Automatizacija uobičajenih zadataka i zadataka koji se ponavljaju

Brzi koraci nova je značajka u programu Microsoft Outlook 2010 koja na poruku e-pošte odjedanput primjenjuje više akcija, ubrzavajući i olakšavajući upravljanje poštanskim sandučićem. Ako, na primjer, često premještate poruke u određenu mapu, značajkom Brzi koraci poruke možete premjestiti u jednom kliku. Ako prosljeđujete poruke rukovoditelju ili kolegama, brzi korak od jednog klika pojednostavnjuje taj zadatak.

Galerija brzih koraka

Značajku Brzi koraci u sklopu programa Outlook 2010 moguće je prilagoditi. Možete stvoriti i vlastite brze korake te napraviti galeriju akcija vezanih uz poštu koje najčešće obavljate.

Zadani brzi koraci

Bilo koji od zadanih brzih koraka moguće je prilagoditi. Prilikom prvog korištenja nekog od brzih koraka od vas se traži da ih prilagodite. Ako, na primjer, želite da brzi korak premjesti poruku u određenu mapu, prije korištenja tog brzog koraka morate navesti mapu.

Zadani brzi koraci u programu Outlook 2010 obuhvaćaju sljedeće:

Brzi korak Akcija
Premjesti u: Premješta odabranu poruku u mapu pošte koju navedete i označava poruku kao pročitanu.
Za rukovoditelja Prosljeđuje poruku rukovoditelju. Ako se u vašoj tvrtki ili ustanovi koristi Microsoft Exchange Server, ime rukovoditelja pronalazi se na globalnom popisu adresa (globalni popis adresa: Adresar koji sadrži sve korisničke popise, popise raspodjele i grupa adresa e-pošte u organizaciji. Administrator stvara i održava ovaj adresar. On može sadržavati adrese e-pošte javnih mapa.) i upisuje u okvir Prima ili pak možete sami odabrati primatelja.
E-pošta za tim Prosljeđuje poruku ostalima u timu. Ako se u vašoj tvrtki ili ustanovi koristi Microsoft Exchange Server, imena članova tima pronalaze se na globalnom popisu adresa (globalni popis adresa: Adresar koji sadrži sve korisničke popise, popise raspodjele i grupa adresa e-pošte u organizaciji. Administrator stvara i održava ovaj adresar. On može sadržavati adrese e-pošte javnih mapa.) i upisuju u okvir Prima.
Gotovo Premješta poruku u navedenu mapu pošte i označava poruku kao završenu i pročitanu.
Odgovori i izbriši Otvara prozor za odgovor na odabranu poruku i briše izvornu poruku.
Stvori novo Možete stvoriti osobni brzi korak za izvođenje bilo kojeg slijeda naredbi te mu dodijeliti naziv i ikonu da biste ga lakše prepoznali.

Da biste konfigurirali ili promijenili postojeće brze korake, učinite sljedeće:

 1. U mapi Pošta, na kartici Polazno, u grupi Brzi koraci kliknite strelicu Više pokraj okvira Brzi koraci, a zatim Upravljanje brzim koracima.
 2. U okviru Brzi koraci kliknite brzi korak koji želite promijeniti, a zatim Izmijeni.
 3. U odjeljku Akcije promijenite ili dodajte akcije koje želite izvršiti tim brzim korakom.
 4. Ako želite, u okviru Tipkovni prečac kliknite tipkovni prečac koji želite dodijeliti tom brzom koraku.
 5. Ako želite promijeniti ikonu za brzi korak, kliknite ikonu pokraj okvira Naziv, zatim ikonu koju želite, a potom U redu.

Vrh stranice Vrh stranice

Stvaranje brzog koraka

 1. U mapi Pošta na kartici Polazno u grupi Brzi koraci u galeriji Brzi koraci kliknite brzi korak Stvori novo.
 2. Kliknite vrstu akcije s popisa ili Prilagođeno.
 3. U okvir Naziv upišite naziv novog brzog koraka.
 4. Kliknite gumb ikone pokraj okvira Naziv, zatim ikonu, a potom U redu.
 5. U odjeljku Akcije odaberite akciju koje želite izvršiti tim brzim korakom. Kliknite Dodaj akciju ako želite dodatne akcije.
 6. Da biste stvorili tipkovni prečac, u okviru Tipkovni prečac kliknite tipkovni prečac koji želite dodijeliti.

 Napomena   Novi brzi korak pojavljuje se na vrhu galerije na kartici Polazno u grupi Brzi koraci. Prilikom promjene brzi koraci zadržavaju isto mjesto u galeriji, ali ih možete prerasporediti putem mogućnosti Upravljanje brzim koracima.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Odnosi se na:
Outlook 2010