kopija te unesite primatelja.

Dodatne informacije potražite u članku Odgovor na poruku i prosljeđivanje poruke.

Vrh stranice Vrh stranice

Dodavanje privitka u poruku e-pošte

Da biste nekom poslali datoteku, priložite je u poruci. Prilagati možete i drugeOutlook stavke, npr. poruke, kontakte i zadatke.

  1. Stvorite poruku ili u postojećoj poruci kliknite Odgovori, Odgovori svima ili Proslijedi.
  2. U prozoru poruke kliknite Poruka > Priloži datoteku.

Priloži datoteku

Dodatne informacije potražite u članku Dodavanje datoteke, poruke, kontakta i zadatka u poruku e-pošte u obliku privitka.

Vrh stranice Vrh stranice

Otvaranje i spremanje privitka poruci e-pošte

Privitak možete otvoriti iz okna za čitanje (okno za čitanje: Prozor u Outlooku u kojemu možete pretpregledati stavku, a da je pri tome ne otvorite. Da biste stavku prikazali u Oknu za čitanje, kliknite je.) ili otvorene poruke. Nakon otvaranja i pregleda možete ga spremiti. Ako poruka ima više privitaka, možete ih spremiti sve odjednom ili pojedinačno.

Otvaranje privitka

Dvokliknite privitak.

Dodatne informacije potražite u članku Otvaranje privitaka.

Spremanje privitka

  1. Kliknite privitak u oknu za čitanje ili otvorenoj poruci.
  2. Na kartici Privici u grupi Akcije kliknite Spremi kao. Možete i desnom tipkom miša kliknuti privitak, a zatim kliknuti Spremi kao.

Spremi kao privitke

Dodatne informacije potražite u članku Spremanje privitaka.

Vrh stranice Vrh stranice

Dodavanje potpisa u poruke e-pošte

Stvarajte personalizirane potpise koji se pojavljuju pri dnu poruka. Mogu se sastojati od teksta, slika, elektroničke posjetnice (Elektronička posjetnica: Prikaz određenih podataka o kontaktu u obliku sličnom kao na klasičnoj posjetnici, koja se može umetnuti u poruke.), logotipa ili čak slike vlastoručnog potpisa.

Stvaranje potpisa

  1. U novoj poruci kliknite Potpis >Potpisi.

Potpis

  1. Na kartici Potpis e-pošte kliknite Novo.

Dodavanje potpisa

U novoj poruci kliknite Potpis, a zatim željeni potpis.

Potpis

Dodatne informacije potražite u članku Stvaranje i dodavanje potpisa u poruke e-pošte.

Vrh stranice Vrh stranice

Stvaranje obveze u kalendaru

Obveze su aktivnosti koje možete unijeti u svoj kalendar, a za koje ne morate pozivati druge osobe ni rezervirati resurse.

Kliknite Kalendar

U mapi Kalendar kliknite Nova obveza. Možete i desnom tipkom miša kliknuti vrijeme u rešetki kalendara, a zatim kliknuti Nova obveza.

Kalendar – Nova obveza

Tipkovni prečac    Da biste stvorili obvezu, pritisnite Ctrl + Shift + A.

Dodatne informacije potražite u članku Zakazivanje obveze.

Vrh stranice Vrh stranice

Zakazivanje sastanka

U programu Outlook sastanak obuhvaća druge osobe, a može obuhvaćati i resurse kao što su sobe za sastanke. Odgovori na vaše zahtjeve za sastankom prikazuju se u mapi ulazne pošte.

U mapi Kalendar kliknite Novi sastanak.

Kalendar – Novi sastanak

Tipkovni prečac    Da biste stvorili novi zahtjev za sastankom u bilo kojoj mapi u programu Outlook, pritisnite Ctrl+Shift+Q.

Dodatne informacije potražite u članku Zakazivanje sastanka s drugim korisnicima.

Vrh stranice Vrh stranice

Postavljanje podsjetnika

Podsjetnici aktiviraju skočne prozore s upozorenjem o nekom važnom nadolazećem roku. U programu Outlook podsjetnike možete dodavati i uklanjati gotovo sa svake stavke, npr. poruka e-pošte, obveza i kontakata.

Za obveze i sastanke

Otvorite neku obvezu ili sastanak te na padajućem popisu Podsjetnik odaberite koliko se on prije sastanka ili obveze mora pojaviti. Da biste isključili podsjetnik, odaberite Ništa.

Za poruke e-pošte, kontakte i zadatke

Kliknite Daljnji rad > Dodaj podsjetnik.

Daljnji rad

 Savjet    Podsjetnici vam omogućuju da poruke e-pošte zastavicama brzo označite kao obveze. Tako se poruka pojavljuje pri vrhu popisa Zadaci, ali se podsjetnik ne dodaje automatski. Desnom tipkom miša kliknite zastavicu na popisu poruka da biste dodali podsjetnik. Ako vam je poruka već otvorena, možete kliknuti i Daljnji rad > Dodaj podsjetnik.

Vrh stranice Vrh stranice

Stvaranje kontakta

Kontakti se mogu sastojati samo od imena i adrese e-pošte ili pak mogu sadržavati i dodatne podatke, npr. adresu, više telefonskih brojeva, sliku, datum rođenja i ostale podatke povezane s kontaktom.

Osobe

Na izborniku Osobe kliknite Novi kontakt.

Novi kontakt

Tipkovni prečac    Da biste stvorili kontakt iz bilo koje mape u programu Outlook, pritisnite Ctrl+Shift+C.

Dodatne informacije potražite u članku Stvaranje i dodavanje kontakta.

Vrh stranice Vrh stranice

Stvaranje zadatka

Mnogi korisnici sastavljaju popise obveza  – na papiru, u proračunskoj tablici ili kombinirajući papirnate i elektroničke načine. U programu Outlook moguće je spojiti razne popise u jedan popis, primati podsjetnike i pratiti tijek izvršavanja zadataka.

Kliknite Zadaci

U mapi Zadaci kliknite Novi zadatak.

Novi zadatak

Tipkovni prečac    Da biste stvorili novi zadatak, pritisnite Ctrl+Shift+K.

Dodatne informacije potražite u odjeljku Stvaranje zadataka i stavaka obveza.

Vrh stranice Vrh stranice

Ispis poruke e-pošte, kontakta, stavke kalendara ili zadatka

Na izborniku Datoteka > Ispis možete ispisati stavke kao što su poruke e-pošte, kontakti i stavke kalendara ili pak veće prikaze, npr. kalendare, adresare i popise kontakata iz mapa pošte.

  1. U programu Outlook kliknite stavku ili mapu koju želite ispisati.
  2. Kliknite Datoteka > Ispis.

Ispis

Dodatne informacije potražite u članku Ispis stavki u programu Outlook.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Odnosi se na:
Administrator sustava Office 365 Enterprise, Administrator sustava Office 365 Midsize Business, Administrator sustava Office 365 Small Business, Office 365 Enterprise, Office 365 Midsize Business user, Office 365 Small Business Premium, Outlook 2013