Dodavanje ili uklanjanje računa e-pošte

Prije no što počnete slati i primati poruke e-pošte u programu Microsoft Outlook 2010, morate dodati i konfigurirati račun e-pošte. Ako ste koristili prethodne verzije programa Microsoft Outlook na istom računalu na koje ste instalirali Outlook 2010, postavke vašeg računa automatski će se uvesti.

Sadržaj članka


O računima e-pošte

Outlook podržava Microsoft Exchange, kao i POP3 (POP3: Uobičajeni protokol koji se koristi za dohvaćanje poruka e-pošte s internetskog poslužitelja e-pošte.) te IMAP (IMAP (Internet Message Access Protocol): Za razliku od internetskih protokola pošte kao što je POP3, a koji daje samo jednu mapu dolazne pošte, IMAP omogućuje stvaranje više mapa na poslužitelju za spremanje i organiziranje poruka kojima je moguće pristupiti s više računala.). Vaš davatelj internetskih usluga (ISP: Tvrtka koja daje pristup Internetu i koja nudi usluge poput elektroničke pošte, soba za razgovor i World Wide Weba. Neki su davatelji internetskih usluga multinacionalne tvrtke koje nude pristup na mnogim lokacijama, a neki su ograničeni na određeno područje.) ili administrator e-pošte mogu vam pružiti informacije o konfiguraciji koje su vam potrebne za postavljanje računa e-pošte u programu Outlook.

Računi e-pošte sadržani su u profilima. Profil je sastavljen od računa, podatkovnih datoteka i postavki koje određuju gdje će se spremati vaše poruke e-pošte. Novi profil stvara se automatski kada prvi put pokrenete Outlook. Dodatne informacije o profilima potražite u odjeljku Stvaranje profila.

Vrh stranice Vrh stranice

Dodavanje računa e-pošte pri prvom pokretanju programa Outlook 2010

Ako ste novi korisnik programa Microsoft Outlook ili instalirate Outlook 2010 na novo računalo, automatski će se pokrenuti značajka Automatsko postavljanje računa koja olakšava konfiguraciju postavki računa za vaše račune e-pošte. Za to su postavljanje potrebni samo vaše ime, adresa e-pošte i lozinka. Ako se vaš račun e-pošte ne uspije automatski konfigurirati, morat ćete ručno unijeti dodatne tražene podatke.

 1. Pokrenite Outlook.
 2. Kada se od vas zatraži da konfigurirate račun e-pošte, kliknite Da, a zatim Dalje.
 3. Unesite svoje ime, adresu e-pošte i lozinku.

Ako unesete adresu e-pošte koja završava sa hotmail.com ili msn.com, da biste dodali račun e-pošte, morat ćete se poslužiti poveznikom programa Microsoft Outlook za Windows Live Hotmail. Informacije o dodavanju tih vrsta računa e-pošte potražite u članku Korištenje računa Windows Live Hotmail u programu Outlook.

 Napomena   Ako je vaše računalo povezano s mrežnom domenom tvrtke koja koristi sustav Microsoft Exchange, podaci o vašoj pošti umeću se automatski. Okvir lozinke ne pojavljuje se zato što program koristi vašu mrežnu lozinku.

 1. Kliknite Dalje.

Tijekom konfiguriranja računa pojavljuje se traka prikaza tijeka. Postupak postavljanja može potrajati nekoliko minuta.

Nakon uspješnog dodavanja računa možete ih dodati još klikom na mogućnost Dodaj drugi račun.

 1. Da biste izašli iz dijaloškog okvira Dodavanje novog računa, kliknite Završi.

Ako se vaš račun e-pošte ne uspije automatski konfigurirati, od vas će se zatražiti da ga konfigurirate ručno. Dodatne informacije potražite u odjeljku Dodavanje računa e-pošte pomoću naprednih postavki.

Vrh stranice Vrh stranice

Dodavanje računa e-pošte u programu Outlook

 1. Kliknite karticu Datoteka.
 1. Na kartici Informacije u odjeljku Informacije o računu kliknite Postavke računa.
 2. Kliknite Dodaj račun.
 3. Unesite svoje ime, adresu e-pošte i lozinku.

Ako unesete adresu e-pošte koja završava sa hotmail.com ili msn.com, da biste dodali račun e-pošte, morat ćete se poslužiti poveznikom programa Microsoft Outlook za Windows Live Hotmail. Informacije o dodavanju tih vrsta računa e-pošte potražite u članku Korištenje računa Windows Live Hotmail u programu Outlook.

 Napomena   Ako je vaše računalo povezano s mrežnom domenom tvrtke koja koristi sustav Microsoft Exchange, podaci o vašoj pošti umeću se automatski. Okvir lozinke ne pojavljuje se zato što program koristi vašu mrežnu lozinku.

 1. Kliknite Dalje.

Tijekom konfiguriranja računa pojavljuje se traka prikaza tijeka. Postupak postavljanja može potrajati nekoliko minuta.

Nakon uspješnog dodavanja računa možete ih dodati još klikom na mogućnost Dodaj drugi račun.

 1. Da biste izašli iz dijaloškog okvira Dodavanje novog računa, kliknite Završi.

Ako se vaš račun e-pošte ne uspije automatski konfigurirati, od vas će se zatražiti da ga konfigurirate ručno. Dodatne informacije potražite u odjeljku Dodavanje računa e-pošte pomoću naprednih postavki.

Vrh stranice Vrh stranice

Uklanjanje računa e-pošte

 1. Kliknite karticu Datoteka.
 1. Na kartici Informacije u odjeljku Informacije o računu kliknite Postavke računa.
 2. Kliknite Postavke računa
 3. Odaberite račun e-pošte koji želite ukloniti, a zatim kliknite Ukloni.
 4. Da biste potvrdili uklanjanje računa, kliknite Da.

Da biste uklonili račun e-pošte iz nekog drugog profila, izađite iz programa Outlook i ponovno ga pokrenite s drugim profilom prateći ranije navedene korake. Ukloniti račune iz drugih profila možete i na sljedeći način:

 1. Izađite iz programa Outlook.
 2. Na upravljačkoj ploči dvokliknite modul Pošta.

  PokažiGdje se na upravljačkoj ploči nalazi ikona Pošta?

  Ikona Pošta na upravljačkoj ploči pojavljuje se na različitim mjestima, ovisno o verziji operacijskog sustava Microsoft Windows koju koristite, odabranom prikazu upravljačke ploče te o tome koristite li 32-bitni ili 64-bitni operacijski sustav ili pak skarćenu verziju programa Outlook 2010.

   Napomena   Ikona Pošta neće se pojaviti na upravljačkoj ploči ako niste instalirali program Outlook i ako ga niste barem jednom otvorili.

  Ikonu Pošta možete najlakše pronaći tako da u sustavu Windows otvorite upravljačku ploču, a zatim u okviru Traži pri vrhu prozora upišete Pošta. U sustavu Windows XP Pošta upišite u okvir Adresa.

Naslovna traka dijaloškog okvira Postavljanje pošte sadrži naziv trenutnog profila. Da biste odabrali neki drugi postojeći profil, kliknite Prikaži profile, odaberite naziv profila, a zatim kliknite Svojstva.

 1. Kliknite Računi e-pošte.
 2. Odaberite račun, a zatim kliknite Ukloni.
 3. Da biste potvrdili uklanjanje računa, kliknite Da.

 Napomene 

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Odnosi se na:
Outlook 2010