Korištenje e-pošte i drugih značajki u sustavu Office 365

Napomena SkyDrive sada se naziva OneDrive, a SkyDrive Pro sada je OneDrive za tvrtke. Saznajte više o toj promjeni u članku Od servisa SkyDrive do servisa OneDrive.

Pristupajte e-pošti, kalendarima i drugim značajkama pomoću programa Outlook i web-aplikacije Outlook Web App.