Z.TEST (funkcija Z.TEST)

Vraća jednokraku P vrijednost z-testa.

Z.TEST za danu pretpostavljenu srednju vrijednost populacije x vraća vjerojatnost da će srednja vrijednost uzorka biti veća od srednje vrijednosti opaženih vrijednosti u skupu podataka (polju), odnosno od opažene srednje vrijednosti.

Da bi vam se prikazao primjer kako se funkcija Z.TEST može koristiti u formuli za izračun dvokrake vrijednosti vjerojatnosti, pregledajte "Napomene" u nastavku.

Sintaksa

Z.TEST(polje;x;[sigma])

Sintaksa funkcije Z.TEST sadrži sljedeće argumente (argument: Vrijednost koja akciji, događaju, metodi, svojstvu, funkciji ili proceduri pruža informacije.):

 • Polje     Obavezno. Polje ili raspon podataka s kojima želite usporediti x.
 • x     Obavezno. Vrijednost koja se testira.
 • Sigma     Neobavezno. Standardna (poznata) devijacija populacije. Ako je izostavite, koristi se standardna devijacija uzorka.

Napomene

 • Ako je argument polje prazan, Z.TEST vraća vrijednost pogreške #N/A.
 • Kad vrijednost argumenta sigma nije izostavljena, funkcija Z.TEST izračunava se na sljedeći način:

Z.TEST(polje;x;sigma) = 1- Norm.S.Dist((Average(polje)- x) / (sigma/√n);TRUE)

a kad je vrijednost argumenta sigma izostavljena:

Z.TEST(polje;x) = 1- Norm.S.Dist((Average(polje)- x) / (STDEV(polje)/√n);TRUE)

pri čemu je x srednja vrijednost uzorka AVERAGE(polje), a n je COUNT(polje).

 • Z.TEST predstavlja vjerojatnost da će srednja vrijednost uzorka biti veća od opažene vrijednosti AVERAGE(polje), pri čemu je srednja vrijednost temeljne populacije jednaka µ0. Polazeći od simetrije normalne raspodjele, ako je AVERAGE(polje) < µ0, Z.TEST će vratiti vrijednost veću od 0,5.
 • Sljedeća se formula programa Excel može koristiti za izračun dvokrake vjerojatnosti da će srednja vrijednost uzorka biti udaljenija od x (u bilo kojem smjeru) od vrijednosti AVERAGE(polje), kada je srednja vrijednost temeljne populacije jednaka x:

=2 * MIN(Z.TEST(polje;x;sigma); 1 - Z.TEST(polje;x;sigma)).

Primjer

Ovaj ćete primjer lakše razumjeti kopirate li ga u prazni radni list.

PokažiKako kopirati primjer?

 1. Odaberite primjer u ovom članku. Ako primjer kopirate u web-aplikaciju Excel Web App, kopirajte i lijepite jednu po jednu ćeliju.

 Važno   Nemojte odabrati zaglavlja redaka ili stupaca.

Odabir primjera iz pomoći
Odabir primjera iz pomoći
 1. Pritisnite CTRL+C.
 2. Stvorite praznu radnu knjigu ili radni list.
 3. Na radnom listu odaberite ćeliju A1 i pritisnite CTRL+V. Ako radite u web-aplikaciji Excel Web App, ponovite kopiranje i lijepljenje za svaku ćeliju primjera.

 Važno   Da bi primjer ispravno funkcionirao, morate ga zalijepiti u ćeliju A1 na radnom listu.

 1. Da biste se prebacili iz pregleda rezultata u pregled formula koje vraćaju rezultate i obratno, pritisnite CTRL+` (gravis) ili na kartici Formule u grupi Nadzor formula kliknite gumb Prikaži formule.
Kada primjer kopirate na prazan radni list, možete ga prilagoditi prema svojim potrebama.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


13


14


15


16
A
Podaci
3
6
7
8
6
5
4
2
1
9
Formula Opis (rezultat)
=Z.TEST(A2:A11;4) Vrijednost vjerojatnosti z-testa s jednim krakom za skup podataka iznad, ako je pretpostavljena srednja vrijednost populacije jednaka 4 (0,090574)
=2 * MIN(Z.TEST(A2:A11;4); 1 - Z.TEST(A2:A11;4)) Vrijednost vjerojatnosti z-testa s dva kraka za skup podataka iznad, ako je pretpostavljena srednja vrijednost populacije jednaka 4 (0,181148)
=Z.TEST(A2:A11;6) Vrijednost vjerojatnosti z-testa s jednim krakom za skup podataka iznad, ako je pretpostavljena srednja vrijednost populacije jednaka 6 (0,863043)
=2 * MIN(Z.TEST(A2:A11;6); 1 - Z.TEST(A2:A11;6)) Vrijednost vjerojatnosti z-testa s dva kraka za skup podataka iznad, ako je pretpostavljena srednja vrijednost populacije jednaka 6 (0,273913)
 
 
Odnosi se na:
Excel 2010, Excel Web App