Stranica 1 od 10PRETHODNOSLJEDEĆE

Prijelaz na OneNote 2010

OneNote 2010 Već imate iskustva u radu sa starijom verzijom programa Microsoft Office OneNote i želite samo steći uvid u promjene u verziji 2010? Ovo je onda tečaj za vas.


Informacije o tečaju

Tečaj sadrži:

  • lekciju prilagodljivog tempa
  • sesiju praktične obuke za aktivno upoznavanje. Za praktičnu obuku potreban je OneNote 2010.
  • kratak test na kraju lekcije. Test se ne ocjenjuje.
  • karticu za brzi pregled koju možete ispisati ili spremiti za buduću referencu.

Ciljevi

Nakon što prođete ovaj tečaj, moći ćete:

  • obavljati rutinske zadatke programa OneNote u programu Microsoft OneNote 2010.

Prije početka

Trebali biste biti iskusan korisnik programa OneNote 2003 ili OneNote 2007, ili i jednog i drugog.

Stranica 1 od 10PRETHODNOSLJEDEĆE