Odgovor na poruku i prosljeđivanje poruke

Kada odgovarate na poruku e-pošte, pošiljatelj izvorne poruke automatski se dodaje u okvir Prima. Slično tome, kada odaberete Odgovori svima, stvara se poruka naslovljena na pošiljatelja i sve ostale primatelje izvorne poruke. Bez obzira na odabranu mogućnost, možete promijeniti primatelje navedene u okvirima Prima, Kopija i Skrivena kopija (okviri Prima, Kopija i Skrivena kopija: Poruka se šalje primateljima navedenim u okviru Prima. Primatelji u okvirima Kopija i Skrivena kopija također će dobiti poruku, ali nazivi primatelja u okviru Skrivena kopija nisu vidljivi ostalim primateljima.).

Kada prosljeđujete poruku, okviri Prima, Kopija i Skrivena kopija su prazni te morate unijeti barem jednog primatelja.

Odgovor pošiljatelju ili ostalim primateljima

Možete odgovoriti samo pošiljatelju poruke e-pošte ili odgovor poslati nekim ili svim primateljima navedenima u okvirima Prima i Kopija. Možete i dodati nove primatelje.

  1. Na kartici Polazno ili Poruka u grupi Odgovor kliknite Odgovori ili Odgovori svima.

 Napomena   Naziv kartice ovisi o tome jeste li poruku odabrali s popisa poruka ili ste je otvorili u zasebnom prozoru.

Da biste uklonili određeno ime iz okvira Prima ili Kopija, kliknite ga i pritisnite tipku DELETE. Da biste dodali primatelja, kliknite unutar okvira Prima, Kopija ili Skrivena kopija i unesite primatelja.

PokažiDodatne informacije o okvirima Kopija i Skrivena kopija

Ako ime primatelja dodate u okvir Kopija, tom će se primatelju poslati kopija poruke, a njegovo će ime biti vidljivo ostalim primateljima poruke.

Ako ime primatelja dodate u okvir Skrivena kopija, tom će se primatelju poslati kopija poruke, no njegovo ime neće biti vidljivo ostalim primateljima poruke. Ako okvir Skrivena kopija nije prikazan tijekom stvaranja poruke, možete ga dodati tako da kliknete karticu Mogućnosti, a zatim u grupi Pokaži polja kliknete Skrivena kopija.


  1. Sastavite poruku.
  2. Kliknite Pošalji.

 Savjet   Budite razboriti s korištenjem mogućnosti Odgovori svima, osobito kada odgovor obuhvaća popise za raspodjelu ili velik broj primatelja. Često je bolje odabrati mogućnost Odgovori te dodati samo potrebne primatelje ili pak odabrati mogućnost Odgovori svima te ukloniti nepotrebne primatelje i popise za raspodjelu.

Vrh stranice Vrh stranice

Prosljeđivanje poruke

Kada prosljeđujete poruku, poruka će sadržavati sve privitke primljene s izvornom porukom. Informacije o dodavanju dodatnih privitaka potražite u članku Prilaganje datoteke ili druge stavke poruci e-pošte.

  1. Na kartici Polazno ili Poruka u grupi Odgovor kliknite Proslijedi.

 Napomena   Naziv kartice ovisi o tome jeste li poruku odabrali s popisa poruka ili ste je otvorili u zasebnom prozoru.

  1. Unesite primatelje u okvir Prima, Kopija ili Skrivena kopija.

PokažiDodatne informacije o okvirima Kopija i Skrivena kopija

Ako ime primatelja dodate u okvir Kopija, tom će se primatelju poslati kopija poruke, a njegovo će ime biti vidljivo ostalim primateljima poruke.

Ako ime primatelja dodate u okvir Skrivena kopija, tom će se primatelju poslati kopija poruke, no njegovo ime neće biti vidljivo ostalim primateljima poruke. Ako okvir Skrivena kopija nije prikazan tijekom stvaranja poruke, možete ga dodati tako da kliknete karticu Mogućnosti, a zatim u grupi Pokaži polja kliknete Skrivena kopija.


  1. Sastavite poruku.
  2. Kliknite Pošalji.

 Savjet   Ako želite proslijediti dvije ili više poruka istom primatelju kao jednu poruku, kliknite jednu od poruka, pritisnite tipku CTRL te kliknite svaku od poruka koje želite proslijediti. Na kartici Polazno u grupi Odgovor kliknite Proslijedi. Svaka od odabranih poruka proslijedit će se kao privitak u novoj poruci.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Odnosi se na:
Outlook 2010