Stranica 31 od 36PRETHODNOSLJEDEĆE

Ukorak s Outlookom 2007

Poruka e-pošte s odabranom slikom u tekstu, Alati za slike i kartica Oblikovanje


Dok govorimo o umetanju slika, moramo vam reći još jednu stvar o Vrpci: neke se kartice pojavljuju samo kada obavljate određene zadatke.

Tako kada:

Oblačić 1 Odabirete sliku koju ste umetnuli u poruku...
Oblačić 2 ... vidjet ćete da se na Vrpci pojavljuju Alati za slike.
Oblačić 3 Kartica Oblikovanje sadrži naredbe koje vam mogu poslužiti za uređivanje slike prije slanja.

Kada kliknete negdje drugdje, Alati za slike nestaju.

Nešto slično primijetit ćete i ako u poruku uključite grafikon, crtež, dijagram ili tablicu.

Stranica 31 od 36PRETHODNOSLJEDEĆE