Brisanje grada s popisa trake vremenske prognoze u kalendaru

Izbrišite gradove s trake vremenske prognoze (Traka vremenske prognoze: pri vrhu prikaza kalendara prikazuje se trodnevna prognoza za odabrano mjesto.) ako više ne želite da vam se prikazuju.

  1. Na traci Traka vremenske prognoze uz naziv grada kliknite strelicu dolje.
  2. Kliknite grad koji želite ukloniti.
  3. Kliknite ikonu za brisanje mjesta s trake vremenske prognoze.

Odabir i brisanje grada na traci vremenske prognoze

Ako je na popis već spremljen najveći dopušten broj od pet gradova, brisanje grada omogućuje vam i dodavanje drugih gradova.

 Napomena    Popis trake vremenske prognoze uvijek mora sadržavati najmanje jedno mjesto. Mjesto nije moguće izbrisati ako je to jedino mjesto na popisu.

 
 
Odnosi se na:
Outlook 2013