Zamjena fotografije

Umetnutu fotografiju možete zamijeniti nekom drugom fotografijom, a pritom zadržati veličinu i raspored.

Sadržaj ove straniceZamjena fotografije

Zamijenimo umetnutu fotografiju nekom drugom fotografijom.

  1. Klikom odaberite fotografiju.
  2. Na kartici Oblikovanje u odjeljku Prilagodba kliknite Promijeni sliku.

Prikazat će se dijaloški okvir Umetanje slike .

  1. Navedite mjesto za spremanje i fotografiju koju želite umetnuti na isti način kao za prvu fotografiju koju ste umetnuli, a zatim kliknite Umetni.

U ovom ćemo primjeru odabrati fotografiju “seminar1”, koja je spremljena u mapu Slike u mapi Biblioteke.

Fotografija je zamijenjena.

Vrh stranice Vrh stranice

Slijedi "Korištenje isječaka crteža”.

 
 
Odnosi se na:
Office 2010, Word 2010