Dodjela kategorije boje poruci e-pošte

Boje pospješuju vidljivost stavki programa Outlook. U programu Microsoft Outlook porukama se mogu dodijeliti kategorije boja, što vam omogućuje da ih brzo prepoznate i povežete sa srodnim stavkama. Porukama možete dodijeliti više kategorija boja ili koristiti kategoriju Brzi klik (kategorija Brzi klik: Zadana kategorija boje koja se dodjeljuje nekoj stavki kada kliknete stupac Kategorije za stavku u vašoj Ulaznoj pošti ili nekom drugom pogledu tablice. Kategoriju boje podešavate na izborniku Kategoriziranje.) da biste jednim klikom dodijelili kategoriju boje poruci u mapi Ulazna pošta.

Dodjeljivanje kategorije boje poruci

Kategorija boje mora se prije dodjeljivanja nalaziti na popisu kategorija boje. Ako kategorija boje nije na popisu, možete stvoriti novu kategoriju boja i prvi put je dodijeliti stavci. Možete i odabrati između nekoliko zadanih kategorija boja i preimenovati ih u nešto vama smislenije.

Za dodjeljivanje kategorije boje učinite sljedeće:

  • Za poruku u ulaznoj pošti ili bilo koju poruku na popisu    Desnom tipkom kliknite poruku, pokažite na Kategoriziraj, a zatim kliknite kategoriju boje.
  • Za otvorenu poruku    Na kartici Poruka u grupi Mogućnosti kliknite Kategoriziraj, a zatim kategoriju boja.

Da biste vidjeli više kategorija ili stvorili kategoriju, klikom na Sve kategorije otvorite dijaloški okvir Kategorije boja. Da biste dodijelili kategoriju boje iz dijaloškog okvira Kategorije boja, morate potvrditi okvir pokraj kategorije boje. I dijaloški okvir Kategorije boja brzi je način za dodjelu više kategorija jednoj stavci.

Prvi put kad stavci dodijelite zadanu kategoriju boje, pojavit će se upit o promjeni naziva kategorije. Tada možete promijeniti i boju kategorije te odabrati tipkovni prečac.


 Napomene 

  • Boju povezanu s kategorijom možete promijeniti kad god želite.
  • Izbornik Kategoriziraj i dijaloški okvir Kategorije boja možete otvoriti i klikom na značajku Kategoriziraj na kartici Oznake na vrpci.
  • Na izborniku Kategoriziraj prikazuje se samo petnaest zadnje korištenih kategorija boje. Da biste vidjeli ostale kategorije, na izborniku Kategoriziraj kliknite Sve kategorije.

Vrh stranice Vrh stranice

Dodjeljivanje kategorije brzog klika poruci

Jednim klikom možete stavki u ulaznoj pošti ili na bilo kojem popisu poruka (popis poruka: Središnji dio glavnog Outlookovog prozora u kojem se prikazuje sadržaj odabrane mape.) dodijeliti kategoriju boje postavljanjem zadane kategorije Brzi klik. To može biti osobito korisno ako je potrebno usredotočiti se na jedan glavni projekt ili često kategorizirati stavke kao Važno, Odmah pregledati i tako dalje.

Postavljanje kategorije brzog klika

  1. Na kartici Polazno u grupi Oznake kliknite Kategoriziraj, a zatim Postavi brzi klik.
  2. Na padajućem popisu u dijaloškom okviru Postavljanje značajke Brzi klik odaberite kategoriju boje.

 Savjet    Iz otvorene poruke možete kliknuti Postavi brzi klik na izborniku Kategoriziraj da biste postavili zadanu kategoriju boje za sve buduće poruke, a ne samo za odabranu poruku.

 Napomena    Promjenom kategorije brzog klika ne mijenja se kategorija boje dodijeljena prethodno označenim porukama.

Dodjeljivanje kategorije brzog klika

  • U mapi Ulazna pošta kliknite stupac Kategorije pokraj poruke. Time se za stupac dodaje skup boja za kategoriju brzog klika. Ako otvorite poruku, boja i naziv kategorije boja pojavljuju se u zaglavlju.

 Savjet    Kategoriju Brzi klik moguće je dodijeliti drugim stavkama programa Outlook, kao što su kontakti, zadaci i obveze u kalendaru, na isti način kao i prilikom prikazivanja u prikazu tablice (tablica: Vrsta pogleda koja prikazuje popis stavki (redaka) i njihovih atributa (stupaca). Ovaj pogled koristite za prikazivanje pojedinosti o stavkama. Tablica je zadana vrsta pogleda za mape Primljeno i Zadaci.) ili u na traci zadataka.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Odnosi se na:
Outlook 2010