Koja je moja adresa e-pošte?

Odnosi se na
Microsoft Office Outlook® 2003
Microsoft Outlook® 2002

U Outlooku adresa e-pošte ima funkciju osobnog imena i poštanske adrese  — ona vas jedinstveno identificira na Internetu. U svrhu ovog članka govorit ćemo o internetskim adresama e-pošte kao što je jon@contoso.com.

Adresu e-pošte izdaje davatelj internetskih usluga (ISP) (ISP: Tvrtka koja daje pristup Internetu i koja nudi usluge poput elektroničke pošte, soba za razgovor i World Wide Weba. Neki su davatelji internetskih usluga multinacionalne tvrtke koje nude pristup na mnogim lokacijama, a neki su ograničeni na određeno područje.). Ona sadrži dvije važne informacije koje omogućuju da vas poruka koja vam je poslana preko Interneta pronađe. Prva je korisničko ime ili dio koji se pojavljuje ispred znaka @, kao što je korisničko ime "jon" u adresi e-pošte jon@contoso.com. Nakon znaka @ nalazi se domena ili naziv poslužitelja. Naziv domene sličan je adresi ulice ili nazivu grada. On kazuje kamo će se usmjeriti poruka e-poruke. Nakon što poruka e-pošte stigne na vašu domenu, korisničko ime ima funkciju kućne adrese. Ono omogućuje vašem davatelju internetskih usluga da usmjeri poruku u vaš poštanski sandučić.

Pronađite svoju adresu e-pošte u Outlooku

  1. Na izborniku Alati kliknite Računi e-pošte.
  2. Kliknite Pogled ili izmjena postojećih računa e-pošte, a zatim Naprijed.
  3. Odaberite svoj račun i kliknite Promijeni.

U odjeljku Korisničke informacije okvir Adresa e-pošte sadrži vašu adresu e-pošte. To je adresa koju ćete dati drugim ljudima kako bi vam slali poruke e-pošte.

Dijaloški okvir Računi e-pošte

 
 
Odnosi se na:
Outlook 2003