Odabir između jezičnog paketa i paketa jezičnog sučelja

Evo nekih općih informacija o jezičnim paketima i paketima jezičnih sučelja (LIP-ovima). Odgovore na konkretna pitanja potražite u tablicama u nastavku.

Jezični paketi omogućuju vam prikaz stavki izbornika, naredbi i kartica, kao i korištenje pomoći i alata za jezičnu provjeru (npr. provjere pravopisa, provjere gramatike i tezaurusa) na drugim jezicima. Jezični paket obuhvaća i alate za engleski te sve pridružene jezike. Ako ste, na primjer, kupili verziju sustava Microsoft Office na španjolskom, jezični paket sadrži i jezični paket za španjolski te alate za jezičnu provjeru za španjolski, baskijski, katalonski, engleski, francuski, galicijski i portugalski (Brazil). Da biste vidjeli što ste instalirali, pročitajte odjeljak Prikaz instaliranih jezičnih paketa na računalu . Da biste kupili neki jezični paket, idite na stranicu Kupnja jezičnog paketa za Office 2013 ili Kupnja jezičnog paketa za Office 2010.

Paketi jezičnog sučelja (LIP-ovi) omogućuju vam promjenu jezika prikaza za Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint i Word te korištenje rječnika i nekih alata za jezičnu provjeru na jeziku LIP-a. Dostupni alati ovise o jeziku, ali obuhvaćaju barem rječnik za provjeru pravopisa koji se može koristiti u instaliranim verzijama programa sustava Office. LIP-ove je moguće besplatno preuzeti s web-mjesta Preuzimanje paketa jezičnih sučelja (LIP-ova) za Office.

Jezični paketi

Ako želite napraviti sljedeće: Je li jezični paket obavezan?

Želite samo pisati i uređivati tekst na drugom jeziku.

Ne želite koristiti alate za jezičnu provjeru, npr. alat za provjeru pravopisa ili gramatike, i ne želite da vam se izbornici ili pomoć prikazuju na nekom drugom jeziku.

Ne.

Upute za promjenu jezika unosa na tipkovnici potražite u odjeljku Omogućivanje rasporeda tipkovnice za druge jezike.

Želite upisivati i uređivati tekst na drugom jeziku i koristiti alate za jezičnu provjeru, npr. alat za provjeru pravopisa ili gramatike.

Ne ako Office obuhvaća alate za jezičnu provjeru na jezicima koje želite koristiti.

Upute za prilagodbu računala tako da koristi drugi jezik potražite u odjeljku Korak po korak: priprema računala za upisivanje i uređivanje teksta na nekom drugom jeziku.

Da, ako vaša verzija sustava Office ne sadrži alate za jezičnu provjeru za jezike koje želite koristiti.

Kupnja jezičnog paketa za Office 2010

Kupnja jezičnog paketa za Office 2013

Vidjeti zaslonske elemente, npr. naredbe, izbornike kartica i dijaloške okvire, na različitim jezicima.

Da, ili nabavite paket jezičnog sučelja.

Kupnja jezičnog paketa za Office 2010

Kupnja jezičnog paketa za Office 2013

Prikazati pomoć na drugom jeziku.

Da, ili pak nabavite paket jezičnog sučelja.

Kupnja jezičnog paketa za Office 2010

Kupnja jezičnog paketa za Office 2013

Provjera verzija jezičnih paketa instaliranih na računalu

  1. Otvorite program iz sustava Office, npr. Word.
  2. Kliknite Datoteka > Mogućnosti > Jezik.
  3. Ako se u dijaloškom okviru Postavljanje preferenci jezika u sustavu Office na popisu Provjera (pravopis, gramatika) pokraj željenog jezika nalazi ikona Pravopis i gramatika Naredba Pravopis, instaliran je taj jezični paket.

Vrh stranice Vrh stranice

Paketi jezičnog sučelja

Morate instalirati verziju paketa jezičnog sučelja koja odgovara verziji sustava Office koju koristite. Ako, primjerice, koristite Office 2013, morate instalirati verziju paketa jezičnog sučelja za Office 2013. Verzija 2010 paketa jezičnog sučelja ne funkcionira s programima iz sustava Office 2013. Ako, primjerice, imate instaliranu primarnu španjolsku jezičnu verziju sustava Office 2013, a želite vidjeti grafičko sučelje i uređivati dokumente na katalonskom, preuzmite i instalirajte LIP za katalonski pa promijenite UI u katalonski.

Informacije o mjestu preuzimanja, načinu instaliranja i konfiguriranja ili deinstalaciji softverskih paketa jezičnih sučelja potražite u članku Preuzimanje, instaliranje, konfiguriranje ili deinstaliranje paketa jezičnih sučelja za Microsoft Office.

Ako želite napraviti sljedeće: Je li paket jezičnog sučelja obavezan?
Vidjeti naredbe, izbornike kartica i dijaloške okvire, na različitim jezicima.

Da ili pak kupite jezični paket.

Preuzmite paket jezičnog sučelja

Prikazati pomoć na drugom jeziku.

Da ili pak kupite jezični paket.

Preuzmite paket jezičnog sučelja

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Odnosi se na:
Access 2013, Excel 2013, InfoPath 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Publisher 2013, Visio 2013, Visio Professional 2013, Word 2013, Access 2010, Excel 2010, InfoPath 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Publisher 2010, Word 2010