Brisanje poruke

Izbrišite poruke koje vam više nisu potrebne ili ih pak više ne želite u ulaznoj pošti i mapama za poštu.

  • Kad na popisu poruka odaberete neku poruku ili pokažete na nju, pojavljuje se ikona Ikona za brisanje. Da biste izbrisali tu poruku, kliknite ikonu Ikona za brisanje.

Naredba za brisanje poruke na popisu poruka

  • Ako je poruka otvorena u zasebnom prozoru, kliknite Poruka > Izbriši.

Naredba Izbriši na vrpci

Brisanjem u programu Outlook 2013 poruku premještate u mapu Izbrisane stavke.

Ako želite preskočiti mapu Izbrisane stavke te trajno izbrisati poruku, pritisnite Shift+Delete ili Shift+Ikona za brisanje, no nakon toga se više ne možete predomisliti i vratiti poruku.

Samo malo! Predomislio sam se

Ako je poruka koju želite zadržati još u mapi Izbrisane stavke, povucite je iz mape Izbrisane stavke u neku drugu. Jednom kad ispraznite mapu za račune POP3 (POP3: Uobičajeni protokol koji se koristi za dohvaćanje poruka e-pošte s internetskog poslužitelja e-pošte.), IMAP (IMAP (Internet Message Access Protocol): Za razliku od internetskih protokola pošte kao što je POP3, a koji daje samo jednu mapu dolazne pošte, IMAP omogućuje stvaranje više mapa na poslužitelju za spremanje i organiziranje poruka kojima je moguće pristupiti s više računala.) i Microsoft Hotmail, poruka nestaje zauvijek.

Za neke račune sustava Microsoft Exchange Server postoji iznimka. Ako je ta mogućnost omogućena, izbrisane poruke još tijekom ograničenog vremenskog razdoblja možete ponovno dohvatiti. Vremensko razdoblje postavlja administrator sustava Exchange.

 
 
Odnosi se na:
Outlook 2013